“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини “ехнологии

»зкуствени€т интелект днес: незр€ла технологи€ с огромен потенциал

»де€та за изкуствен интелект съществува от 60-70 години и прогнозата е, че ще отнеме още 60-70 години, за да стане масово използван

от , 13 септември 2018 0 1940 прочитани€,

ѕовечето компании разпознават необходимостта от въвеждане на н€каква форма на изкуствен интелект, но само малък брой от т€х са внедрили или са в процес на имплементирането му. ѕроучване на Gartner, проведено наскоро сред »“ директори, показва, че към момента с изкуствен интелект работ€т едва 4 на сто от организациите.

¬ъпреки това се очаква драматичен ръст в близко бъдеще. ѕроучването открива, че една пета от компаниите планират в скоро да внедр€ват AI решени€ или вече са стартирали подобни проекти. —поред специалистите засега изкуствени€т интелект се сблъсква с традиционните преп€тстви€ на вс€ка недоказана и непозната технологи€, но се подготв€ за гол€м удар през следващите н€колко години.

AI има огромен потенциал, но като вс€ка незр€ла технологи€ крие рискове за тези, които инвестират в него. јко вземем за пример автомобилите, са минали 250 години, преди колата да се наложи и да се превърне в най-масовото средство за придвижване, каквото е днес.

»зкуствени€т интелект е друга иде€, ко€то веро€тно н€кой ден ще стане технологи€ с масово предназначение. —игурно обаче и на него ще му отнеме много време, предполагат експертите. »де€та за изкуствен интелект съществува от 60-70 години и прогнозата е, че ще отнеме още 60-70 години, за да стане масово използван.

¬ече има обаче компании, които са доверили цели процеси на AI. “акъв е случа€т с британски€ онлайн магазин Ocado, чи€то верига за доставки се управл€ва изц€ло от изкуствен интелект. ƒруга система, базирана на AI, се занимава с разпредел€нето на покупките в камиони. “ака процесът от поръчката до натоварването на камиона отнема 10 минути. “ова позвол€ва на склада на Ocado в Ѕирмингам да достав€ 1,3 млн. продукта на ден.

ўе има обаче сложен набор от процеси с използването на изкуствен интелект, които вод€т до задънена улица, преди технологи€та да стане достатъчно зр€ла и да се приеме напълно в обществото.

Ќезр€лост

AI все още е незр€ла технологи€ по отношение на бъдещи възможности и функции.  ъм момента е концентрирана върху основните технологии като осигур€ване на процесорна мощ, невронни мрежи и др. —лед като се развие, ще получи бърз набор от технически подобрени€, а широкото разпространение на основната технологи€ ще доведе до създаването на гол€м брой продукти за ежедневна употреба.

¬ момента много AI системи изискват персонализаци€ и много настройване. —тандартите са малко и доста ограничени. ÷иклите на разработка и тестване са твърде дълги, а фалстартовете забав€т развитието на системите.

—пециалистите от Gartner очакват през следващите 75 години да има н€колко поколени€ изкуствен интелект. “е ще създадат нови пазари и веро€тно дори нови индустрии.

ѕланове за дългосрочно развитие

—тратегическото планиране в момента се основава на базата на изграждане на дългосрочни перспективи. »зкуствени€т интелект е област, в ко€то трудно може да се прогнозира как ще се развие. ≈два ли ще можете да си отговорите на въпроса „ ак ще изглеждат нашите системи на базата на изкуствен интелект след години?“.

Gartner съветва да намалите стратегическото си планиране до период от 7 до 10 години. “ози хоризонт ще ви позволи да избегнете традиционните капани. ¬ това се включват неуспех при изграждането на необходимите компетенции, прекалено големи инвестиции в продукти и архитектури с кратък живот, разходи за неправилни решени€ или инвестиции и неспособност да се разпозна€т важните технически, социални и политически събити€, които ще определ€т курса на развитие на изкуствени€ интелект.

»зкуствени€т интелект може да реши текущи бизнес проблеми, ако разработите приложени€та внимателно. ¬ дългосрочен план компани€та ще може да се възползва от повече възможности на AI, за които в момента не подозирате. «атова специалистите съветват да експериментирате с изкуствени€ интелект и да имате визи€ в каква посока ви е нужно да се развие.

 

 

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов