“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јнализи
бр. 9, 2018

ќблакът спести на Д≈лектростартУ над 30% от разходите за »“

от , 15 октомври 2018 0 939 прочитани€,

¬иргини€ —таматова

¬»«»“ ј: Ѕо€н яначков е компютърен инженер и икономист. –аботи повече от 7 години в „≈лектростарт“ јƒ, като от началото на 2018 заема позици€ директор "ѕланиране, производство, ремонти и »“". ѕритежава н€колко сертификата ITIL. „лен е на управителни€ съвет на Kлуба на »“ мениджърите в Ѕългари€ и е техен представител към –аботната група по облачни въпроси в ≈вропейски€ клуб на »“ мениджърите.√-н яначков, днес всичко е в облака – от личните ни данни до тези на бизнеса.  акво е значението на облака за едно производствено предпри€тие като „≈лектростарт“?

ѕри нас облакът дойде като следствие на нуждите от софтуер за организаци€ на производството, който да ни нареди до нашите конкуренти, вече използващи ERP системи. —пр€хме се на решение от висок клас на Microsoft, като изборът беше направен 2009-2010. ¬недр€ването започна година по-късно , а 2012 абсолютно всички ресурси на компани€та б€ха изнесени в облака. ¬ момента там освен ERP системата е и софтуерът ни за детайлно планиране, защото се оказа, че производството на компани€ като нашата има потребности, които надхвърл€т възможностите на ERP система дори от класа на Microsoft Axapta или SAP - варианти, които проучихме. ƒетайлното производствено планиране изисква допълнителен софтуер – APS (Advanced Planning and Scheduling) приложението на Siemens, с което разполагаме, планира в допълнение към ERP системата. “е се намират в облака заедно с цели€ набор от системи за доклади и бизнес анализи. ¬ допълнение, всичките ни потребители работ€т с виртуални десктопи и цели€ набор от програми, които се използват в компани€та – за документообработка, за обработка на таблици, имейл платформи и такива за организиране на срещи, запазване на ресурси, отпечатване, сканиране. «а това решение през 2012 б€хме номинирани за »“ проект на годината. ¬ „≈лектростарт“ всичко, което ползва една модерна компани€, е изнесено в облака, като по-гол€мата част от услугите са SaaS (без ERP и APS системите, чиито лицензи са наши, но ги ползваме през хибридна облачна платформа). «акупуването на лицензи за тези платформи беше изискано от доставчиците. Ѕлагодарение на софтуера като услуга „≈лектростарт“ е спестила много разходи.  огато ни се е налагало да оптимизираме лични€ състав (да освобождаваме и наемаме служители), това решение ни е позвол€вало на месечна база да контролираме разходите си ,и то много прецизно. ѕром€ната е заложена в дългосрочните договори, които имаме за облачната услуга.

ќстанаха ли ви приложени€, които поддържате на локални сървъри, или всичко изнесохте в облака?

¬сичко е изнесено в облака.  акто споменах, имаше две системи, за които доставчиците изискваха работа на локален сървър, но ние на собствена отговорност ги изнесохме в облака и станахме едни от първите клиенти, предприели подобна стъпка. — облачни лицензи са CAD-CAM системите, които използваме за разработка на нови издели€ (платки, схеми и т.н.). “е се ползват чрез виртуални потребители. ƒруга система, ко€то сме изнесли в облака, е SCADA на Siemens, ко€то отчита в реално време работата на машините в производството. » в този случай доставчикът имаше препоръки да се използват локални сървъри, но ние решихме да € изнесем. ¬ резултат на това от 2012 н€маме нито един локален сървър или компютър. ÷€лата производствена база работи на тънки клиенти, като 40 от т€х почти не са гасени от 2012, т.е. вече 6 години. “е не са имали никакви софтуерни проблеми; нито едно не е имало преинсталации или вируси. Ќищо не сме подмен€ли по т€х освен перифери€ – мишки и клавиатури – и то заради силно запрашената среда. Ќ€ма нито едно дефектирало или изгор€ло устройство. Ќа практика тънките клиенти са без амортизаци€ и намалиха многократно разходите ни за компютри и поддръжка. ÷ената за придобиването им е около една трета от тази на персонален компютър, или около 200 евро. 

«а да прочетете ц€лата стати€, е нужен абонамент.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов