Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Технологии

Предизвикателствата при прилагането на блокчейн технологията

от , 23 март 2018 0 12151 прочитания,

Предизвикателствата при прилагането на блокчейн технологията Блокчейн – неизменимият дигитален регистър – засяха и променя различните индустрии. Неговият технологичен характер и сигурният peer to peer модел за свързване вече започва да преобръща конвенционалните бизнес процеси. Все още обаче технологията е в началния етап на своето развитие, а Bitcoin само загатна колко обещаваща може да бъде. Организациите планират да внедрят блокчейн за други цели, но те най-вероятно ще се сблъскат с редица предизвикателства. Недобре планирането прилагане може доведе до проблеми при работата. Всъщност внедряването трябва да е протече по стандартизирана процедура с добро ниво на интеграция за други цели. Блокчейн технологията Блокчейн е изключително сигурен и алгоритмично неизменим регистър, който осигурява архитектура за компаниите, така че да извършват транзакции и разменяне на важна бизнес информация. В него се съхраняват подробни данни за транзакциите, като се гарантира изключително висока сигурност. Основното предимство на технологията е, че се премахва нуждата от валидиране на централен орган и участниците могат да следят сами извършваните промени. За да се разбере блокчей, то трябва да се разглежда като приложение, което функционира на различни сървъри. В неговия център има база данни за транзакции, които се споделят от всички центрове. За първи път блокчейн позволява да се постигне децентрализиран консенсус без използването на централизиран сървър. Освен това събирайки данните в своята мрежа, блокчейн елиминира рисковете, които възникват при съхраняването на данните централно. Всеки център пази копие от базите с данни, включващи подробности за плащанията и историята на транзакциите. Проблемите при интегрирането на блокчейн Средните и големи организации с голям брой системи – като системи за управление на връзките с клиентите (CRM), системи за планиране на ресурсите (ERP) и други – ще бъдат изправени пред редица предизвикателства при прилагането на блокчейн. Една голяма част от проблемите ще възникнат при интеграцията. Например, една телекомуникационна компания планира да въведе блокчейн технология. Организацията използва CRM системи, за да събере поръчките от клиентите и да ги изпрати към системата за изпълняване на услуги. Втората система на свой ред ще предаде поръчката през мрежата. Организацията също така използва и система за фактуриране, след като поръчката е изпълнена. Всички тези системи работят с различни формати данни и модели за съхраняването на информацията. Те работят в изолация и събират данните за изпълняването само на определени цели. Повечето от тези системи разполагат с ограничени възможности за интеграция с другите бизнес системи. При един такъв сценарий ИТ отделът ще трябва да кодира полиглотно старите данни и същевременно да въведе новите технологии. Отстрани изглежда, че блокчейн предлага същите предимства на индустриите както и при Bitcoin. Но технологията трябва да бъде променена спрямо различните нужди и употреба. Организациите трябва внимателно да оценят кои бизнес операции ще работят с блокчейн. А за дългосрочен успех, то тя трябва да бъде интегрирана с другите системи в ИТ мрежата. Разглеждането на отделните стъпки от интеграцията в ИТ екосистемата е добър начин компаниите да се справят с прилагането на технологията. Приложенията могат да създадат данни за транзакциите, които трябва да бъдат споделяни с други приложения. Този процес може да бъде преместен в блокчейн мрежа. С такъв подход фирмите могат да се използват съществуващите данни в локалните бази данни и едновременно с това да използват предимствата на блокчейн. Това ще помогне на организациите да вкарат старите данни в блокчейн архитектура и да я интегрират с наследените системи, а функционалността за следене на данните ще предотврати дублиране и бъгове. Умните компании преодоляват тези предизвикателства с рамка за хибридна ИТ интеграция. Тя осигурява цялостна платформа, която позволява на електронните данни да се обменят бързо и безпроблемно. Също така през един интерфейс, служителите ще помогат да премахват, добавят или обновяват всяка система, без това да влияе върху другите системи. С един слой за достъп организациите могат да получат повече ползи и да синхронизират блокчейн към другите технологии.

Блокчейн – неизменимият дигитален регистър – засяга и променя всички индустрии. Неговият технологичен характер и сигурният peer to peer модел за свързване вече започва да преобръща конвенционалните бизнес процеси. Все още обаче технологията е в началния етап на своето развитие, а Bitcoin само загатна колко обещаваща може да бъде. Организациите планират да внедрят блокчейн за други цели, но те най-вероятно ще се сблъскат с редица предизвикателства. Недобре планирането прилагане може доведе до проблеми при осъществяването на дейността.

Блокчейн технологията

Блокчейн е изключително сигурен и алгоритмично неизменим регистър, който осигурява архитектура за компаниите, така че да извършват транзакции и разменяне на важна бизнес информация. В него се съхраняват подробни данни за транзакциите, като се гарантира изключително висока сигурност. Основното предимство на технологията е, че се премахва нуждата от валидиране на централен орган и участниците могат да следят сами извършваните промени.

За да се разбере блокчей, то трябва да се разглежда като приложение, което функционира на различни сървъри. В основата му стои база данни за транзакции, които се споделят от всички точки. Всъщност за първи път блокчейн позволява да се постигне децентрализиран консенсус без използването на централизиран сървър.

Освен това събирайки данните в своята мрежа, блокчейн елиминира рисковете, които възникват при съхраняването на данните централно. Всяка точка пази копие от базите с данни, включващи подробности за плащанията и историята на транзакциите.

Предизвикателствата при прилагането на блокчейн технологията Блокчейн – неизменимият дигитален регистър – засяха и променя различните индустрии. Неговият технологичен характер и сигурният peer to peer модел за свързване вече започва да преобръща конвенционалните бизнес процеси. Все още обаче технологията е в началния етап на своето развитие, а Bitcoin само загатна колко обещаваща може да бъде. Организациите планират да внедрят блокчейн за други цели, но те най-вероятно ще се сблъскат с редица предизвикателства. Недобре планирането прилагане може доведе до проблеми при работата. Всъщност внедряването трябва да е протече по стандартизирана процедура с добро ниво на интеграция за други цели. Блокчейн технологията Блокчейн е изключително сигурен и алгоритмично неизменим регистър, който осигурява архитектура за компаниите, така че да извършват транзакции и разменяне на важна бизнес информация. В него се съхраняват подробни данни за транзакциите, като се гарантира изключително висока сигурност. Основното предимство на технологията е, че се премахва нуждата от валидиране на централен орган и участниците могат да следят сами извършваните промени. За да се разбере блокчей, то трябва да се разглежда като приложение, което функционира на различни сървъри. В неговия център има база данни за транзакции, които се споделят от всички центрове. За първи път блокчейн позволява да се постигне децентрализиран консенсус без използването на централизиран сървър. Освен това събирайки данните в своята мрежа, блокчейн елиминира рисковете, които възникват при съхраняването на данните централно. Всеки център пази копие от базите с данни, включващи подробности за плащанията и историята на транзакциите. Проблемите при интегрирането на блокчейн Средните и големи организации с голям брой системи – като системи за управление на връзките с клиентите (CRM), системи за планиране на ресурсите (ERP) и други – ще бъдат изправени пред редица предизвикателства при прилагането на блокчейн. Една голяма част от проблемите ще възникнат при интеграцията. Например, една телекомуникационна компания планира да въведе блокчейн технология. Организацията използва CRM системи, за да събере поръчките от клиентите и да ги изпрати към системата за изпълняване на услуги. Втората система на свой ред ще предаде поръчката през мрежата. Организацията също така използва и система за фактуриране, след като поръчката е изпълнена. Всички тези системи работят с различни формати данни и модели за съхраняването на информацията. Те работят в изолация и събират данните за изпълняването само на определени цели. Повечето от тези системи разполагат с ограничени възможности за интеграция с другите бизнес системи. При един такъв сценарий ИТ отделът ще трябва да кодира полиглотно старите данни и същевременно да въведе новите технологии. Отстрани изглежда, че блокчейн предлага същите предимства на индустриите както и при Bitcoin. Но технологията трябва да бъде променена спрямо различните нужди и употреба. Организациите трябва внимателно да оценят кои бизнес операции ще работят с блокчейн. А за дългосрочен успех, то тя трябва да бъде интегрирана с другите системи в ИТ мрежата. Разглеждането на отделните стъпки от интеграцията в ИТ екосистемата е добър начин компаниите да се справят с прилагането на технологията. Приложенията могат да създадат данни за транзакциите, които трябва да бъдат споделяни с други приложения. Този процес може да бъде преместен в блокчейн мрежа. С такъв подход фирмите могат да се използват съществуващите данни в локалните бази данни и едновременно с това да използват предимствата на блокчейн. Това ще помогне на организациите да вкарат старите данни в блокчейн архитектура и да я интегрират с наследените системи, а функционалността за следене на данните ще предотврати дублиране и бъгове. Умните компании преодоляват тези предизвикателства с рамка за хибридна ИТ интеграция. Тя осигурява цялостна платформа, която позволява на електронните данни да се обменят бързо и безпроблемно. Също така през един интерфейс, служителите ще помогат да премахват, добавят или обновяват всяка система, без това да влияе върху другите системи. С един слой за достъп организациите могат да получат повече ползи и да синхронизират блокчейн към другите технологии.

Проблемите при интегрирането на блокчейн

Средните и големи организации с голям брой системи – като системи за управление на връзките с клиентите (CRM), системи за планиране на ресурсите (ERP) и други – ще бъдат изправени пред редица предизвикателства при прилагането на блокчейн. Една голяма част от проблемите ще възникнат при интеграцията.

Например, една телекомуникационна компания планира да въведе блокчейн технология. Организацията използва CRM системи, за да събере поръчките от клиентите и да ги изпрати към системата за изпълняване на услуги. Втората система на свой ред ще предаде поръчката през мрежата. Организацията също така използва и система за фактуриране, след като поръчката е изпълнена. Всички тези системи работят с различни формати данни и модели за съхраняването на информацията. Те функционират в изолация и събират данните за изпълняването само на определени цели. Повечето от тези системи разполагат с ограничени възможности за интеграция с другите бизнес системи. При един такъв сценарий ИТ отделът ще трябва да кодира полиглотно старите данни и същевременно да въведе новите технологии.

Отстрани изглежда, че блокчейн предлага същите предимства на индустриите както и при Bitcoin. Но технологията трябва да бъде променена спрямо различните нужди. Организациите трябва внимателно да оценят кои бизнес операции ще работят с блокчейн. А за дългосрочен успех, то технологията трябва да бъде интегрирана с другите системи в ИТ мрежата.

Разглеждането на отделните стъпки от интеграцията в ИТ екосистемата е добър начин компаниите да се справят с внедряването на технологията. Приложенията често създадат данни за транзакциите, които трябва да бъдат споделяни с други приложения. Този процес може да бъде преместен в блокчейн мрежа. С такъв подход фирмите имат възможност да използват съществуващата информация в локалните бази данни и едновременно с това да извлекат ползи от блокчейн. Това ще помогне на организациите да вкарат старите данни в блокчейн архитектура и да я интегрират с наследените системи, а функционалността за следене на данните ще предотврати дублиране и бъгове.

Умните компании преодоляват тези предизвикателства с рамка за хибридна ИТ интеграция. Тя осигурява цялостна платформа, която позволява на електронните данни да се обменят бързо и безпроблемно. Също така през един интерфейс, служителите ще помогат да премахват, добавят или обновяват всяка система, без това да влияе върху другите. С един слой за достъп организациите могат да получат повече ползи и да синхронизират блокчейн към другите технологии.

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
  За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
  Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов