“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини “ехнологии

ћитовете за »ндустри€ 4.0

от , 27 април 2018 0 7074 прочитани€,

»стината за »ндустри€ 4.0

»ндустри€ 4.0 е термин, който се използва в медиите, за да се опишат всички технологични иновации, които подобр€ват производителността. “ова включва изкуствени€ интелект (Artificial Intelligence – AI), »нтернет на нещата и анализът на данни. ¬се по-често обаче възникват въпроси за използването на изкуствени€ интелект и как той ще се отрази на бизнеса. Ћипсата на отговори на свой ред създава грешни представи за характера на тази нова ера, за това какво т€ предлага и какви предизвикателства ще породи. «а да се извлече полза от пром€ната, е важно да се об€сн€т и разберат н€кои от съществуващите митове.

ѕрочетете още: »ндустри€ 4.0 - мечта или реалност?

ѕърви€т мит е свързан с иде€та за „изкуствени€ интелект в кути€”, който ще изисква само захранване с данни, без да знае какво те означават. Ќа практика, AI тр€бва да бъде комбиниран с подход€щи€ индустриален опит и физически модел на машините. ƒокато постигането на 90% адекватни препоръки за покупка е добър резултат за книжарница, една грешка при анализа на самолетните данни може да има катастрофални последстви€. »стината е, че изкуствени€т интелект все още изисква намесата на човек и „точна наука”, за да бъде ефективен. Ќезависимо от това колко много данни има дадена машина, не бива да се подцен€ва важността на традиционните умени€ в хими€та, материалознанието или оптимизирането на процесите. ¬същност тези традиционни умени€ ще продължават да нос€т около 90% от добавената стойност.

ƒругата грешна представа е, че тр€бва да се събират данни, за да се извлече полезна информаци€. ѕри индустриите обемът на информаци€та е значително по-гол€м от този в потребителските домейни. Ќапример, един самолетен полет генерира също толкова данни, колкото Twitter в глобален план за една седмица. «а да се получи гарантирана възвращаемост на инвестициите, една компани€ тр€бва да започне с идентифицирането на конкретни подобрени€ и след това да извлече нужната информаци€, ко€то ще помогне да се постигнат целите. ѕериферните изчислени€ са добър пример за това как анализите могат да се използват за обработка на данни от сензори в самото устройство и да се извличат в реално време, като не се управл€ват от централен облачен сторидж, преди намалени€ обем да се пренасочи към облака.

»стината за »ндустри€ 4.0

Ќа последно м€сто, макар не и по значение, важността на човешки€ фактор и правилната технологи€ често са подцен€вани. ћного самолетни катастрофи се случват с правилни€ софтуер и данни, но при услови€ (метеорологични услови€, умора или стрес), при които пилотът се затрудн€ва да приеме и приоритизира ц€лата информаци€, идваща към него, за да вземе правилното решение.

¬место технологиите да бъдат заместител на човешки€ труд, те тр€бва да помагат на служителите да се фокусират върху задачите, носещи добавена стойност, и да ги освобождават от рутинните дейности. Ќапример, General Electric използва изкуствен интелект, за да извършва проверки на сигурността и дефектите на тръбопроводите. »зползвайки машинно обучение за анализиране на новите резултати от проверки в комбинаци€ с предишно събраните данни компани€та усп€ва да предотврати възникването на проблеми.

ћного решени€ обаче не са достатъчно ефективни, тъй като чести техни€т дизайн ги прави твърде бавни или твърде сложни за използване при реални услови€. ≈динствено чрез комбиниране на дигиталните иновации с човешките умени€ и познани€та в съответната област организациите ще могат да се възползват в най-гол€ма степен от 4-та »ндустриална революци€. “ова ще изисква да преминат от »ндустри€ 4.0 към една по-широка визи€ за дигиталната трансформаци€, при ко€то »ндустриални€ интернет свързва хората, данните, активите и машините, за да се създаде един наистина свързан дигитален св€т.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов