“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ мениджмънт

Ќовите предизвикателства пред »“ отделите Ц повече задачи и ограничени бюджети

от , 15 октомври 2018 0 1087 прочитани€,

Ќовите предизвикателства пред »“ отделите – повече задачи и ограничени бюджети

ѕрочетете още: .digicompLead ще представи софтуерни решени€ за ц€лостно дигитално управление на бизнеса

ƒигиталната трансформаци€ все повече принуждава »“ отделите да промен€т сво€та работа, изпълн€вайки повече задачи със същите ресурси.

Ќаскоро публикуваните данни от 2018 Insight Intelligent Technology Index показват, че 56% от »“ отделите се опитват да се адаптират към новите си задължени€. ќт една страна те тр€бва да работ€т по внедр€ването на иновации, докато от друга страна тр€бва да продължат да поддържат ключовите системи в организациите. ¬ изследването са участвали 200 »“ специалисти от компании с между 1 и 1000 служители.

ќрганизациите вече разбират критичната рол€, ко€то технологиите оказват за ц€лостната бизнес стратеги€ – от увеличаването на продуктивността до нарастването на пазарни€ д€л и ло€лността на потребителите. ѕоради тази причина все повече бизнес лидерите възлагат на »“ специалистите повече роли и отговорности, без обаче да предвид€т инфраструктура, бюджет и €сна пътна карта, които да улесн€т пром€ната.

ред основните причини »“ специалистите да не се чувстват уверени в успеха на дигиталната трансформаци€ и задачите, пренасочени към техните отдели, са:

  • конкуриращите се искани€ и липсата на достатъчно ресурси за ефективно изпълнение на работата (79%)

  • необходимост от осъществ€ването на иновации, въпреки че съществуващите процеси, практики и бизнес операции не позвол€ват това да се постигне (33%)

  • липсата на €сно дефинирани роли и отговорности в организаци€та (30%).

Ќовите предизвикателства пред »“ отделите – повече задачи и ограничени бюджети

¬ъпреки ключово участие на »“ отделите в бизнеса един въпрос остава нерешен от самото създаване на тези звена. ќрганизациите възприемат »“ отдела като разходен център и това си личи от резултатите в доклада – 79% от взимащите »“ решени€ см€тат, че следенето на бюджета и разходите е основна технологична задача.

ќсвен това почти всеки двама от пет анкетирани определ€т »“ като комбинаци€ от разходен център и иновативен център, като малко над една пета възприемат сво€ отдел като изц€ло разходен център.

ћакар че много се говори за това как »“ отделът тр€бва да управл€ва ежедневните операции и да бъде стратегически партньор за трансформаци€та, на много компании все още им предстои да извърв€т дълъг път, за да успе€т да създадат конкурентно предимство чрез иновации.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов