“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини “ехнологии

5 начина бизнесът да модернизира управлението на »“ услугите

”правлението на »“ услугите представл€ва рамка, ко€то помага на компаниите да отговор€т на своите бизнес нуждите. — навлизането на новите технологии и неизбежната дигитална трансформаци€ стратегиите за управление на »“ услугите тр€бва да се развиват и адаптират.

от , 27 август 2018 0 1735 прочитани€,

5 начина бизнесът да модернизира управлението на »“ услугите

”правлението на »“ услугите (IT service management – ITSM) представл€ва съвкупност от практики, които се адаптират и развиват в крак с новите технологиите – или поне това се случва при добрите ITSM стратегии. „рез гъвкавост и бързо приспособ€ване организациите могат да гарантират, че ITSM ще се промен€ заедно с трансформиращи€ се бизнес.

—поред специалистите управлението на »“ услугите н€ма да изчезне, а ще продължи да еволюира, за да отговори на новите  нужди. ≈то кои са 5-те начина да се модернизира ITSM.

Ќасърчаване на автоматизаци€та

јвтоматизаци€та помага да се оптимизира »“ поддръжката – особено когато става дума за рутинни задачи. — изкуствени€ интелект и машинното обучение компаниите могат да позвол€т на служителите да се фокусират повече върху по-сложните задачи.

—ъщо така автоматизаци€та може да подобри сподел€нето на данните между »“ специалистите и екипите по разработката. ¬ бъдеще организациите ще тр€бва да отдел€т повече внимание на автоматизаци€та и да определ€т кои задачи ще се улесн€т чрез машинното обучение и AI, категорични са експертите.

ќтворено общуване и съвместна работа

“ъй като »“ внедр€ва все повече софтуер за съвместна работа, става по-лесно за различните отдели да работ€т с »“ служителите, да провер€ват статуса на проектите и да си сътрудничат директно с »“. »менно затова ITSM стратеги€та тр€бва да предвиди изграждането на една отворена работна среда, в ко€то »“ специалистите са далеч по-достъпни за организаци€та в сравнение с миналото.

—ъщевременно обаче компаниите тр€бва да внимават, защото подобен тип сътрудничество ще постави на изпитание адаптивността на т€хната ITSM стратеги€. Ќаличието на повече участници в комуникаци€та ще изисква нуждите на всеки един от т€х да бъдат взети под внимание.

5 начина бизнесът да модернизира управлението на »“ услугите

Ѕавни и стабилни ITSM стратегии

јко насто€щата стратеги€ изостава, то не може да се очаква за една нощ т€ да се приспособи към новите услови€. ¬същност отнема доста време да се преструктурира философи€та на управлението на услугите.

»менно затова CIO тр€бва да про€в€ват търпение и да са готови да се справ€т с редица трудни предизвикателства, с които ще се сблъскат по време на процеса. Ќо стига да бъдат поставени €сни бизнес цели и да н€ма отклонени€ от зададени€ път, ITSM стратеги€та в крайна сметка ще се развива заедно със сами€ бизнес, без да изостава.

√ъвкавост за по-бързо внедр€ване

 омпаниите все повече използват agile подход като начин да подобр€т управлението на услугите и да ускор€т внедр€ването на софтуер. “ова им позвол€ва по-добре да отговор€т на нуждите на бизнеса, като същевременно по-лесно трансформират управлението на услугите.

ѕри подхода на гъвкаво внедр€ване обикновено се започва с по-малки »“ екипи и промените се разпростран€ват постепенно в другите отдели. ѕо този начин „започвайки от малко и развивайки се“ всеки има време да се приспособи към трансформаци€та, ко€то се случва на работното м€сто.

DevOps при пропуски в комуникаци€та

DevOps е набор от практики, които обхващат всичко от разработката до внедр€ването.   огато се използва при ITSM, agile методологи€та може да помогне да се запълн€т пропуските в комуникаци€та между »“ и разработчиците, като се поддържа продуктивността и »“ експертите бъдат включени още в началните етапи на процеса на разработка.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов