“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини ќбучение по информационни технологии

»нженерите по автоматизаци€та стават все по-важни за бизнеса („аст 1)

јвтоматизаци€та е сравнително ново технологично направление, когато става дума за »“, и е важно професионалистите в областта да отговар€т на определени изисквани€

от , 23 ноември 2018 0 1066 прочитани€,

≈кспертите все още спор€т колко точно работни места ще унищожи и създаде автоматизаци€та. ќще повече, че MIT излезе с н€колко проучвани€, които разкриват драстично противоречиви прогнози. Ќезависимо от това, автоматизаци€та на бизнеса набира все по-гол€ма скорост, а компаниите виждат в този процес инструмент за рационализиране на »“, развитието и обслужването си. » тъй като автоматизаци€та става все по-важна заради добавената стойност, ко€то дава, индустриалните организации започват да търс€т инженери по автоматизаци€, за да улесн€т, управл€ват и контролират корпоративните системи.

 

ѕрочетете още:  ак облакът генерира растеж

 

–ол€та на инженерите в автоматизаци€

јвтоматизаци€та е крайъгълен камък на производствената индустри€ в продължение на десетилети€, но е сравнително нова за бизнеса, здравеопазването и финансите. »звън производството, »“ автоматизаци€та обикновено се съсредоточава върху услуги и тестване на процеси за осигур€ване на качеството. ÷елта на инженера по автоматизаци€ е да отстран€ва дефектите, грешките и проблемите при разработването на продукти и софтуер, както и при реализаци€та на бизнес процеси и такива, свързани с обслужването на клиенти.

ќсвен това, бизнесът все по-често приб€гва до автоматизирани чатботове, за да оптимизира работата с клиенти – решаване на проблеми и упътване. –аботата на инженерите по автоматизаци€ е да ръковод€т и извършат внедр€ването на технологи€та. јвтоматизаци€та се използва и за рационализиране на информационно обслужване, управление на услуги и по-бързо предостав€не на качествени продукти и софтуер с по-малко дефекти. ¬ крайна сметка, целта на инженера по автоматизаци€ е да намали натоварването върху служителите и да подобри ефикасността и надеждността чрез рационализиране на рутинни процеси.

ќтговорности на инженерите по автоматизаци€

¬ сферата на »“ пон€тието “инженер по автоматизаци€та“ се отнас€ до специалист, който предостав€ автоматизирани решени€ за софтуерни процеси. “ой работи в т€сно сътрудничество с други екипи, за да открие и елиминира проблемите, като автоматизира процесите. ѕон€кога това включва хардуер или софтуер, друг път зас€га услуги и бизнес процеси. ќт инженерите по автоматизаци€ се очаква:

-      ќпредел€не на възможностите за автоматизаци€ в рамките на софтуерните процеси.

-      ѕроектиране и изпълн€ване на QA тестове с помощта на скриптове, които автоматично тестват функционалностите.

-      »зпробване на тестове за бази данни, системи, мрежи, приложени€, хардуер и софтуер.

-      »дентифициране на бъгове и проблеми с качеството в развитието, услугите или бизнес процесите.

-      »нсталаци€ на приложени€ и бази данни, свързани с автоматизаци€та.

-      —ътрудничество с други бизнес звена, за да стане €сно как автоматизаци€та може да подобри работни€ поток.

-      —ъбериране на изисквани€та на клиенти или крайни потребители, за да бъдат развити най-добрите решени€ за автоматизаци€.

ќчаквайте продължение!

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов