“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини “ехнологии и ефективност

»ндустри€ 4.0 ще засегне силно българските производители

от , 17 април 2018 0 3996 прочитани€,

»нтернет на нещата е сфера, в ко€то българските предри€ти€ са сред изоставащите. ¬ същото време ефектът от вертикалната дигитализаци€ на процесите в заводите занапред ще е ключов фактор за успеха на производствените компании. ќколо това се обединиха участниците в уеб дискуси€ на тема »нтернет на нещата в индустри€та, организирана от ICT Media с подкрепата на фирма NearSoft – разработчик на продукти и услуги за оперативно управление на производството и дейностите по поддръжка и ремонти.

¬ онлайн разговора взеха участие ¬ладимир ‘илипов, основател и изпълнителен директор на NearSoft, и √еорги јпостолов, директор "ѕланиране на производството" в доставчика на алуминиеви валцови и пресови продукти "јлкомет".

»ндустри€ 4.0 ще засегне силно българските производители

»нтернет на нещата или »ндустри€ 4.0?

ƒвата термина по същество са близки като значение, като първи€т е по-използван в јмерика, докато втори€т – в ≈вропа. ¬се пак, по думите на ‘илипов, »нтернет на нещата (IoT) повече акцентира върху свързаните устройства, докато »ндустри€ 4.0 обозначава създаване на екосистеми за модернизиране на производствата. “ака във втори€ термин, познат и като “умен завод” се обхващат сензори, технологии за материалодобавно производство (триизмерен печат), автономни превозвачи (вътре в предпри€ти€та), големи данни, облачни услуги и т.н. ћоже да се заключи, че IoT е част от »ндустри€ 4.0.

¬ладимир ‘илипов““ова което движи »ндустри€ 4.0 е масовата къстъмизаци€ – об€сни още ‘илипов. – ћного хора см€татат, че това е еволюци€, но според мен става дума за революци€, ко€то в близко бъдеще ще промени изц€ло начините по които, произвеждаме, достав€ме и продаваме нашите продукти.” 

»де€та в умни€ завод в всички системи да рабт€т синхронизирано и съмествно. “.е. островите от информаци€, налични в съвременните предпри€ти€, тр€бва да не бъдат отделни.  омпаниите разполагат с ERP, CRM, BI и т.н. ,а т.нар. системи за продуктов мениджмънт събират информаци€ от вс€ко работно м€сто и производствени€ процес. ƒанните от всички източници се обедин€ват и се превръщат в структурирани, след което се подават на системите по-високо ниво като ERP.

»ндустри€ 4.0 в Ѕългари€

” нас едва в последната година в сферата на индустри€та се заговорило по-активно за тази тенденци€. —поред √еорги јпостолов »нтернет на нещата носи на предпри€ти€та увеличена ефективност и по-точен контрол.

√еорги јпостолов

ѕо думите му в јлкомет са си поставили за цел да постигнат вертикална дигитализаци€ на всичките си процеси. “ова означава всичко в компани€та да е в цифров вид – от данните за температурата, получавани от даден датчик, до продажбите.

ќсновни€т ефект от такава всеобхватна информаци€ е по-доброто планиране – на продажбите, на техническото обслужване и т.н. “≈дно е да се планира на Excel и да взимаш обратна връзка от производството от дневници и журнали, а съвсем друго да имаш ц€лостна система, ко€то да планира до гол€ма степен сама – заключи јпостолов. – ќбратната връзка с производството е в реално време, като тук не говорим за следене на материални потоци, което може да се прави и с ERP, а за следене на цели€ процес.”

«ащо изостават родните производители?

—поред ‘илипов интересът към пълна дигитализаци€ в сферата е следствие на проблемите, до които е довело масовото изнас€не на производства към дестинации с по-евтина работна ръка. Ќамал€ването на ефекта на последни€ фактор всъщност е и една от основните цели на »ндустри€ 4.0.  акто може да се предположи, промените в тази насока ще доведе до сътресени€ в глобални€ ред, тъй като ще окаже пр€ко вли€ние върху потоците на инвестиции.

“Ѕългари€, като страна, ко€то е зависима от външните инвестиции ще усети доста остро резултатите от »ндустри€ 4.0 – подчерта ‘илипов. – ≈динствени€т начин да оцелеем е като модернизираме нашите производства.”

»нтересно е да се отбелжи, че въпреки че страната ни е на последно м€сто в ≈вропа по използване на »“ в индустри€та, същевременно т€ е сред топ дестинациите за разработка на софтуер. —ъщевременно именно софтуерът е водещ в описваните революционни процеси.

Ќа въпрос от страна на слушател каква е причината за изоставането на българските предпри€ти€ ‘илипов на първо м€сто посочи по-ниските инвестиции в индустриалната сфера през последните десетилети€. 

—ъщо така, според него у нас предобладвава мнението, че ERP системата тр€бва да върши всичко. “ова често довежда довежда до ситуаци€та, че администраци€та се оказва откъсната от производствени€ процес.

√еорги јпостолов сподели свои наблюдени€, че “¬сички сериозни фирми в сферата на металурги€та, въвеждат такива системи. ¬сички които не го направ€т, дори сега да се радват на добри пазарни позиии, ще имат проблеми в бъдеще.”.

„уйте пълни€ запис от разговора “” .

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов