Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Виртуално пространство
бр. 5, 2006

ЮЗУ “Неофит Рилски” – активен участник във виртуалното образователно пространство

от , 16 май 2006 5 42496 прочитания,
Страница 1 от 3

Учебно- технологичен център за електронно обучение (УТЦЕО) в Югозападен университет „Неофит Рилски” е факт от една година (www.e-learning.swu.bg). Той е създаден с цел е да насочва, координира и осигурява технологично и методически дейностите на основните звена на университета в процеса на внедряване на виртуалните технологии в обучението в рамките на проекта за създаване на Български виртуален университет. Д-р Георги Тупаров, директор на центъра за е-Обучение в ЮЗУ „Неофит Рилски” Центърът осъществява и самостоятелна консултантска, развойна и внедрителска дейност в различни области- образование, наука, мениджмънт, производство и др. Участва в разработката и реализирането на съвместни проекти с други подобни звена в България и чужбина. Според ръководителя на УТЦЕО гл.ас.д-р Георги Тупаров, развитието на Центъра ще даде възможност на ЮЗУ “Н. Рилски” да бъде активен участник в третия етап на националния проект за изграждане на Виртуални образователни среди и в реализацията на мисията на Българския Виртуален университет. УТЦЕО е оборудван с един сървър и 30 компютърни станции: 20 от компютрите са с процесор Celeron 2,4GHz, а 10 са PIV 2,4GHz. Ресурсите на центъра се разпределят в 5 зони: “Зелена зона” - за свободен достъп на студенти от университета и работа на курсисти на центъра “Синя зона” - за електронно обучение и самостоятелна подготовка на студенти, докторанти и специализанти, и за свободен достъп на студенти от университета; “Червена зона” - за разработка на курсове за електронно обучение и провеждане на научно- изследователска дейност от преподаватели “Преподавателска зона” - видеопрожектор, екран, бяла дъска; “Служебна зона” - сървър и друго специално оборудване с ограничен достъп за техническо осигуряване на дейността на центъра. Осигурени са различни категории филтри с цел ограничаване на достъпа до нежелани приложения, като например до развлекателни сайтове, които пречат на академичната дейност. Залата се използва от преподаватели с разработени електронни курсове и други, които изполват само някои приложения, от Cisco академията и от курсове за следдиплома квалификация. Общата структура на УТЦЕО е представена на фиг. 1. Оосновни дейности на Информационно-техническия сектор са: Поддържане на информационната инфраструктура на центъра; Адаптиране, създаване, актуализиране и тестване на софтуерни среди за обучение; Архивиране и подготовка на помощни учебни материали; Оказване на техническа помощ при разработването на пилотни курсове; Разработване на елементи от учебните материали- видеозаписи, фото-изображения; Разпространение на разработените курсове чрез Интернет, CD и др.; Научно-изследователската лаборатория “Е-обучение”, създадена в рамките на УТЦЕО осъществява изследователска дейност в областта на приложенията на информационните технологии в обучението, проектира лекционни курсове и системи за самоподготовка, контрол и оценка на знанията, осъществява контрол, обратна връзка и актуализация на създадени материали за е- обучение. Наред с това лабораторията провежда обучение на преподаватели и административен персонал на ЮЗУ или други образователни институции за използване технологиите на е- обучение и прилагане на ИКТ и оказва методическа помощ при проектирането и разработването на сценарии на учебни материали за е-обучение в различни предметни области. Виртуалната библиотека предоставя библиотечни ресурси на регистрирани и нерегистрирани потребители. Разположена е на централния сървър на УТЦ и се обслужва от административно техническия сектор. Виртуалните лаборатории се поддържат на централния сървър на учебно-технологичния център. Разработват се съвместно с преподаватели от съответните центрове и лаборатории към университета. Те предоставят възможности за научно- изследователска дейност и обучение в конкретната предметна област във виртуална среда. Избраната система за е-обучение е Moodle. „От гледна точка на дружелюбен потребителски интерфейс системата е много добра - коментира д-р Тупаров, директор на центъра за е-Обучение в Югозападен университет. Преподаватели и студенти лесно и бързо се научават да работят с нея.
1 23

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов