“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ сигурност

»нтелигентните системи за киберсигурност Ц когато AI застава срещу хакерите

от , 15 август 2018 0 1665 прочитани€,

»нтелигентните системи за киберсигурност – когато AI застава срещу хакерите

јко в€рвате на медиите и развлекателната индустри€, то веро€тно см€тате, че изкуствени€т интелект (AI) е това, което ще промени всеки един аспект на технологични€ св€т.

ѕрочетете още: ƒигитално доверие и как мениджърите по сигурността могат да помогнат на бизнеса (част 1)

Ќе може да се отрече, че AI ще има значителен и широкомащабен ефект, но реалността е, че технологи€та ще се отрази много по-слабо и специфично, отколкото ’оливуд ни кара да в€рваме.

¬същност н€кои аспекти от изкуствени€ интелект като машинното обучение работ€т зад кулисите вече от години. »менно такъв е случа€т със сигурността в крайната точка и мрежовата киберсигурност.

ƒосега многократно беше доказано, че когато се добави машинно обучение към вс€ко едно решение, значително се подобр€ва защитата на системите.

ќбемът данни, които организациите сега създават, предлага на киберпрестъпниците перфектното прикритие, за да извършват нелегална дейност.

≈дна интелигентна система, ко€то включва машинно обучение, може да се научи какво е потокът на данни и какво не е. —ледователно т€ ще може автоматично да отговар€ на заплахи в реално време.

—ъщо така тези системи могат да бъдат конфигурирани, така че да отговар€т на специфични€ рисков профил на организаци€та или на определени нужди.

»нтелигентните системи за киберсигурност – когато AI застава срещу хакерите

¬инаги обаче съществуват притеснени€, че подобни решени€ ще отнемат ценни ресурси, които са необходими за критичните системи – именно тук е м€стото на облака. ¬ него системите за сигурност могат да използват малко или много ресурси – спр€мо своите нужди, без да се стига до негативен ефект при операциите.

ќсвен добре известните ползи от скалабилността, пренас€нето на системите в облака също им позвол€ват да научават какво е се случва с други подобни компании и системи, както и кои са новите и различни форми на атаки още докато се случват – без значение в ко€ част на света са.

Ќе на последно м€сто, използвайки функциите, които реагират проактивно, организациите могат да спест€т на персонала усили€, като остав€т машините да се справ€т с подобни времеотнемащи задачи.

Ѕез значение колко бързо се промен€т и подобр€ват системите в компаниите, тези на хакерите и киберпрестъпниците еволюират също толкова бързо. »менно и затова тр€бва да се има предвид, че перфектна защита не съществува.

¬ъпреки това като се използва машинното обучение, може да се гарантира, че ако нещо се обърка, то AI осигур€ва бърза реакци€. ѕодобна технологи€ ще помогне на екипите по сигурността като лесно посочи какво се е случило по време на атаката.

¬ крайна сметка, използването на изкуствен интелект в системите е не само поредни€т добър ход, а задължителен такъв, тъй като има гол€м шанс хакерите вече да са приложили AI и да са една крачка напред.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов