“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини “ехнологии и концепции
бр. 3, 2018

»нтегрирането на —ибанк и ќЅЅ Ц обедин€ване на най-добрите решени€

Ѕъдещата обединена банка ще е третата по големина в Ѕългари€, с модерна основна банкова система, ново мобилно банкиране и с по-добри »“ системи

от , 28 март 2018 0 11015 прочитани€,

¬асил √ьошев

Ѕелгийската финансова група  ¬— е известна с характерни€ си модел на работа – да притежава банка и застрахователно дружество на всеки стратегически за не€ пазар. “ози модел се следва и на български€ пазар, където т€ е собственик на —ибанк и ƒ«» от 2007 г.
ѕрез юни 2017 г. " ¬— груп" придоби и ќЅЅ, с което стана най-големи€т инвеститор на български€ пазар. ¬ложените в закупуването на трите дружества средства са в размер на 1.4 млрд. евро. 


 ристин  румов, директор


„ќт средата на 2017 е в ход интеграци€ между ќЅЅ и —ибанк, включително на »“ системите на двете дружества. ¬ резултат вече има колокирани клонове на двете банки, като на местата с дублиране на банкови клонове те са обединени на едно м€сто и обслужват клиентите и на двете банки“, каза  ристин  румов, директор „»“ приложен舓 в —ибанк.

ёридическото сливане

ёридическото сливане на двете парични институции приключи през февруари, но до есента на 2018 ще функционират двете »“ системи, докато приключи интеграци€та и на ниво  . 

»збор на »“ приложното портфолио

¬ »“ сферата промените започват веднага след закупуването на ќЅЅ от " ¬— груп" през юни 2017. ≈дна от първите задачи е да се изберат »“ приложени€та, с които ще работи бъдещата обединена банка.

–ъководствата на »“ отделите на двете банки заедно с бизнес собствениците извършват оценка на всички »“ приложени€, използвани в двете банки, и предлагат с кои от т€х да продължи да работи бъдещата банка. ќсновни€т елемент при подбора е, че основната банкова система, ко€то ще се ползва от новата структура, е тази на ќЅЅ – “24 на Temenos Group. ѕродуктът на швейцарската компани€ е сред световните лидери при банковите системи и има над 2000 инсталации в света. “ой е избран от " ¬— груп" за международните ѝ пазари, като вече е инсталиран в »рланди€. ќЅЅ работи на Temenos “24 от 2001 г., когато програмата се казва Globus.

ƒруга основна система на обединената банка ще е SAP. Ѕивши€т собственик на ќЅЅ – NBG, е избрал SAP за основна програма за вътрешно счетоводство. —истемата е инсталирана в јтина, откъдето обслужва всички банки на NBG.

ѕо отношение на останалите налични системи се прави подбор между съществуващите решени€ в —ибанк и ќЅЅ, като се предпочитат тези на ќЅЅ с цел по-малко усили€ при интеграци€та. „¬ н€кои случаи бизнесът прецен€ва, че »“ система на —ибанк ще обслужва по-добре бъдещите процеси, и тогава изборът пада върху не€ въпреки по-големите усили€ за интеграц舓, по€сн€ва  румов.

¬ резултат ц€лото приложно портфолио ще бъде на ќЅЅ, като изключени€та от —ибанк са за решени€та за отпускане на кредити за физически лица и за средни предпри€ти€, мониторингът за средни и големи фирми, репортингът и хранилището за данни (data warehouse DWH).  артовите системи на двете институции ще бъдат запазени, като ще работ€т паралелно. ÷елта е да не се прави миграци€ и преиздаване на карти за потребителите в периода на интеграци€та. 

»зключение от принципа да се избира между приложени€та на двете банки се прави само за мобилното банкиране. Ќовата обединена банка ще разполага с ново мобилно банкиране, използвано в  ¬— Group за международните й пазари.

≈тапи на интеграци€та

ѕрограмата по »“ интеграци€та на двете банки ще се състои от повече от 20 проекта.

ѕърви€т етап е проектът за отдел€нето на ќЅЅ от NBG, тъй като основната банкова система Temenos “24 и н€кои други приложени€ досега са работили в центъра на NBG в јтина. ¬ кра€ на 2017 те са преместени в —офи€. —ледващата фаза е отдел€нето на SA–, защото инсталаци€та на софтуера е една за всички компании на NBG и следователно данните на ќЅЅ тр€бва да се прехвърл€т.

 огато това стане факт, основните системи на новата парична институци€ - “24 и SAP, отиват в центъра за данни на " ¬— груп" в ”нгари€. “ова е част от стратеги€та на финансовата група да консолидира дейта центровете на своите банки в ÷ентрална и »зточна ≈вропа на едно м€сто.

—ледващата стъпка е обнов€ването на основната банкова система “24. ѕрез последните години Temenos “24 в ќЅЅ не е била обнов€вана. ¬ерси€та, на ко€то банката работи, е R13, а текущата верси€ на системата е R17. „—кокът между двете е много съществен, защото Temenos са направили значими промени във функционалностите. ѕланирано е обнов€ването до R17 да се извърши в следващите месеци“, об€сни директорът „»“ приложен舓 в —ибанк.

¬ същото време вече върв€т дейностите по проекта за миграци€. ¬сички банкови обекти на —ибанк – клиенти, сметки, депозити, кредити и т.н., ще се мигрират от основната ѝ банкова система към Temenos “24. 

«апочнали са и проектите, в които избраните приложени€ на —ибанк тр€бва да се интегрират с новата среда – “24.

÷€лата интеграционна програма ще е съвместна дейност на специалисти от  ¬—, вътрешните »“ отдели, екипи на разработчика, както и от ÷ентъра за компетентност по “24 на NBG, с който има договореност за това. –еспективно в проектите за мигриране и интегриране на всички други »“ системи, където има участие на външни доставчици, те също ще бъдат включени в проекта – кредитните системи, репортинг системата на —ибанк, н€кои от електронните канали, картови системи и т.н.

ѕоетапна миграци€

ћиграци€та ще бъде поетапна, а не “big bang”. ѕърво ще бъдат мигрирани всички клиенти с по-прости банкови продукти, без кредити. “ова ще стане още пролетта на следващата година. ¬ резултат гол€ма част от клоновата мрежа ще може да обслужва клиенти и на двете банки.

—лед това през л€тото ще бъдат мигрирани клиентите с потребителски кредити, кредитни карти, както и институционалните клиенти. ѕрез есента – клиентите с ипотечни кредити.

”еднакв€ването на продуктите вече е стартирало, като се очаква то да приключи с първите миграции. »нтегрирането на кредитните системи на —ибанк със системата “24 ще стане в средата на следващата година, когато и кредитните процеси ще бъдат уеднаквени.

Ќовата системата за репортинг и DWH ще заработи също в средата на годината, вече интегрирана с Temenos “24. ѕренас€нето върху новата система на цели€ репортинг – регулаторен, бизнес и т.н., ще приключи до есента. “€ е изградена от —ибанк през периода 2013-2014 г. (базирана на DWH и инструменти за бизнес репортинг и анализ (BI), като реализира най-модерните практики в областта.

ƒо кра€ на следващата година оперативното сливане между двете банки ще бъде на практика приключено.

–азвитие на банката по време на интеграци€та през 2018 г.

ќсвен по интеграци€та бизнесът и »“ екипите ще работ€т и по проекти за подобр€ване и оптимизиране на работата. ќще през следващата година ще бъде внедрено мобилното банкиране на " ¬— груп", което се ползва в ÷ентрална и »зточна ≈вропа. “ова ще бъде видимо развитие за клиентите и ще даде много функции, с каквито двете приложени€ на —ибанк и ќЅЅ не разполагат. „Ќие не спираме работа за една година, за да се занимаваме само с вътрешни задачи. «аедно с »“ интеграци€та ще имаме и нови електронни услуги към клиентите“, допълва  румов.

–егулаторните проекти

ѕредизвикателство си остават също и регулаторните проекти. ќсновно предизвикателство е влизащи€т в сила преди средата на годината GDPR, където системите на банката тр€бва да станат съвместими. " ¬— груп" от две години работи върху проекта да отговори на изисквани€та на GDPR. ¬ —ибанк вече има разработен регистър на съгласи€та, както и съвместимост на н€кои от системите. ѕредвид сливането с ќЅЅ се проучват възможностите на Temenos “24 да обслужва изц€ло изисквани€та на GDPR – както управление на съгласи€та, така и реализиране на правата на клиентите като право на информаци€, право да бъде забравен, право за преносимост и т.н. 

–аботи се и по въпроса за правата на потребителите и как да ползват регистъра на съгласи€та. «а вс€ка една система се прави анализ и задание за разработка на функциите за осигур€ване на съвместимост. «апочнато е от най-критичните, в които има най-много информаци€ за клиентите. «а големите международни системи като T24 и SAP се разчита на готовите модули на доставчиците. ќтворен е и въпросът за дъщерните дружества на банката – кой регистър на съгласи€та да ползват, както и да подготв€т системите си за съвместимост с регулаци€та. 

ѕо отношение на PSD2 – регулаци€та за „отвореното банкиране“ – в близко бъдеще се планира внедр€ване на API Gateway, като ще се разчита на избраните решени€ в  ¬— Group.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов