“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јктуални проекти
бр. 4, 2018

Entersoft CRM осигур€ва гладък и планиран търговски процес на ќѕ“»ћ-јЋ

от , 24 април 2018 0 2749 прочитани€,

¬иргини€ —таматова

"—лед като внедрихме CRM системата на Entersoft работата на търговски€ отдел стана по-подредена. ћного лесно се прехвърл€т контакти между служителите, а компани€та е независима от човешки€ фактор" - така ƒиана Ћепоева, търговски директор на ќѕ“»ћ-јЋ, оцен€ва ефекта от въведени€ преди 6 години софтуер за управление на връзките с клиентите. "ќт 2002 използваме различни безплатни или лицензионни решени€, а през 2012 стигнахме до извода, че Entersoft CRM покрива всичките ни изисквани€", спомн€ си  расимир √юров, управител на дружеството.

"ѕреди това работехме с друг CRM продукт", допълва Ћепоева. ќѕ“»ћ-јЋ предлага хардуер, софтуер и консултантски услуги, а работата е организирана така, че без CRM компани€та н€ма как да работи.

Entersoft CRM осигур€ва гладък и планиран търговски процес на ќѕ“»ћ-јЋ

ѕреимуществата - планиране, отчетност и прослед€ване

Ќа първо м€сто сред полезните функционалности на Entersoft CRM, Ћепоева постав€ планирането на търговската дейност. ќѕ“»ћ-јЋ работи само в корпоративни€ сегмент, което предполага комуникаци€ с огромен брой фирми. "Ќашите търговци говор€т непрекъснато с множестово организации. ѕоемаме безброй ангажименти, които поради спецификата на бизнеса ни са разтеглени във времето, тъй като цикълът на продажбата на продуктите е сравнително дълъг", разказва ƒиана Ћепоева. ѕо думите й, системата улесн€ва служителите, защото не е необходимо да се помни какъв ангажимент е поет и за кога. ƒостатъчно е след приключването на дадена среща или телефонен разговор, информаци€та да се отрази в системата и да се зададе необходимото напомн€не за следващото събитие. "«а всичко останало се грижи системата", категорична е Ћепоева. ќсвен това, важни функционалности са и отчетността и прослед€ването. "ћного по-лесно е с 3-4 клика да се извика една справка, ко€то е необходима от гледна точка на персоналното представ€не на търговците или ц€лостната активност на отдела. Ќалице е и пълна проследимост на всеки един контакт (lead) - как се развива във времето, кой е комуникирал с него", допълва още търговски€т директор на ќѕ“»ћ-јЋ. CRM системата позвол€ва отчетността на служителите да се случва между другото: работейки със системата и въвеждайки необходимата информаци€, те в същото време и отчитат свършеното.

ѕредизвикателства

Ќай-гол€мото предизвикателство при внедр€ването на софтуера се оказва миграци€та на данните, предвид на това че компани€та е работела с друг CRM продукт. «а да не бъдат загубени данни, информаци€та от старата програма тр€бва да бъде коректно пренесена в новата. "Ћогиката на организаци€ на данните е в двете системи е по-различна, но със съвместните усили€ от страна на доставчика Entersoft и на наши€ екип, проблемът беше решен", спомн€ си Ћепоева.

—ледва процес на прочистване на данните, през който се решават проблемите с некоректно пренесената информаци€. ¬ъпреки че миграци€та от един продукт към друг е сложен процес, работата на ќѕ“»ћ-јЋ не се забав€. »звестно време компани€та държи активен стари€ продукт, за да допълнителна сигурност и за да може да прави справки с него, след не дълъг период тази необходимост изчезва.

ƒруго предизвикателство е служителите от отдел продажби да свикнат да отраз€ват необходимите записи в системата. "≈динственото, което тр€бва да научим служителите и те да го изпълн€ват разбира се, е да работ€т със системата. Ќо затова има вътрешни процедури, работна практика", категорична е ƒиана Ћепоева. 

ѕо думите й компани€та е обмисл€ла във времето да интегриране маркетинг функционалността, чрез ко€то да управл€ват кампаниите си.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов