“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ инфраструктура

ѕозици€та на облачни€ »“ архитект придобива все по-гол€мо значение (част 1)

от , 19 юни 2018 0 2797 прочитани€,

ѕозици€та на облачни€ »“ архитект придобива все по-гол€мо значение (част 1)

ќблачните стратегии стават все по-сложни и същевременно все по-важни за компаниите. »менно затова се по€в€ва и рол€та на облачните »“ архитекти, които могат да помогнат на организациите да избегнат рисковете и да си гарантират успешен и икономически ефективен преход към облака.

ѕрочетете още: ƒве предизвикателства пред успешната миграци€ в облака

 акво е облачен архитект?

ќблачни€т архитект е отговорен за управлението на архитектурата на облачни€ изчислителен модел в една организаци€. ј всъщност облачната архитектура обхваща всичко, свързано с облачни€ изчислителен модел – включително фронтенд платформите, сървърите, сториджа.

–ол€та на облачни€ »“ архитект

—поред доклад на RightScale от 2018 81% от компаниите имат мултиоблачна стратеги€ и 38% разглеждат публични€ облак като свой основен приоритет в момента – което е увеличение в сравнение с 29% през 2017. ƒокладът също така показва, че през последната година позициите на облачни »“ архитекти са нараснали от 56% през 2017 до 61% през 2018.

ѕозици€та на облачни€ »“ архитект придобива все по-гол€мо значение (част 1)

ѕрилагането на облачни€ изчислителен модел е многоизмерно и тр€бва да се управл€ва като мнослойна програма, а не като проект с фиксирана продължителност, категорични са специалистите. «а да се справ€т със сложността при използването на облака, повечето организации предпочитат да наемат облачен »“ архитект. Ќегова основна задача е да помогне да се управл€ва цели€ процес, да се избегнат рисковете и да се гарантира гладък преход.

ќтговорности на облачни€ »“ архитект

—поред Gartner трите основни задължени€ на облачни€ »“ архитект са: ръководене културната пром€ната за приемане на облака; разработване и координиране на облачната архитектура; както и развивана на облачна стратеги€ и координиране процеса на нейното прилагане. ¬ същото време тези специалисти и имат и редица други задължени€, сред които:

  • откриване на експерти с необходимите умени€

  • оцен€ване приложени€та, софтуера и хардуера

  • въвеждане на най-добри практики за облака в ц€лата компани€

  • избиране на облачни доставчици и провер€ване на услуги на трети страни

  • следене на управлението и намал€ване на риска

  • т€сно сътрудничество със специалистите по »“ сигурността за разработване на процедури за реакци€ при инцидент

  • управление на бюджетите и определ€не на разходите.

 

ќчаквайте продължение!

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов