“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини ¬ глобален мащаб

ƒобавената реалност и »“ операциите

–едица компании започнаха да експериментират с технологи€та както за обучение и поддръжка, така и за визуализаци€ и сътрудничество.

от , 21 септември 2018 0 1531 прочитани€,

ƒобавената реалност често се сочи като основен катализатор за развитието на технологиите, като в това отношение дори задминава виртуалната реалност. Ќо като изключим смартфон приложени€ като Pokemon Go и Google Translate, което може незабавно да ви преведе улични знаци в чужда държава например, навлизането ѝ - което обхваща всевъзможното прехвърл€не на виртуално съдържание в реални€ св€т - е бавно.

Google Glass отстъпиха на алтернативи, съсредоточени най-вече върху нишови проблеми като складовата логистика. Microsoft Hololens имат н€кои високопрофилни приложени€, като например в ћеждународната космическа станци€, но и те още не са направили очаквани€ скок в корпоративната сфера.

 ¬ същи€ момент, стартъп компани€та Magic Leap, ко€то понасто€щем има пазарна оценка от над 6 милиарда долара, едва наскоро започна да достав€ своите хедсети на първите желаещи.

ѕрочетете още: Apple придобива пореден стартъп, разработващ AR технологии

¬ интерес на иситината, добавената реалност започва да получава приложени€ в »“ операциите едва сега, след като н€кои компании започнаха да експериментират с технологи€та за обучение и поддръжка, както и за визуализаци€ и сътрудничество. "»зползваме добавена реалност в лаборатори€та си от н€колко години, като например наслагваме техническа информаци€ върху физически носители", казва —кот Ћикенс, водещ технологичен лидер в PricewaterhouseCoopers (PwC), и добав€, че никак не е лесно да се създаде виртуално съдържание, което след това да бъде свързано с физически€ св€т. “Ќужни са много по-различни умени€, за да се създаде потребителски опит около тази технологи€", добав€ той. —поред Ћикенс смартфоните са най-обещаващи за реализаци€ на AR-приложени€.

"«абел€зва се интерес и към устройства от по-висок клас, но там има ценова бариера. »ма множество експерименти в различните индустрии, но те по-скоро са на терен, а не в »“ процесите", коментира още той, добав€йки, че Microsoft Hololens например н€мат достатъчно висока резолюци€.

“ук ще дадем н€колко примера за малки разгръщани€ на добавената реалност, които демонстрират как т€ би могла да учавства в »“ процесите.

ƒистанционно обучение

Banc3 Engineering, компани€ за научноизследователска и развойна дейност, ко€то обслужва отбранителната индустри€, работи по проекти за използване на добавената реалност от страна на ћинистерството на отбраната на —јў. Ќо когато компани€та започва да търси решени€, базирани на тази технологи€, за да преодолее собствените си вътрешни проблеми с »“ поддръжката от разсто€ние, иска нещо просто устроено и готово да заработи веднага. «атова и се налага да започне изграждането му от нулата. "Ќ€махме време. »скахме нещо, което да бъде ц€лостен продукт”, об€сн€ва ѕам ѕутагунта, »“ директор на компани€та.

ѕроблемът, с който компани€та се сблъсква, е, че експертите ѝ тр€бва да лет€т до отдалечени места, за да обучават нови техници и да помагат за сложни технически задачи.

ѕроблемът е, че всичко нужно е публикувано под формата на документаци€, но т€ често е неактуална, а ние наемаме посто€нно нови хора и винаги е проблем да ги въведем в матери€та бързо”, коментира т€.

¬идео и VR обучени€та биха имали същите проблеми като писмената документаци€, ако информаци€та в т€х не се актуализира, а и биха били по-скъпи. — помощта на добавената реалност обаче, един техник, който оперира на отдалечено м€сто, може да постави хедсет, позвол€ващ на експертите да вид€т това, което вижда той, и да оказват съдействие в реално време, без да напускат офиса си. “ехникът може да прави каквото и да било – както да работи по сървърите в центъра за данни, така и да се занимава с друга дейност на работната си станци€.

"Ќие използваме технологи€та и в двете посоки и това ни помага много. Ќе е нужно да изпращаме хора до далечни дестинации, а проблемите се фиксират незабавно, освен ако не се наложи да бъде поръчана част, за ко€то тр€бва да се чака. “ова е много по-добър вариант от този да кажем на служителуте си да търс€т решени€та на проблемите в документи от по 300 страници, които в крайна сметка често са остарели”, об€сн€ва ѕутагунта и добав€, че, освен това, добавената реалност дава възможност на един старши служител да тренира от офиса си едновременно много хора на различни места през цели€ ден.

Banc3 получава първи€ набор от AR хедсети преди три месеца в рамките на пилотен проект, който включва около една дузина служители. ¬ъздействието на новата технологи€ е незабавно, включително 40% намаление на разходите за пътуване. —ега, проектът ще бъде разширен, като ще включва 150 души.

ќт ThirdEye, компани€та, доставчик на технологи€та, об€сниха, че решението работи чрез стрийминг на видео, идващо от отдалечени€ служител, до работната станци€ на експерта. ≈кспертът вижда не само това, което вижда отдалечени€т служител, но също така може да дава гласови указани€ и дори да прави по€снени€ относно това, което работникът прави. "–аботникът може да продължи да работи свободно с ръцете си и да получава нужните му данни в своето поле от диспле€", казва Ќик „ерукури, основател и президент на ThirdEye.

»наче повечето приложени€ на AR хедсетите към момента са извън »“ операциите, в сфери като здравеопазването, услугите на терен и производството. Microsoft също работи върху собствената си програма за дистанционнa поддръжка, наречена Remote Assist”, казва Ћорейн Ѕардън, генерален мениджър на компани€та, отговар€щ за проекта, и добав€, че платформата е базирана на технологи€, ко€то смесва едновременно добавена и виртуална реалност. ѕрограмата беше пусната през май тази година, но понасто€щем е достъпна само като предварителен преглед.

"«наем, че за »“ мениджърите е важно тези приложени€ да са готови да се интегрират в съществуващите работни потоци, затова и продължаваме да съсредоточаваме енерги€та си в тази посока", казва т€.

— компютрите в момента, работниците са ограничени в способността си да взаимодействат с технологиите, като ц€лата интеракци€ се свежда до кликвани€ на мишката или докосване на екрана. »зползвайки смесена реалност, можете да закрепите дигиталното си съдържание, като например приложени€, информаци€ и дори многоизмерни видеоклипове, във физическото пространство около себе си, така че да можете да взаимодействате с т€х по същи€ начин, по който взаимодействате с други физически обекти", обобщава Ћорейн Ѕардън.

¬изуализаци€ и сътрудничество

¬ Dynatrace, базирана в Ѕостън компани€ за разработка на софтуер, екраните са твърде малки, за да паснат на приложени€та, които компани€та разработва.

"ѕо отношение на бро€ на обектите, които въпросните проекти имат, приложени€та са от 50 до 100 пъти по-големи, отколкото в монолитната ера, но екраните не са от 50 до 100 пъти по-големи", казва јлоис –айтбауер, главен технологичен стратег на компани€та.

“ова затрудн€ва разработчиците при визуализаци€та на зависимостите в приложени€та и пречи на сътрудничеството. "≈кранът на лаптопите е наистина малък. ¬ една конферентна зала пък има големи стени, но не можем да ги използваме, освен ако н€маме дисплеи на т€х, а и ние искаме много често да подаваме информаци€, без да принуждаваме хората да се събират в определена ста€, за да разполагат с не€", об€сн€ва той, като обръща внимание, че проекторът ще използва само една стена, което е една четвърт от наличното пространство в ста€та, а ако се наложи да се прав€т посещени€ на клиента или на офиса на екипа, ще тр€бва и да се носи.

¬ същи€ момент, добавената реалност незабавно превръща вс€ка гол€ма празна стена в екран или позвол€ва на виртуални екрани и 3D обекти да плуват в пространството. "’ората могат да вид€т ц€лата тази информаци€ в реално време и да използват това огромно пространство, вместо да се ограничават до малък екран на лаптоп. —ъщо така получавате вашата информационна зала навс€къде, където поискате или се наложи да бъдете – в офиса, у дома или на бюрото на разработчика. ћожете да работите на н€колко места и да си сътрудничите с хората там, с€каш сте стол до стол", акцентира –айтбауер.

«атова и Dynatrace постро€ва приложението си за визуализаци€ SmartScape на база AR хедсета Microsoft Hololens, като в момента то е единствено за вътрешна употреба, въпреки че компани€та вече е дала ранен достъп до него на н€колко тестови клиенти. "Ќай-гол€мото предизвикателство е, че хардуерът е твърде ограничаващ", казва –ейтбауер. ’едсетът Hololens, който компани€та използва, струва около 5 000 долара на брой. "¬се още е по-евтино от постав€нето на монитори върху всички стени на заседателната зала, но за повечето клиенти това продължава да е непосилна цена”, об€сн€ва главени€т технологичен стратег на Dynatrace.

¬ момента компани€та има осем подобни хедсета, а, според –айтбауер, в идеални€т вариант всеки един разработчик би тр€бвали да има по един. «а да се случи това обаче, цената тр€бва да е съизмерима с тази на компютърен монитор.

Ќовопо€вилите се Magic Leap One струват около 2,300 долара и затова компани€та вече е поръчала от т€х и очаква да пристигнат в най-скоро време. –айтбауер казва, че се над€ва цените да продължат да спадат и в рамките на две години AR хедсетите да станат много по-достъпни.

—поред него виртуалната реалност е значително по-достъпна заради разнообразието и конкуренци€та в потребителското пространство. "јко работите самосто€телно, VR хедсетите може и да ви свършат работа, но ако стоите в една ста€ с други хора и можете да ги чуете, но не и да ги видите, е доста неудобно", обръща внимание той. 

—поред —тефани Ћамас, вицепрезидент на отдела за разширена реалност (XR) и стратегии в SuperData Research, високата цена на Magic Leap и забав€нето на пускането им на пазара задържат развитието на технологи€та. "—месената реалност в крайна сметка ще бъде огромен двигател за още по-сериозното навлизане на технологиите, но това ще се случи след пет до десет години, когато самата т€ е достатъчно достъпна", казва Ћамас.

Ўирокото приемане от страна на потребителите може да помогне за намал€ване на цените и подобр€ване на използваемостта. Ћамас прогнозира, че насочените към потребителите комплекти за смесена реалност ще се превърнат в сериозна индустри€, ко€то ще генерира по 9 милиарда долара годишно, но въпреки това ще остане под нивата от 15,4 милиарда долара на виртуалната реалност.

ќт друга страна, това означава, че компании като Magic Leap ще тр€бва да намер€т други начини да възстанов€т своите инвестиции, като например индустриално приложение и такова в »“ операциите.  

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов