“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини “ехнологии

ћари€ √абриел: ѕрез 2020 н€ма да достигат 500 хил. »“ специалисти

от , 09 май 2018 0 5467 прочитани€,

ћари€ √абриел: ѕрез 2020 н€ма да достигат 500 хил. »“ специалисти

¬ момента в ≈вропа не достигат 350 хил. »“ специалисти, като се очаква през 2020 този брой да достигне 500 хил. “ова за€ви днес европейски€т комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество ћари€ √абриел по време на граждански€ диалог на тема „Ѕъдещето на младите в дигитална ≈вропа“, който се проведе в аулата на —офийски€ университет.

„јко ние днес не инвестираме в хората – в младите, в у€звимите групи, във вече работещите – н€ма как цифровизаци€та да донесе ползите, на които се над€ваме“, подчерта √абриел. —поред не€, ако в сферата на информационните технологии се наемат 40% или 50% повече жени, недостигът на кадри ще намалее с поне 60%. ¬същност Ѕългари€ заема челното м€сто в тази класаци€, като 30% от специалистите в наши€ »“ сектор са жени, докато средните стойности за ≈— са едва 16%.

¬ дигиталното бъдеще на ≈вропа цифровите умени€ н€ма да бъдат задължително единствено за »“ специалистите обаче. ќчаква се след 2020 90% от работните места ще изискват основни познани€ в тази област. ƒнес 44% или 169 млн. европейци н€мат такива основни умени€, а 80 млн. европейци никога не са използвали интернет и н€мат представа как се изпраща имейл, как се провер€ва банкова сметка или как се използва публична услуга.

„¬ ≈вропейската комиси€ се опитваме чрез програми в тази насока да насърчаваме разрешаването на проблема“, подчерта еврокомисар€т. —амо за година и половина ≈вропейска коалици€ за цифрови умени€ и цифрови работни места е предоставила безплатно обучение на повече от 7 млн. граждани на блока. ќсвен това от юни месец ще стартира и пилотни€т проект „÷ифрова възможност”, който дава шанс на между 5 и 6 хил. студенти да изкарат стаж в областта на цифровите технологии. Ќа последно м€сто, макар не и по важност, е инициативата „—едмицата на програмирането“, ко€то се провежда през октомври и ко€то има за цел до 2020 да привлече 50% от училищата в ≈вропа.

¬ дискуси€та участваше и министърът на Ѕългарското председателство на —ъвета на ≈— Ћил€на ѕавлова. “€ уточни, че едно от основните предизвикателства е свързано с преодол€ването на разликата между умени€та на младите и на по-възрастните. „ѕоколението на средна възраст тр€бва бързо да се адаптира и преквалифицира за новите услови€, за да не загубват работата си и да се реализират на пазара на труда. —ега тр€бва да инвестираме в обучение. јко пропуснем продължаващото обучение, н€ма да можем да адресираме тази нужда“, отбел€за ѕавлова. “€ допълни, че развитието на »“ сектора в Ѕългари€ е средн един от приоритетите на правилтеството, тъй като той е един от основните мотиви за привличането и задържането на младите хора в страната.

÷ифровизаци€та – възможност и риск

ѕо време на дискуси€та беше засегнат и въпросът за възможностите и рисковете, които носи дигитализаци€та. „÷ифровизаци€та е неверо€тен източник на иновации. ћашините никога н€ма да измест€т хората. Ќо цифровизаци€та е и риск – риск за повече социално изключване, риск за повече бедност, риск за периферизаци€ на районите. Mладите имат ключова рол€ в борбата срещу тъмните страни на интернет. Ќеобходим е общоевропейски подход, в чийто център да се намира човекът и в който подход човекът да управл€ва процеса от началото до кра€“, посочи √абриел.

»менно и затова в многогодишната финансова рамка на ≈вропейски€ съюз за периода 2021-2027 има отделна програма „ƒигитална ≈вропа“, което прави този бюджет най-дигитални€ в истори€та на блока. “ой ще бъде необходим за справ€нето с важни въпроси като киберсигурността, цифровизаци€та на индустри€та, борбата с нелегалното съдържание в интернет и други. ≈врокомисар€т допълни, че ≈вропа тр€бва да се фокусира върху развитието на изкуствени€ интелект. “€ напомни, че —тари€т континент заема първо м€сто по роботика, като 27% от роботите по света са произведени именно тук.

„“р€бва да запазим това лидерство.  ато европейци тр€бва да повдигнем и важни социални въпроси в тази връзка. ќсвен това през юни месец създаваме ≈вропейски алианс за изкуствен интелект, а от септември той ще бъдат оперативен“, сподели √абриел.

Ѕез съмнение един от добрите примери за ползите от цифровизаци€та е стартирането на кампани€та за високоскоростен и безплатен Wi-Fi в обществените места в цели€ ≈вропейски съюз. ќт 15 май стартира кандидатстването на общините. ѕоне 15 общини от Ѕългари€ ще имат възможността да бъдат включени в първи€ кръг, като се предвижда провеждането на пет такива кръга. „Ќашата цел преди всичко е една по-гол€ма свързаност между хората, привличане на повече инвестиции и отвар€не на повече работни места“, заключи √абриел.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов