“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ мениджмънт

Ќе позвол€вайте мрежата да надрасне »“ екипа ви

от , 08 ноември 2018 0 1562 прочитани€,

Ќе остав€йте мрежата да надрасне »“ екипа ви

 огато една организаци€ се разраства, същото се случва и със сложността на нейната структура, както и тази на системите, които € поддържат. Ќапример, бизнесът ви се развива, следователно и неговите мрежи и »“ ресурси (като време, умени€ и кафе), необходими за т€хната поддръжка.

“ова означава обаче че растежът може да бъде само дон€къде. ¬ даден момент, когато времето и енерги€та на »“ екипа се изчерп€т, под риск е поставена не само ефективността, но и сигурността. Ќещата се разпадат и мрежата не може да ги задържи.

ќчевидното решение е – да се сдобиете с повече ресурси – но това всъщност е доста трудно да се направи и всеки един »“ мениджър го знае. ¬ъв фирмената »“ екосистема талантите са застрашен вид. —поред индекса на американската софтуерна компани€ SolarWinds, 2018 IT Trends Index, 72% от запитаните »“ експерти прекарват по-малко от половината си време на работа по оптимизиране на мрежите и подсилване на системите срещу бъдещи заплахи за сигурността. “ова остав€ гол€ма част от организациите незащитени срещу увеличаващи€ се брой рискове в дигиталната джунгла.

—ъществуват два начина да запазите контрола в бързо разрастващите се мрежи и да ги запазите от това да надскочат вашата »“ екосистема: да намалите сложността и да увеличите видимостта.  олкото по-малко объркани са връзките и инфраструктурата, толкова по-€сно ще можете да виждате какво се случва по вс€ко време и толкова по-лесно ще бъде дори за »“ екипите без много ресурси не само да просъществуват, но и да процъфт€ват.

ѕоставете сложността под контрол

 огато една компани€ стартира сво€та дейност, нейните мрежи често приличат на малки, лесни за управление градини: различни устройства и софтуер работ€т заедно без особени трудности. Ќо това много бързо може да се промени с разрастването на фирмата и по€вата на нови отдели, което принуждава »“ екипа да ръководи увеличаващи€ се брой мрежови елементи.

ѕреди да се усетите, градината вече се е превърнала в гъсталак и »“ екипът с всички сили се опитва разплете мрежовата инфраструктура в нещо поне малко разбираемо. ¬ идеални€ случай »“ специалистите тр€бва да прекарват по-гол€мата част от времето си в оптимизиране на мрежата или в пачване на у€звимите места – проправ€йки път за бъдещи€ растеж вместо да се бор€т със сложността на „статуквото“.

ѕревенци€та винаги е по-добре от лекарство. »нсталирането на правилните системи за управление на мрежата (network management software, NMS) може да позволи на »“ екипа рамка не само да управл€ва насто€щата мрежа, но също така да очертае потенциалното й бъдещо развитие.

ƒобри€т софтуер за управление на мрежата е създаден, за да помага на »“ отдела да открива и спира заплахите чрез вписване на потребителите, прослед€ване и контрол на достъпа. ќсвен това тр€бва да опрости начина, по който »“ планират бъдещи€ растеж на мрежата, помагайки на екипа да следи потока на данните в реално време и да идентифицира потенциални проблемни места в хардуера и софтуера.

Ќе остав€йте мрежата да надрасне »“ екипа ви

—илната NMS тр€бва освен това да минимизира сложността на увеличаващата се мрежа в облака. ¬ идеални€ случай NMS платформа може да позволи на »“ да контролира нивата за мрежови достъп за различните типове потребители в зависимост от това как те използват публични€ облак, частни€ облак или инфраструктурните компоненти в инсталациите. јвтоматизаци€та в платформата може допълнително да намали сложността, което улесн€ва работата на »“ специалистите и им позвол€ва да се фокусират върху това да помогнат на бизнеса да се развива по възможно най-ефективни€ начин.

ћониторинг само на правилните показатели

ѕосто€нни€ мониторинг обаче има и своите негативни страни – той може да претовари »“ отдела с количеството информаци€, което тр€бва да се обработи. ƒобре създадената система за управление на мрежата може да оформ€ данните във визуални и специфични по съдържание карти или доклади, давайки на »“ експертите възможност само с поглед да си направ€т извод за състо€нието на мрежата – като тази форма ще е разбираема и за служителите или мениджмънта, които н€мат задълбочени технически познани€.

“ова на свой ред прави по-лесно об€сн€ването и обосноваването защо растежът в определени области може да доведе до повече рискове, отколкото ползи или кои инвестиции тр€бва да са приоритет в допълнителната инфраструктура. “ази „фокусирана гледна точка“ може също така да помогне на »“ експертите да откриват у€звимите места в системата и да насочат сво€та енерги€ към справ€не с проблема по един информиран начин.

Ќ€кои NMS платформи използват графично показват връзката между различните статуси на компонентите, за да помагат на мрежовите мениджъри да се концентрират върху най-належащите данни във вс€ка една среда.

–езултатът е по-€сен процес на взимане на решени€ в »“ екипа, което им позвол€ва да предвиждат къде мрежата може да се разшири и да излезе извън контрол или къде може да се затрудни с поемането на трафика. » когато се стигне до спазването на изисквани€ и регулации, подобни решени€ помагат на »“ експертите – дори и на сравнително неопитните специалисти – бързо да идентифицират новите заплахи и да предприемат нужните действи€ за справ€не с т€х. ѕо този начин се намал€ва времето за разрешаване на потенциално скъпи мрежови проблеми и се намал€ва риска от изтичане на данни.

Ќаистина фирмената »“ екосистема е една своеобразна джунгла, но правилните инструменти могат да направ€т навигаци€та в не€ много по-лесна за натоварените »“ експерти. ≈дна скалабилна и проста NMS платформа помага на »“ отделите, дори на малките такива, да намал€т сложността и да след€т за заплахи, докато периметърът на т€хната мрежа се разшир€ва.

”правлението на мрежата все пак ще изисква време, умени€ и устойчивост. ѕоставете правилните основни за мониторинг на мрежата и за »“ отдела ще бъде много по-лесно да се фокусира върху въпросите, без да прави компромис за детайлите.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов