“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини ¬ глобален мащаб

’удожниците на данни свързват бизнеса и »“

Ќовата категори€ специалисти създават лесни за разбиране визуализации

от , 21 септември 2018 0 1388 прочитани€,

„арлс ƒжоузеф ћинард е може би най-известни€т художник на данни. “ой комбинира различна информаци€ като номера на ескадроните, посока, температура и терен, за да нарисува през 1869 г. визуализаци€ на френската инвази€ в –уси€ от 1812 г. ¬ъпреки че опитът на Ќаполеон завършва катастрофално, картата на ћинард е известна като „една от най-добрите статистически рисунки, създавани н€кога“.

јко ћинард живееше в наши дни, щеше да бъде много успешен в една нова категори€ специалисти – художниците на данни. “е се занивамат с това да свързват »“ с бизнеса, като създават визуализации от терабайти не€сни данни. ÷елта е информаци€та да бъде разбираема и бизнес лидерите да могат по-бързо да вземат решение.

–ол€ и отговорности на художника на данни

 ато се има предвид, че вземането на решени€ в днешно време се основава на задълбочен анализ на информаци€та, рол€та на художника на данни може да стане критична, см€та ƒжъстин Ћангсет, изпълнителен директор и основател на Zoomdata. ѕървоначално изгр€ рол€та на „учените по данните“, а сега е необходим специалист, който да преведе т€хната информаци€ на мениджмънта. Ќовата рол€ комбинира техническата експертиза на специалист по данните с креативните способности на художниците и графичните дизайнери, казва Ћангсет.

ѕо средата на всички разговори за изкуствен интелект, големи данни, машинно обучение и решени€ на базата на информаци€, осъзнахме, че все повече компании се опитват да разказват истории с използването на инфографики, но това не показва ц€лата истор舓, коментира Ћангсет. „ѕроблемът е, че инфографиката е статична, докато информаци€та тече непрекъснато и новите данни могат да означават нови резултати. —ъществува и проблем с разбирането – хората от бизнеса не разбират езика, който говор€т техническите специалисти. “ук е м€стото на художника на данни, който да представи техническата информаци€ по лесен за разбиране начин.“

ѕолзата от наемане на художници на данни

’удожниците на данни могат да осигур€т конкурентните предимства на компани€та, като й дадат възможност да взема решени€ бързо. “е тр€бва да притежават умени€ да прав€т визуализаци€та на данни интерактивна, така че мениджърите и »“ лидерите да могат да проиграват различни сценарии и да раздел€т данните по различни области на важност, казва Ћангсет. “ова означава, че бизнесът може да взема решени€ по-бързо и да е на крачка пред конкурентите си.

¬ днешно време почти всички имат CRM системи и други технологии, които да им помагат в бизнеса“, казва Ћангсет. „Ќо те сами по себе си не прав€т компаниите иновативни и конкурентоспособни. «начение има това, което правиш с тази технологи€. ”спешни ще бъдат организациите, които могат да вземат по-добри решени€, по-бързо и базирани на по-подредени данни, които могат лесно да разберат. — анализите в реално време, които предостав€т художниците на данни, може да се експериментира с различни възможности, да се вид€т различни резултати и да се избере най-подход€щото решение“.

—поред „арлс Ѕойси, съосновател и главен директор по иновациите на платформата за визуализаци€ на данни от здравеопазването Clearsense, художникът на данни помага за поддържането на по-добра финансови, оперативни, бизнес и пон€кога дори клинични резултати.

ѕолзите за нас като компани€, ко€то обслужва сферата на здравеопазването, са двупосочни. »“ експертите, мениджмънтът и медиците имат нужда от различна информац舓, казва Ѕойси. „јко данните за пациента могат да се представ€т във формат, в който да се възприемат от пръв поглед, това може да доведе до по-бързо вземане на решени€ и по-добри резултати за пациентите. “ова, от сво€ страна, води до по-добри бизнес и финансови резултати“, допълва той.

”мени€ на художника на данни

’удожникът на данни притежава уникална комбинаци€ от умени€. “ой е отчасти програмист, отчасти учен и отчасти артист.  омпютърните познани€ са му необходими, за да интерпретира данните визуално, умени€та в областта на боравене с информаци€, за да определи съответните данни и формат коректно, и креативните умени€, за да трансформира информаци€та в лесни за възприемане изображени€.

“ова е една хибридна позици€. »зискват се познани€ по JavaScript, но също и инструменти с отворен код, които помагат да се прав€т персонализирани визуализации. “р€бва също да работите т€сно с учените, тъй като информационната грамотност е ключова. Ќеобходими са дори известни познани€ по психологи€, тъй като художникът тр€бва да умее да разбере какви умени€ за възприемане на информаци€та имат колегите му.“, допълва Ћангсет.

«аплата

“ъй като подобна комбинаци€ от качества се среща твърде р€дко, художникът е в позици€ сам да определи каква заплата иска да получава. „ќтносително лесно е да се намери JavaScript програмист, малко по-трудно – учен с опит в JavaScript.  ато се добави към това компетенци€ в областта на изобразителното изкуство, бро€т на експертите се свива съвсем. „увал съм слухове, че дори младши специалистите в тази област в —илициевата долина работ€т за 400 хил€ди долара годишно“, казва Ћангсет.

 акво да търсим у един художник на данни

— толкова специфична комбинаци€ от качества, художниците на данни са трудни за намиране. ¬ъзможно е обаче да се развие такъв специалист вътре в компани€та.  омпани€та Clearsense търси хора с художествени умени€ и след това ги обучава в областта на технологиите. √еймърите също са подход€щи за подобна позици€.

Ќа първо м€сто са художествените умени€, тъй като т€х или ги притежаваш, или не.”, коментира Ѕойси. „ огато видите портфолиото на н€кого и прецените, че има необходимите качества, винаги можете да го обучите на технически умени€, анализ на данните и другите необходими неща. √еймърите са добро попадение, защото имат нужната визи€ – те така или иначе са потопени в други светове. UX/UI професионалистите също притежават тази комбинаци€ от умени€.“, допълва той.

Ѕойси см€та, че н€кой ден много »“ специалисти ще могат да добав€т към профилите си „художник на данни“. ѕозици€та става все по-попул€рна в корпорациите и все повече организации се стрем€т да интегрират платформи за визуализаци€ на данните в своите решени€. “ова позвол€ва на крайните потребители да се развиват в посока на художници на данни, макар и на аматьорско ниво, допълва той.

Ѕъдещето на тази професи€ е интересно, защото много технологични приложени€ са свързани с анализ на данните и инструменти за визуализаци€. ¬€рвам, че все повече хора ще развиват умени€, с които да персонализират визуализации на компани€та си в полза на своите организации“, заключва той.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов