“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ мениджмънт

«апочна регистраци€та за конкурса Д»“ мениджър на годинатаУ

Ќаградите на списание CIO и сдружението Д луб на »“ мениджърите в Ѕългари€Ф се дават за значителни постижени€ в областта на управлението и развитието на информационните технологии

от , 29 октомври 2018 0 1146 прочитани€,

–егистраци€та за единадесетото поред издание на конкурса „»“ мениджър на годината“ вече е в ход. Ќаградите на списание CIO и сдружението „ луб на »“ мениджърите в Ѕългари€” се дават за значителни постижени€ в областта на управлението и развитието на информационните технологии.


ѕризовете се връчват в три категории:


ћениджмънт – отличие за мениджър, допринесъл за оползотвор€ване на потенциала на »“ в сво€та организаци€ и демонстрирал достижени€ в управлението на »“ екипа и »“ дейностите, чрез прилагане на утвърдени добри практики и собствен иновативен управленски подход;

≈фективност – отличие за мениджър с доказана ефикасност и пълноценност в работата, спомагащи повишаването на доверието и разпространението на високите технологии;

»новации – отличие за мениджър, осъществил успешно внедр€ване на иновативно решение или реализирал новаторски подход в полза на сво€та организаци€.

«а награда може да бъде номиниран всеки »“ мениджър с успешен проект през последната година, който е допринесъл за постигане на бизнес целите на организаци€та. ѕредлагането на номинаци€ става с попълване на формул€р. ѕредложение за номинаци€ може да направи всеки свързан с компани€та, в ко€то е реализиран даден проект. –егламентът позвол€ва »“ мениджър да номинира себе си или свой колега от същата или от друга организаци€.

Ќай-добрите »“ мениджъри в трите категории ще бъдат об€вени на специална церемони€, ко€то ще се състои в началото на декември.

¬секи, който желае да номинира кандидат за „»“ мениджър на годината“, може да го направи тук.


 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов