“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини “ехнологии и концепции
бр. 4, 2018

»зкуствени€т интелект превзема ERP системите

от , 24 април 2018 0 2840 прочитани€,

ћари€  оролов, CIO, —јў  

»зкуствени€т интелект (Artificial intelligence или AI) и машинното обучение (Machine Learning) вече са разтърсили много области, от киберсигурността до пазарните анализи, ботовете и безпилотните коли.

 огато става дума за ключови корпоративни функции, особено такива, където рискът от лоши решени€ е гол€м, използването на изкуствен интелект все още е в начален стадий. 

ƒа вземем, например, AmerisourceBergen, компани€ за търгови€ с лекарства, базирана в ѕенсилвани€. “€ има 19000 служители в 47 страни и брутни приходи от $147 милиарда годишно, което € постав€ на 11-то м€сто в класаци€та Fortune 500.

јлександър  углър, вицепрезидент на дружеството, €сно разбира възможностите на изкуствени€ интелект при вземането на добри решени€ и се възползва от потенциала му в ценообразурането на продуктите. јко цената е прекалено висока, клиентите ще отидат другаде. јко е твърде ниска, компани€та губи пари.

ƒо скоро AmerisourceBergen използваше електронни таблици, за да извлича информаци€ от различни системи и да определ€ производствените разходи, като комбинира стари данни и общите си наблюдени€ върху пазара, за да определи чувствителността на клиентите към пром€на в цените и рол€та на конкуренци€та в тази област. „“ова е архаична методологи€ за ценообразуване, ко€то не е в крак с тенденциите и динамиката в бранша“, каза  углър.

≈то защо, преди 15 месеца AmerisourceBergen започва миграци€ към интегрирана система, ко€то автоматично изчисл€ва производствените разходи, анализира истори€та на транзакциите и извлича външни данни като прогноза за времето, за да създаде основа за бъдещото внедр€ване на изкуствен интелект. 

„аст от дигиталната трансформаци€ на бизнеса е и очакването AI да подобри функционалностите на ERP системите. ј най-големите доставчици на ERP решени€ внедр€ват машинно обучение в своите продукти, за да посрещнат бъдещото търсене.»зкуствени€т интелект превзема ERP системите

ERP от ново поколение

ѕлатформата, ко€то AmerisourceBergen избира се казва Vendavo. “€ има вградени интелигентни функции, но компани€та още не е започнала да ги използва. ¬место това, т€ прилага част от експертните алгоритми и по-специално - извести€та кога цената е формирана под разходите. “ова са предварително създадени статистически модели, които не се генерират от платформи за машинно обучение. „ѕуснахме системата едва през септември и в момента € използваме главно за изпълнение на основните бизнес правила,“ казва той. „ѕълзим, но скоро ще проходим.“

»зчисл€ването дали една цена е под производствените разходи не е нещо повече от аритметична операци€, разбира се, ако имаме формула и правилните данни. ¬ъзможни да и други извести€, които изискат преценка, а не изчисление. Ќапример, поредица от метеорологески събити€ може да доведе до по-гол€мо търсене на противогрипни ваксини или нов конкурент може да навлезе в определен пазарен сегмент и да свали надолу цените.

»ма гол€мо бъдеще пред извести€та за бизнес рискове,“ прогнозира  углър. „–аботим с десетки хил€ди клиенти и продаваме милиони продукти. ƒа разполагаме с процес или рамка, които могат да ни предупред€т за потенциални проблеми, преди да са възникнали, би било страхотно.“

ƒруго приложение на машинното обучение е в автоматизаци€та на работните процеси. ѕървата стъпка е да е налице рамка, в ко€то човек може да вземе решение, което автоматично да задвижи сери€ от действи€. ѕри повторение на ситуаци€та, системата може да предложи последователност от действи€, основана на минали€ опит. Ќай-накра€, когато вече има доверие в препоръките, системата може да предприема действи€ автоматично, а хората само да контролират процеса и обработват изключени€та.

ўе получим непрекъснат процес на вземане на решени€, а екипът ще се фокусира върху изкуството зад ценообразуването“, казва  углър. „“ака ще се отдели повече внимание на истинските възможности, които нос€т полза на организаци€та.“ ƒнес, например един специалист може да прекара три часа, работейки върху по-сложен ценови анализ, и пет часа върху рутинни задачи, свързани с ценовото администриране. ѕри наличие на добра автоматизаци€, време за административни дейности може да се сведе до 1 час, а останалите седем да се посвет€т на по-стойностни задачи. „÷елта не е съкращаване на персонала,“ добав€ той.

¬сичко това обаче е в бъдещето. «асега AmerisourceBergen постав€ основите, като предстои да се определи как ще използва машинното обучение в частите извести€ за бизнес рискове, прогнозни анализи и автоматизаци€ на работните процеси. ¬се още не са взети решени€, уточн€ва  углър.

ѕо-добрите прогнози, задаването на подход€щи цени и намал€ването на производствените разходи не са единствените ползи от използването на умни системи. AI технологи€та ще помогне на компани€та да се защити не само от преките си конкуренти. „Ќа€сно сме с фактите, например, че Amazon навлиза на наши€ пазар,“ казва той. „ўе е глупаво да мислим, че Amazon н€ма да използва всички възможни инструменти, за да се намести.

ќнези компании, които не въведат AI, ще пострадат,“ казва той. „ћисл€, че при ще станем свидетели на спад на приходите и не малко компании ще бъдат принудени или да се диверсифицират, или да намер€т други бизнес ниши, или ще станат обект на поглъщани€.“

ѕодготовка за AI

ѕодобно на AmerisourceBergen, много компании все още се подготв€т за умните ERP системи, предлагащи машинно обучение, иновативни анализи, интелигенти интерфейси и автоматизаци€ на работните процеси.

ERP продукти и функционалности, базирани на AI, навл€зоха наскоро на пазара и компаниите подхождат нимателно към внедр€ването им, казва ƒжош —атън, директор AI на нюйоркската консултантска компани€ SapientRazorfish, ко€то консултира фирми как да добав€т AI функции към ERP системите си. „AI днес е много важна част от бизнес трансформаци€та,“ казва той, „» скоростта й е много по-гол€ма от преди.“

“ий наблюдава много компании, които стартират т€сно таргетирани пилотни проекти, насочени към добав€не на AI към ERP системите, но всичко това е на много ранен етап.

Home Depot, компани€ за домакински стоки, също вижда ползите от използването на изкуствени€ интелект и машинното обучение за подобр€ването на дейността си. “€ разполага със специалисти в областта на данните, които анализират продажбите, метеорологичните тенденции и друга информаци€, ко€то подпомага прогнозирането на потребителското търсене. ѕри предварителна информаци€ за наближаващ ураган, Home Depot веднага предлага необходимите стоки, като вода, дървен материал и генератори.

ƒнес, всичко това се прави от хора. Ќо компани€та прави оценка и тества използването на изкуствен интелект и машинно обучение, особено що се отнас€ до веригата на доставки и управлението на наличностите.

—поред проучване на LevaData, 69% от компаниите про€в€ват сериозен интерес към това как AI може да подобри веригата им на доставки.  акво тогава спира миграци€та към умни ERP системи? »ма н€колко фактора, които оказват вли€ние, в т.ч. културни проблеми, по-бавното внедр€ване на облачни решени€ при ERP в сравнение с други аспекти на бизнеса и фактът, че технологи€та едва сега започва да се налага.

ѕроблемът на ERP са хората

49% от участниците в проучване на LevaData твърд€т, че налични€т персонал не е готов за радикална цифрова трансформаци€ на ключовите бизнеса процеси.

ƒа вземе, например, доставките - големите компании могат да обработват хил€ди различни продукти от хил€ди доставчици, но хората, които отговар€т за това, още използват електронни таблици и интуици€та си, когато договар€т цените. “е искат да използват дългогодишни€ си опит и познани€та си на пазара, трвърд€т анализаторите.

ѕри преминаване към подход, основан на данни, налице е психологическа съпротива от страна на персонала. ’ората си мисл€т: „“е чие решение ще разчитат – на моето или на машината?“

—поред проучване на SAS от миналото л€то, културните предизвикателства са най-гол€мата пречка пред внедр€ването на AI. 49% от участниците твърд€т, че н€мат доверие на технологи€та. ќсвен че не в€рват на решени€та, които им предлага машина, възможно е служителите с нежелание да подават информаци€та, от ко€то машината има нужда, за да взема по-добри решени€. ѕри ценови преговори, AI има нужда да знае не само крайни€ резултат, но и кои стратегии не са сработили.

ѕредизвикателството е да се получат всички данни, а не само данните, които хората искат да бъдат обработени, констатират аналитиците. “ова е поведенчески проблем, с който компаниите се бор€т. AI работи по-добре с всички данни, а не само с тези, които хората искат да сподел€т. ¬ много случаи обаче служителите вкарват в системата само нещата, които ги представ€т в добра светлина.

Ѕавно движещи се облаци

ќблачните и SaaS решени€ улесн€ват доставчиците на ERP системи при внедр€ването на най-новите технологии и включването на източниц на данни или инструменти за анализ от външни партньори. ¬ъпреки това 67% от компаниите още използват локални ERP системи и едва 33% са се доверили на облачни услуги, се казва в проучване на Panorama Consulting. «а сравнение, според IBM 87% от CRM системите вече са облачни.

ѕовечето компании са в крак с последните технологични постижени€ за фронт офиса си, но едва наскоро започват да мисл€т и за бекофис приложени€та си, четем в анализ на IDC.

от друга страна, компании, които използват облачни ERP или SaaS продукти имат предимство в с достъпа до AI. олемите организации, които още работ€т с традиционни локални ERP системи, изостават от иновациите, категорични са изследователите.

ERP с AI функционалност

¬секи по-гол€м ERP доставчик или е включил изкуствени€ интелект в краткосрочните си планове за развитие или вече предлагат такива услуги и инструменти. Ќапример, през октомври, Oracle об€ви н€колко задвижвани от AI разширени€ на облачните си ERP продукти. “ехнологичната компани€ счита, че засега клиентите са в ранен стадий на внедр€ване, въпреки че н€кои вече използват AI при анализите си и дават пример с ћинистерството на здравеопазването на ¬еликобритани€, където изкуствен интелект подпомага засичането на фалшиви искове.

Ќо AI може много повече.

јко получите предупреждение за метеорологичната обстановка, ко€то предполага да не изпълните производствената си квота в определени€ ден, на базата на исторически€ опит AI може да ви даде например шест варианта с финансовите аспекти на всеки.  огато изберете, каквото искате, той ви показва и необходимите стъпки. Ќо когато подобно нещо се случи отново, системата ще помни.

—поред Oracle 2018 е годината, когато AI ще започне да навлиза масово в ERP системите.

—м€там, че интересът е огромен,“ казва ѕол ‘аръл, вице президент продуктов маркетинг за Oracle NetSuite. „»ма фирми, които и сега го използват, но предвид нашите клиенти, всички про€в€ват интерес, но изчакват практическите приложени€.“

√олемите фирми не бързат с внедр€ването на новата технологи€, казват от Vendavo, ко€то предлага инструменти за анализ на ценообразуването, които от 2016 имат функционалности за машинно обучение. ѕричината за консерватизма на големите на пазара е свързана с отговорността на управл€ващите пред инвеститорите и със сравнително не€сните процеси около работата на јI. “а нали мениджърите тр€бва да застанат пред акционерите и да кажат: „–азбираме процеса, въз основа на който взимате тези решени€.

Nintex, доставчик, който се занимава с автоматизаци€ на работните процеси, работи над добав€нето на машинно обучение и обработка на естествен език. “ехнологи€та е на етап тестване.

Ќ€кои компании, например, имат над 100 000 различни работни процеса. AI може да предложи различни действи€ на служителите и дори да извърши автоматично н€кои от т€х. Ќапример при сключването на договори - да речем, че винаги одобр€вате договори под определена сума за определен човек. »скате ли да ги одобрите ръчно? —лед две-три години, когато компаниите са набрали увереност в препоръките, системата може да прескочи фазата на препоръките и да премине направо към действие. — натрупване на доверие с времето и виждайки реалните ползи и минималните недостатъци, системата ще получи повече правомощи€, считат отNintex . ¬се едно да сте назначили нов служител в екипа – когато започвате да му се довер€вате, му възлагате повече отговорности.

”чене с практиката

«а да се стартира с AI и машинно обучение, предприемането на действие е най-добрата първа стъпка, казва ’елио ћоскъм, мениджър »“ иновации в бразилската компани€ Vale, една от най-големите минни компании в света. Vale експериментират с машинно обучение, като използват платформата на SAP Leonardo и изграждат прототип на услуги, базирани на AI.

Ќапример, служители, които се опитват да поръчат части за см€на, в момента тр€бва да преминат през каталозите на доставчиците, да намер€т номерата на частите и след това да вкарат тези номера в системата. „“ова е сложен процес, с много грешки,“ казва ћоскъм.  омпани€та обмисл€ла използването на гласови команди, но това не сработило на практика. „ќборудването е разположено в помещението за поддръжки, където е прекалено шумно,“ казва той.

«атова Vale решили да приложат разпознаване на изображени€ и използвали функционалностите на машинното обучение на SAP Leonardo, за да се научат да разпознават частите по външен вид. „—ега служител на обект може снима с телефона си и да подаде за€вка директно от обекта,“ казва той.

ѕотенциалът на AI за ERP е огромен, коментира ѕатрик Ѕейли, президент на SAP Industries.

ѕрез следващите н€колко години повтор€емите скучни задачи, които могат да се автоматизират, ще бъдат автоматизирани, което ще доведе до увеличаване на производителността и ще позволи на компаниите да пренасочат работни места и да създадат нови роли,“ коментира той.

ќсвен това, служителите ще могат много по-лесно да работ€т с технологиите. „ƒнес използвате AI-задвижван бот като Alexa или Siri в дома си, за да търси пицарии в близост, с препоръки, оценки и отстъпки,“ казва той. „ўе донесем същото ниво на удобство и интелигентност във фирмените приложени€.“

ѕревод и редакци€ ёли€ ”ршева 

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов