“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини GIS
бр. 8, 2018

”личното осветление в —офи€ се управл€ва от √»—

от , 22 август 2018 0 1014 прочитани€,

ћари€ ƒинкова

–€дко в ежедневието си даваме сметка колко усили€ са необходими за поддържането на уличното осветление, на пътната инфраструктура, на текущите ремонти и на всички други дейности, с които са натоварени местните администрации. ¬ тази връзка внедр€ването на различни технологии може да се окаже добро решение, което значително ще улесни служителите в общините и същевременно ще ускори отстран€ването на проблемите.  олкото и хубаво да звучи това обаче, веро€тно ще тр€бва да мине още доста време, преди подобни иновации да станат неразделна част от нашите градове. ќказва се, че развитието на технологиите отново изпреварва скоростта, с ко€то се осъществ€ва пром€ната в мисленето у хората.

»менно и затова вс€ка стъпка в правилната посока тр€бва да се приветства и насърчава. √»— за управление на уличното осветление в столицата е именно такъв проект. Ќеговата основна цел е да събере на едно м€сто всички данни за уличното осветление и в крайна сметка н€кой ден да се създаде един вид „кадастър“, об€сн€ва ѕет€ “одорова от —толичната община. ѕроектът се реализира съвместно с »“ компани€та „ƒавид холдинг“ върху платформата за интелигентно управление на инфраструктурата Bently.

„ƒосега не е имало никаква обобщена информаци€ под никаква форма за уличното осветление. “ази система, на първо м€сто, позвол€ва да се следи ц€лата информаци€ от гледна точка на осветлението. ќтделно много често, когато се прави ремонт на дадена улица, се изисква съгласуване с отделните дружества – в случа€ какви са комуникациите под тротоара – досега такава пълна информаци€ н€маше. —ега можем да даваме по-коректни данни какво се съдържа като ц€ло навс€къде в града“, уточн€ва “одорова.
√»—+CAD/CAM+3D


 ѕроектът се изпълн€ва в рамките на година, като основната работа по него приключва през 2015. „ѕрез тази година ние тр€бваше да съберем данни за уличното осветление и да ги въведем в информационна система, базирана върху платформа на Bentley, като паралелно ги верифицираме, и да подготвим и останалите слоеве (другите дейности на метната власт в столицата), свързани с транспортната инфраструктура“, разказва ƒесислава ƒимитрова, продуктов мениджър „Bentley решен舓 в „ƒавид холдинг“.
“€ признава, че най-съществени€т етап от работата е бил свързан със събирането на данните, като това включва информаци€ за стълбове, осветителни тела, светлинни източници, както и за останалите елементи като аксиално осветление и фасадно осветление. ѕървоначално в системата са били въведени данни за над 80 хил. стълба, докато сега общи€т брой на обектите надхвърл€ 100 хил.
„≈кипи от наша страна обхождаха всеки от елементите на м€сто. ќсновната причина да се спрем на този начин на изпълнение беше, че не само се събираше информаци€, но и се нанас€ше уникален идентификационен номер, който е въведен в система. ћожете да го видите на височина около 1,80-2,00 метра, каквото беше изискването на общината. “ака че по всеки такъв номер сега може да бъде проверено състо€нието на съответни€ елемент“, допълва ƒимитрова.
—амата платформа съчетава в себе си не само √»—, а също така CAD/CAM и 3D. “€ е ориентирана към интелигентно управление на инфраструктура и е единствената по рода си, ко€то съчетава тези три основни стълба. ≈дно от основните й предимства е, че предлага много готови математически модели за дефинирането на обектите. ¬ „ƒавид холдинг“ са използвали вече натрупани€ световен опит и са го адаптирали към конкретните нужди на —толичната община.

ѕриложени€та на системата са разнообразни и те значително улесн€ват работата не само на местната администраци€, но и на всички фирми, които се занимават с поддръжка на уличното осветление и имат задължението да нанас€т коректна информаци€ в платформата. Ќа първо м€сто, решението позвол€ва на служителите в общината във всеки момент да провер€ват състо€нието на всички елементи. ќсвен това те могат да след€т как се развива ремонтна дейност и да предостав€т на фирмите информаци€ къде точно тр€бва да се работи, за да не се стигне до нарушаване на тръбната мрежа или до накъсване на кабели. Ќа последно м€сто, макар не и по важност – Bently дава възможност да се изготв€т анализи и да се прав€т справки за това като съотношение какви светлинни източници има в —офи€; какво е състо€нието на стълбовете – добро, отлично, лошо; какъв е материалът на стълбовете - дали са бетонни или метални.
„»де€та е в крайна сметка малко по малко да можем да налеем всички данни за уличното осветление в тази система. ÷елта е в общината да имаме достъп до програмата и във всеки момент да можем да правим справки, да следим изпълнението и т.н. јко има нужда от н€каква справка, т€ може да бъде изготвена в различен вид таблици и карти, което е доста важно, за да се прецен€ва нагледно къде има нужда от още осветление, къде н€ма, къде е амортизирано“, об€сн€ва “одорова.

Ѕъдещо развитие

 ¬ъзможностите за бъдещо надграждане на системата са доста големи. Bently е унифицирана платформа, ко€то може да се използва също така при проекти, свързани с екологи€та, сметоизвозването, сметосъбирането, създаването на 3D модели на ключови сгради, а впоследствие дори и 3D модел на сами€ град.  ъм момента от общината имат намерение да нанесат в системата и светофарните уредби, хоризонталната и вертикалната маркировка, както и всички пътни знаци. ¬се още обаче не са определени конкретните срокове, в които това ще се случи.

ƒруго потенциално „разширение на проекта е управлението на ремонтната дейност, което също е много силна страна на тази платформа. јко се въведе информаци€ за това какви са цените на всеки от материалите, които се включват при поддръжката на уличното осветление, системата би могла да издава директно работни нар€ди на екипите, които се занимават с това, и в реално време да се оцен€т и да се прав€т анализи каква е цената на поддръжката на един, на втори, на трети вид осветление. Ќо това е евентуално възможност за бъдещо развитие на системата“, посочва ƒимитрова. “€ дава и друг пример – чрез системата могат да се използват събраните данни относно рекламите и информационните табели, монтирани на гол€ма част от стълбовете. “ова би позволило на общината в бъдеще да следи бро€ на такъв тип реклами, да събира такси за т€х и да знае какъв приход постига от т€х.

ќсновното предизвикателство пред подобни проекти, от една страна, е свързано с финансирането, тъй като те имат значителен обхват и бюджет. ќт друга страна обаче, се оказва, че е доста по-трудно да се промени мисленето на хората, отколкото да се внедри такава система, сподел€ ƒимитрова. —поред не€ тр€бва да се осъзнае, че технологиите наистина улесн€ват работата и това не е поредното решение, което просто тр€бва да се интегрира, без да бъде използвано.


„“ози проект на фона на това, което се представ€ в годишната книга на Bently за инфраструктурни решени€ – Infrastructure Yearbook, е нещо съвсем минимално. Ќо за съжаление в Ѕългари€ може би е необходимо още много време, за да да започне тази пром€на в мисленето“, допълва ƒимитрова. “€ см€та, че ако гражданите бъдат по-активни в процеса на създаване на интелигентни€ град, крайните резултати ще бъдат значително по-добри. “ова може да се гарантира, като се даде публичен достъп до системата, така че да могат да се докладват проблеми в реално време, а общината от сво€ страна своевременно да възлага на съответните фирми задачите. ћожем само да се над€ваме, че подобен подход ще ни телепортира в XXI век и все пак ще успеем да догоним световните тенденции.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов