“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ мениджмънт

6-те най-страшни проекта за »“ мениджърите (част 2)

ѕостав€не на пачове на стари системи, мигриране на имейли в облака, обнов€ване на ERP системите са сред най-страшните и нежелани проекти за »“ мениджърите.

от , 19 юли 2018 0 1443 прочитани€,

 

ѕроектите, от които повечето »“ мениджъри се ужас€ват са неблагодарни, но все пак важни задачи, които не им нос€т почти никакво признание.

”правлението на пачове не е нещо забележително, но ако не бъде направено, организаци€та може да пострада от сериозен пробив в сигурността. ѕроектите за миграци€ в облака попадат в същата категори€, въпреки това мейл сървъри в инсталациите през 2018 е все едно да все още да се използват старите телефони с шайба. ≈дни от най-трудните са проектите, възложени от висши€ мениджмънт заради нови регулации, които обаче не получават ц€лостната подкрепа на ръководителите. ≈то кои са останалите три страшни проекта за »“ мениджмънта.

ѕрочетете още: 6-те най-страшни проекта за »“ мениджърите (част 1)

4. ERP – технологии, служители и процеси

≈два ли друг тип проекти предизвиква толкова безпокойство у »“ мениджърите, колкото прилагането на нова ERP система.

 огато тр€бва да се съчетае ERP с остар€л хардуер винаги има предизвикателства и именно това показва опитът на ƒан  олеби, който работи за базираната в ќбединеното кралство компани€ за технологични услуги IT Lab. ѕреди около 10 години той е тр€бвало да помогне за внедр€ването на глобална ERP система в япони€. ѕри неговото включване по проекта вече се е работило от две години, а първоначални€т бюджет е бил значително надвишен, отчасти заради много стари€ хардуер.

Ќо най-големите бариери не са били свързани с технологиите, а са били от личен и политически характер. „Ќе ми беше позволено да оспорвам правилността на архитектурата, стратеги€та или глобални€ подход на компани€та към технологиите. Ќакра€ тр€бваше да убеждавам €понците да промен€т своите бизнес процеси, така че да използват по-малко информац舓, разказва  олеби.

“ова, което тр€бва да се има предвид при прилагането на ERP системи, е, че особено значение за крайни€ успех са хората и процесите. „¬ IT Lab винаги отдел€ме внимание на организаци€та, структурата, процеса и управлението като част от »“, тъй като това е също толкова важно, колкото и самата технолог舓, об€сн€ва експертът.

6-те най-страшни проекта за »“ мениджърите (част 2)

5. “върде оптимистичните проекти

ƒали става дума за твърде гол€м оптимизъм, желание да се впечатли шефа, невъзможност правилно да се определ€т мащабните на проекта, подцен€ване на времето и усили€та, нужни за постигане на добри резултати – вс€ка една от тези грешки може да коства крайни€ успех.

кспертите признават, че в днешната динамична среда в компаниите служителите често са твърде оптимистично настроени спр€мо кратките срокове за реализирането на даден проект. Ќезависимо колко елегантно звучи едно решение, то винаги крие своите предизвикателства и изисква време.

«атова в повечето случаи е приемливо да се поискат допълнителни ресурси и да се промен€т първоначалните срокове на даден проект, когато това е необходимо. ќсвен това специалистите съветват внимателно да се подхожда при избора на ръководители на конкретното решение, тъй като от т€хната способност за сътрудничество, от т€хното търпение и разбиране на предизвикателствата ще зависи навременното завършване на проекта.

6. —пециални искани€ на топ мениджмънта

ƒа, може ц€лата организаци€ да работи с Android, но доста веро€тно е главни€т изпълнителен директор да поиска от »“ отдела да се съобрази с негови€ iPhone. »ли може би мениджър, чийто глас се чува в борда, ще поиска адаптирано решение за сво€ отдел.

¬ идеални€ случай тези проекти молби се оцен€ват спр€мо стратегическите планове и се определ€ дали те са необходими за компани€та, така че т€ да изпълни специфичните си цели. ≈два след това те тр€бва да бъдат одобрени и да се прецени какъв бюджет ще е необходим за т€х. ѕри повечето организации това обаче не е така и много често те могат да станат жертва на прищвките на човек с гол€мо вли€ние.

«атова специалистите съветват, че поне един представител на висши€ мениджмънт тр€бва да подкреп€ ефективното управление на процеса кои »“ проекти да се приемат и как ще се осъществ€ват. ¬ противен случай, експертите са категорични, »“ бюджетът ще бъде пресушен за прищ€вките на ръководството и н€ма да останат достатъчно ресурси за критични проекти като инфраструктура и мрежа.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов