Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Коментари
бр. 5, 2006

Технологичните платформи – инструмент, който дава водеща роля на бизнеса в сферата на научните разработки

от , 16 май 2006 3 6315 прочитания,
Страница 1 от 2

Инвестициите в иновативни научни проекти могат да осигурят радикална промяна на някои икономически сектори. Възможностите в тази връзка, предоставяни от 6-а и 7-а рамкова програма на ЕС коментира Албена Вуцова, Национален координатор на Шеста Рамкова Програма на Европейския съюз.

Албена Вуцова, директор на фонд “Научни изследвания”, МОН

Технологичните платформи (ТП) са доброволни сдружения на водещите европейски компании, към които се присъединяват фирми от едрия и средния бизнес. Целта им е да подпомогнат развитието на научните проекти в дадена област, чийто потенциал може да доведе до създаването на нови пазари с висока добавена стойност. Технологичните платформи са нещо съвсем ново за 6 рамкова програма на ЕС и представляват инструмент, който трябва да даде водеща роля на бизнеса в сферата на научните разработки. Те създават среда за иновативни дейности.
За сега такива проекти се разработват само от университетите и от научните звена. По-инициативните български учени съумяват да се включат към тези проекти, но това е само едната страна на въпроса. Към тях трябва да се прикрепят и бизнес структурите.
На базата на технологичните платформи се изгражда стратегическо партньорство между държавния и частния сектор, научните среди и гражданското общество. За да се стимулира това сътрудничество, се предлагат набор от мерки за намаляване на административните бариери.
Стратегическият дневен ред на тези платформи визира две направления:
В кои технологии да се вложат средства;
Какви пречки трябва да се преодолеят, за да стигнат научните проекти до пазара.
Общата идея за развитието на съвместните технологични платформи предвижда всички заинтересовани страни (научни звена, бизнес, малки и средни предприятия) да се обединят, за да дефинират целенасочени средносрочни или дългосрочни стратегически действия.
Европейската комисия няма рестриктивни функции върху тематичния обхат и не пречи на развитието на определени тематични области. Тя отбелязва какви са стратегическите планове и приоритети на индустрията, но няма право да ограничава конкретното съдържание на ТП. Всички партньори могат да разработят свои планове, тъй като технологичното съдържание не се обсъжда от ЕС с бизнес-участниците.
Фирмите трябва да съгласуват научните ресурси със своите средносрочни и дългосрочни цели. Всички заинтересовани трябва да разработят обща визия за определено направление с цел да се постигне трайно стратегическо партньорство. Науката от своя страна трябва да направи продуктите си по-продаваеми и привлекателни за бизнеса.

Очаквани ефекти

Синхронизирането на различните политики ще гарантира развитието на даден сектор. Развиват се съвременни технологии с висока степен на риск, но и с висок икономически и социален ефект.
Увеличават се инвестициите на базата на обща визия и взаимни ангажименти. Така ще се осъществи радикална промяна на някои икономически сектори, например енергия и енергийни източници. Ще се създаде база за устойчив растеж на други сектори като растителната геномика и биотехнологиите. Същевременно ще се гарантира ускореното проникване на нови технологии на пазара, ще се създадат условия за развитие на върховите технологии като аеронавтиката и въздушния транспорт.
ЕТП стимулират изграждането на мрежи от регионални клъстери в сектори, важни за тези региони. Към момента можем да изградим само 2 клъстера – биотехнологии и ИКТ. Машиностроенето също работи добре и би трябвало да бъде клъстериран отрасъл.
Най-значимият ефект от ЕТП е възможността да се съживят или реструктурират определени неефективни сектори. Така на базата на научните открития ще придобием атрактивни позиции на международния пазар.

Финансови схеми

Все още не са съвсем уточнени средствата за финансиране за 7 Рамкова програма, но най-вероятно и при нея ще влезе в действие нормалният финансов механизъм.
Голяма част от ЕТП ще бъдат покрити от новата рамкова програма.
1 2

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов