“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини “ехнологии и ефективност

SAP въвежда концепци€та за Д»нтелигентни предпри€ти€У

от , 12 юни 2018 0 4579 прочитани€,

SAP въвежда концепци€та за „»нтелигентни предпри€т舓

Ќовите продукти на SAP ще превърнат компаниите в по-интелигентни структури чрез прилагането на изкуствен интелект (AI) с диалогични възможности, блокчейн и анализ на данни. »новативните решени€ като SAP Leonardo, SAP Analytics Cloud Innovations и SAP Cloud Platform подобр€ват продуктивността и ефективността на организациите и спомагат въвеждането на иновации в работната среда.

  • SAP Conversational AI дава възможност на компаниите да разработват интелигентни чатботове. ”слугата включва пълен инструментариум за обучение, изграждане и мониторинг на чатботове. “е могат да бъдат интегрирани със SAP или други системи и са налични като предварително конфигурирани, конкретно за даден отрасъл, ботове. ƒо този момент потребителите са интегрирали 60 000 SAP Conversational AI чатбота. ‘ренската железопътна компани€ SNCF и телекомуникационни€т доставчик SFR вече използват SAP Conversational AI, за да подобр€т обслужването на клиентите си и да таргетират по-младите потребители.

    ѕрочетете още: SAP с нови пакети от решени€ за управление на данни и за модернизиране на CRM

  • SAP Leonardo Machine Learning разполага с възможности, които сега са вградени в приложени€, част от портфолиото на SAP, в това число решени€та SAP S/4HANA® Cloud, SAP C/4HANA и SAP Ariba®.

  • SAP Leonardo Machine Learning Foundation, ко€то позвол€ва на клиентите да разработват собствени приложени€, има 5 нови услуги, които включват откриване на обект, разпознаване на текст в изображение и текстова класификаци€, ко€то анализира и автоматично категоризира текстовите документи. —истемата сега поддържа софтуерна библиотека scikit-learn, в допълнение към TensorFlow.

  • SAP Cloud Platform Blockchain е нова блокчейн услуга, даваща възможност на организациите лесно да изграждат и разшир€ват бизнес решени€ чрез блокчейн технологиите, като Hyperledger Fabric и MultiChain. ќколо 65 компании участват в блокчейн инициатива на SAP за настърчаване използването на продукти от производството и веригите за доставка, подобрени чрез блокчейн. Ќапример, за да гарантира качеството, американски€т производител на колбаси Johnsonville LLC, прилага блокчейн за прослед€ване произхода на продуктите по веригата за доставки. ќсвен това с цел прилагане на най-добрите практики в областта на блокчейн в транспортната индустри€, SAP стартира глобален блокчейн консорциум, основан от седем корпорации, сред които са Intel Corp., Hewlett Packard Enterprise Co. (HPE) and A3 by Airbus SE.

«а да помогне на клиентите лесно да интегрират съвременните технологии в своите решени€, SAP пуснат базирани на SAP Leonardo иновационни пакети, предназначени за конкретни индустрии, включително търгови€, науки за живота, производство и автомобили.

SAP също така стартира SAP Leonardo Partner Medallion Initiative, партньорска услуга на SAP, ко€то е удвоила в пъти бро€ на интегрираните от SAP Leonardo отраслови решени€.

SAP въвежда концепци€та за „»нтелигентни предпри€т舓

SAP Cloud Platform отвежда Multicloud в ново измерение

SAP продължава да разшир€ва и обогат€ва сво€та мултиоблачна стратеги€, като предостав€ основен достъп до SAP Cloud Platform през Google Cloud Platform и Microsoft Azure. ѕо този начин към момента SAP Cloud Platformе може да се достигне през всички основни доставчици на облачни услуги.

SAP възнамер€ва да пусне SAP Cloud Platform върху IBM Cloud като частно облачно внедр€ване. —ъвместното решение ще позволи на клиентите в контролираните отрасли, като банкиране, здравеопазване и транспорт, както и на онези, които работ€т с поверителна информаци€, да имат гъвкавост, скорост и бързина при иновационните процеси, без да застрашават сигурността и контрола.

»зпълн€вайки обещанието си, да предложи на клиентите си избор при внедр€ването на мобилни приложени€, SAP също така пуска и SAP Cloud Platform пакет за софтуерно разработване за Android. “о позвол€ва да се получи достъп до сложните работни процеси през което и да е Android или Chrome OS устройство, като предостав€ познато и лесно за използване мобилно изжив€ване с приложени€та на iOS и Android.

 лючовото решение SAP Cloud Platform се разработва предимно в българското развойно звено SAP Labs Bulgaria.

SAP Analytics Cloud Innovations дават възможност за интелигентното управление на компани€та

–азширените възможности на SAP Analytics Cloud сега са директно интегрирани в SAP S/4HANA Cloud, за да предостав€т на организациите възможност да планират, изпълн€ват и анализират в една система, освобождавайки се от таблиците на хартиен носител или отделно използваните инструменти. —ред клиентите са водещата компани€ за рециклиране на харти€ и опаковки Pratt Industries, компани€та за защита на въздушното пространство L3 Technologies и Daimler AG. ¬ допълнение SAP Analytics Cloud сега достав€ контекстуални нюз фийдове.

SAP Analytics Cloud разшир€ва достъпа до над 150 облачни източника на данни, така че клиентите да комбинират и да получават обработена информаци€ въз основа на собствените си данни, независимо къде се намират.  омбинаци€та от машинно обучение и технологи€та за отправ€не на запитване на естествен език (NLQ) подобр€ва човешката интелигентност, водейки до по-бързи и по-точни резултати, както и до по-гол€ма гъвкавост за бизнеса. Ќовата характеристика “search to insight” използва изкуствен интелект (AI) с възможност за диалог, за да предостави бързо задълбочени данни чрез мигновен отговор на въпроси, зададени на естествен език, от което и да е устройство.

ƒруги подобрени€ в SAP Analytics Cloud включват вградено съдържание и бизнес логика за повече от 20 SAP продукта, включително решени€та SAP SuccessFactors®, SAP Ariba и SAP Hybris®, както и SAP S/4HANA, за да може анализът на данни да се използва там, където потребител€т работи. “ези възможности на SAP Analytics Cloud могат да се прилагат в приложени€та на SAP за бизнеса и по този начин да подсил€т възможностите на интелигентната компани€.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов