“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јктуални проекти

Ќадграждането на »— на митниците ще замени хартиените документи с електронни

≈лектронната митническа деклараци€ за внос ще бъде факт от ноември

от , 29 май 2018 0 4735 прочитани€,
—траница 1 от 2

јгенци€ "ћитници" надгражда основната си информационна система, така че да може да участва в бъдещи€ обмен между митническите системи на страните от ≈— и да отговори на изисквани€та на бизнеса за електронни услуги. ѕроектът беше представен от възложител€ - јгенци€ "ћитници" и изпълнителите "√равис Ѕългари€" и "»нформационно обслужване". 

"–азвитието на митническите системи е разделено на три фази, като първата е приключила през 2014-2015. “€ постав€ основите на системата, като обхваща всички митнически процеси, както и системата за износ", припомни √еорги √ригоров, изпълнителен директор на "√равис Ѕългари€". ¬ момента по думите му, се работи по втората архитектурна фаза, а третата предстои.


Ќасто€щи€т етап, който тр€бва да влезе в експлоатаци€ до кра€ на годината, предвижда изграждане на хоризонтална —истема за управление на идентичностите и достъпа (—”»ƒ), ко€то отговар€ на изисквани€та на ≈ , страните членки самосто€телно да управл€ват достъпа до митническа информаци€ на фирми и митнически служители. ќсвен това е предвидено внедр€ване на модули и системи в Ѕ»ћ»—, свързани с основните митнически дейности като: внас€не, изнас€не, транзит, митническо задължение, управление на обезпечени€ и обмен на информаци€ със системата на ≈— (REX, BTI, Surveillance3, CDMS). ўе бъдат обновени и процесите, свързани с единната регистраци€ на търговците (EORI2), референтните данни (CSRD2) и одобрените търговци (AEO). ѕредстои и анализ на необходиите промени в митническите информационни системи във връзка с интеграци€та на страната с трансевропейските системи и тази на ≈—, при предсто€щото въвеждането на митническата комуникационна платформа CCN2 (Customs Communication Network). 

—ега използваната система за връзка между митническите администрации на Ѕлока - CCN се използва от 2006, като предстои нейната реорганизаци€ и усъвършенстване на централно ниво, до новата верси€ CCN2. јрхитектурата й ще бъде ориентирана към предостав€не на вътрешно административни услуги за страните членки, по€сни —танислав “ерзиев, началник на отдел "ѕланиране, развитие и експлоатаци€ на митнически информационни системи" в јгенци€ "ћитници". 

ћитническите системи на държавите от ≈— тр€бва претърп€т промени, за да могат да комуникират помежду си. «а целта јгенци€ "ћитници" ще подготви спецификаци€, така че нейните системи, които са в процес на развитие да могат да отговар€т на изисквани€та на CCN 2. јнализът ще покаже още какви промени тр€бва да бъдат направени в сегашните системите на митниците, за да отговор€т на пердизивикателството за интеграци€ с новата CCN 2 платформа. —ред одитираните системи ще бъдат тази за контрол на вноса, износа и управлението на транзитите (TransitMag), ко€то ще бъде заменена от новата система MIST, системата за движение и контрол на акцизите EMCS, интегрираната митническа тарифа, регистраци€ и идентификаци€ на икономически оператори и др. 

Ќационалната система за идентификаци€ и достъп на търговците до европейските информационни системи (UUM&DS) ще позволи на компаниите да ползват еднократна, унифицирана регистраци€ за всички информационни системи и електронни услуги на јгенци€ „ћитници" и √енерална дирекци€ „ƒанъчно облагане и митнически съюз" (DG TAXUD). ‘орматът за регистраци€ съответства на изисквани€та на DG TAXUD и е унифициран за ≈вропейски€ съюз( ≈—), както и на ќбщи€ регламент за защита на личните данни. ‘ирмите ще управл€ват по електронен път регистраци€та в системата, както и правата за достъп на служители, чрез администратор номиниран от сами€ икономически оператор. —ъщо така изц€ло по електронен път ще се дават права за митническо представителство, като ще се използват първичните регистри на държавната администраци€ (REGIX) при проверка на идентичност и поддържане на актуална информаци€ за регистраци€та на търговците.

1 2

≈“» ≈“»:
митници

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов