“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини “ехнологии и концепции

Ќовите »“ умени€ в ерата на изкуствени€ интелект

«а да се възползват максимално от достижени€та в тази област, компаниите запълват празнините посредством обучение на персонала

от , 08 август 2018 0 1580 прочитани€,

≈кспертизата в областта на изкуствени€ интелект е много търсена и слабо предлагана. «а да се възползват максимално от достижени€та в тази област, компаниите запълват празнините посредством обучение на персонала.

—поред проучване за най-добрите професии на Glassdoor, позици€та „специалист по инфомационни науки“ е най-добрата работа в —јў. “€ е оглав€вала миналогодишната класаци€, както и тази през 2016-а, а през 2015 г. е била на 9-о м€сто. ѕо данни от доклада State of the CIO за 2018 г., 36% от респондентите сподел€т, че им е много трудно да намер€т точно такива специалисти. ¬од€т единствено експертите по киберсигурност. »зкуствени€т интелект също влиза в “оп 10 на класаци€та с д€л от 18 на сто.

"¬ момента се наблюдава гол€мо търсене на специалисти в областта на изкуствени€ интелект и машинното обучение“, казва “ом ћичъл, професор по машинно обучение в Carnegie Mellon University.

¬место да наемат нови хора, н€кои компании търс€т помагат на насто€щите си служители да получат адекватно обучение, за да продължат работата си в областта на информационните науки, изкуствени€ интелект и машинното обучение.

Ќай-задълбоченото изучаване на тези дисциплини, като магистърска програма в Carnegie Mellon, отнема между година и година и половина и изисква познани€ по статистика и основни способности за програмиране. —ъществуват обаче много онлайн програми и курсове, които хората могат да посещават, допълва ћичъл.

≈то какъв подход предприемат н€колко компании от различни индустрии по отношение на обучението на своите служители в AI ерата.

ќбратно на училище

ќпитите на окръг Ћос јнджелис да намери подход€щи специалисти по изкуствен интелект минават през партньорства с регионални академични структури и стажантски програми, сподел€ ћуртаза ћасуд, помощник директор на поделението за човешки ресурси на окръг Ћос јнджелис. ¬ъпреки това окръгът страда от недостиг на експерти по изкуствен интелект.

"ѕреди три години създадохме център по компетенции в областта на AI, което ни позволи да съберем съществуващите ресурси в окръга с определена експертиза в тази област", разказва ћасуд. —лужителите с интереси в изкуствени€ интелект сега могат да получат пари за външни курсове, както и за вътрешно обучение.

—тартиране на вътрешно обучение

 онсултантската фирма Capgemini също активно търси хора с експертиза в изкуствени€ интелект.  омпани€та не разработва софтуер, но работи с клиенти за конфигуриране и интегриране на съществуващите програми и в момента изкуствени€т интелект й е във фокус.

¬ допълнение към назначаването на експерти и спонсориране на насто€щите служители за допълнително обучение, компани€та е създала център, в който да запознава служителите си с нови AI технологии.

¬ центъра експериментираме с десетки AI технологии“, сподел€

“ом јйвъри, директор —тратегически иновации в Capgemini.  ъм насто€щи€ момент Capgemini ще обучава своите мениджъри и служители, които работ€т с клиенти как да използват новосъздадените инструменти.

 омпани€та използва изкуствен интелект и в своите операции. Ќапример технологии от доставчика на решени€ за автоматизаци€ UiPath и IBM Watson помагат на Capgemini да преглежда резюметата на потенциалните кандидати за работа.

ќбикновено в търсенето използваме ключови думи“, по€сн€ва јйвъри. „»зкуствени€т интелект ни дава повече нюанси и увеличава нивото на успеваемост“, допълва той.

¬ началото компани€та е започнала обучени€ по изкуствен интелект с външен доставчик, но скоро се е натрупала критична маса от вътрешни експерти.

»махме обучени мениджъри и хора, които могат да разработват приложени€, стратези и експерти, които зна€т как тази технологи€ ще се отрази на бизнеса. “огава решихме да преместим обучението вътре във фирмата, закупихме модели от доставчика като основа, над ко€то да надграждаме.“, разказва “ом јйвъри.

“ри години по-рано пор€дъкът на хората в компани€та, които обучавахме на тази технологи€, беше десетки, а сега е хил€ди, казва той.

¬ъзприемане на AI в ц€лата компани€

«а компаниите, които имат AI компонент в продуктите или услугите, обучението на служители е повече от критично. Salesforce, например, добав€ интелигентност към сво€та онлайн платформа за управление на контактите с клиенти. “ова означава, че служителите тр€бва да са добре запознати с технологи€та. »ма онлайн платформа за обучение, част от същата Salesforce Trailhead система, ко€то е достъпна за външни потребители.

ќбучителните материали в Trail са достъпни за всички, което позвол€ва на всички да се научат как да използват изкуствени€ интелект на Salesforce”, казва ћарко  асалейна, вицепрезидент на продуктови€ мениджмънт на Salesforce Einstein в Salesforce.com. “Ќашата цел е да позволим на всеки да добав€ форма на интелигентност и да използва интелигентност в своите приложени€ в Salesforce”, допълва той.

Ќапример екипът от »“ разработчици в компани€та работи върху приложение за график на стаите за срещи с добавена интелигентност, което запазва залите за клиенти, с които е най-веро€тно да се сключи сделка.

—поделено менторство

 омпани€та по кибер сигурност Stealthbits Technologies също инвестира в изкуствен интелект и придобиване на умени€ за машинно обучение. „аст от това идва от въшни източници, но повечето е на базата peer-to-peer”, разказва ƒжонатан —андлър, главен технологичен директор на компани€та

–еалното обучение е различно за различните групи от инженери, допълва той. „«а развойното звено, което реално ще работи върху технологиите, са необходими по-всеобхватни курсове, последвани от peer-to-peer материалите, които генерираме, и накра€ преместване в менторинг системата, ко€то сме разработили за създаване на R&D таланти. ¬ тази програма те покриват всичко – от началото през цели€ път на приложението.“

¬ отделите по поддръжка, консултации и предпродажби служитебите тр€бва да разбират как да използват технологи€та и да об€сн€ват нейните предимства.

 

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов