“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини  ариера

20 начина да убиете »“ кариерата си (част 1)

¬ъпреки че светът на технологиите се движи бързо, не друг, а вие сте най-веро€тни€т убиец на собствената ви »“ кариера

от , 02 август 2018 0 1431 прочитани€,

ƒа планирате »“ кариера в услови€та на бързо промен€ща се технологична среда може да е много трудно, особено когато плановете ви могат да бъдат изтрити с един замах от външни фактори. —ъс сигурност ще ви помогне да се закрепите придобиването на нови умени€ и обогат€ването на мрежата ви от контакти. “ова, което може да ви съсипе, обикновено се по€в€ва под формата на скрити заплахи.

CIO.com направи проучване сред водещи »“ специалисти, мениджъри „„овешки ресурси“ и разработчици, които да разкри€т н€кои от подводните камъни пред вашата »“ кариера.

Ќе оцен€вате грешките си

ѕон€кога се случва да установите, че с компани€та, в ко€то работите, се движите в различни посоки. “огава единственото възможно решение пред вас е да напуснете. ƒруги компании има много. Ќо, преди да се хвърлите в следващата »“ кариера, премислете какви ваши действи€ са довели до разрива с бивши€ работодател. ƒори да виждате минимален брой грешки от ваша страна, не ги подцен€вайте, те могат да обърнат и следващи€ кораб, на който се качвате, съветват експертите.

–аботите под непрекъснато напрежение

 ритични моменти има винаги, но ако през повечето време се чувствате на ръба на нервна криза, е по-добре да преосмислите кариерата си.  олкото повече отлагате и се натоварвате, толкова по-дълго време ще ви тр€бва, за да започнете на чисто на ново м€сто.

»згар€те мостовете си

—ъздаването на трайни служебни контакти е ключ към успешна »“ кариера. —амо защото смен€те работното м€сто, не е причина да се разделите с лошо с колегите си. Ќе се знае кога ще имате нужда от т€хната помощ, препоръка или ще се засечете в друга компани€.

ѕропускате възможности

—тив  упър, съосновател на консултантската компани€ Excella Consulting, сподел€ за cio.com, че често се сблъсква със синдрома на пропуснатите възможности. “ой разказва пред изданието, че наскоро е имал случай с »“ специалист, на когото са поверени трима младши служители. ¬незапно превърнали€т се в мениджър »“ специалист е недоволен, че н€ма да има време да развива технологичните си умени€.

¬ъзможността да управл€ваш трима младши служители и да им помагаш в развитието на техните кариери идва доста р€дко“, коментира —тив  упър. „јко научаването на един нов програмен език е ценно, представете си колко по-ценно е да си лидер на екип, който учи нови езици“. ќцен€ването на новите възможности може да развие кариерата ви в много по-ценна посока, допълва експертът.

Ќе ходите на социални събити€

Ѕира с колеги след работа или неформални партита в кра€ на ден€ може и да не са любимото ви забавление, но за кариерата ви е важно поне от време на време да не отклон€вате поканите на своите колегите. —пециалистите по€сн€ват, че липсата на желание от ваша страна да участвате може да се изтълкува като липса на желание да се сближите с хората, с които работите. “ова, от сво€ страна, може да доведе до срив на кариерата ви.

Ѕизнесът е отборен спорт“, казва ћайк √рандинети, CMO и CSO на компани€та за управление на данни Reduxio. „ƒа си част от една мрежа от доказани професионалисти е най-добри€т начин да получиш нови възможности за кариерно развитие“.

÷елите се ниско

ѕолезно за доброто развитие на кариерата ви е да включите в професионалната си мрежата не само хора на вашето ниво на компетенции и кариерен път, но и такива над вас. ”спешната »“ кариера е сбор от контакти с равностойни колеги и ментори. “ака можете да се възползвате от опита на другите.

решка е създаването на мрежа от контакти с професионалисти извън вашето поле на интереси. ƒори в н€кои области чужди€т опит да да е релевантен, в повечето случаи разминавани€та ще са твърде големи, за да извлечете реални ползи.

Ќе отчитате непаричните бонуси в насто€щата ви компани€

ƒори и да не влизат директно в банковата ви сметка, много от фирмените бонуси струват пари.  арти за фитнес, пресни сокове и плодове в офиса – това са неща, които или получавате от работодател€, или плащате, за да ги ползвате. “ака че, ако калкулирате допълнителните непарични стимули и ги добавите към заплатата си, може да се окаже, че в момента получавате повече от предлаганото ви от друга компани€.

Ќе знаете цената си

–аботили сте като »“ специалист повече от 5 години? “огава веро€тно не получавате толкова, колкото заслужавате, см€та ƒейв  олинс, мениджър за подбор на »“ кадри във фирмата за набиране на персонал Addison Group. „“»ма гол€мо търсене за »“ специалисти. «а работодателите е по-лесно да поработ€т върху удовлетворението на насто€щите си служители, вместо да търс€т и обучават нови“, казва той.

Ќе разбирате бизнеса на компани€та, в ко€то работите

—поред специалистите неразбирането на бизнеса от страна на »“ хората е често срещан проблем. јко искате да развивате кариерата си в дадена компани€, тр€бва да сте на€сно как ежедневната ви работа се отраз€ва на ц€лата фирма. «а целта тр€бва знаете какви са целите на работодател€ ви и как екипът ви помага за постигането им.

«абрав€те кой ви плаща

ѕон€кога мениджърите са географски разположени в друга сграда, друг град или дори държава. “ова, че не ги виждате ежедневно, не означава, че те са едно имагинерно пон€тие без реално присъствие. «атова е важно да поддържате отношени€ с мениджмънта, да му дадете възможност да ви опознае и оцени. “ова ще гарантира и доброто ви професионално развитие. 

ќчаквайте продължение!


    

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов