“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини “ехнологии

»нтелигентните градове Ц интеграци€ на технологии и човешки капитал

от , 27 ноември 2018 0 2860 прочитани€,

»нтелигентните градове – интеграци€ на технологии и човешки капитал

√радовете на бъдещето без съмнение ще бъдат интелигентни, но за да се постигне това н€ма да са необходими само новите технологии, а и човешки ресурс. ќколо това мнение се обединиха участниците в международната конференци€ „√радове на знанието и интелигентни градове“, организирана от  лъстер —офи€ град на знанието и јсоциаци€та за развитие на —офи€.

„ онцепци€та за интелигентните градове се състои от интеграци€ на информационните и комуникационните технологии, на човешки€ и обществени€ капитал за подобр€ване качеството на живот и устойчивото развитие на градовете. ќще преди н€колко години заложихме визи€та за развитие на —офи€ като зелен и иновативен град. ѕрез последните години столицата се развива значително в сферата на »“ сектора, където работ€т над 40 хил. души и благодарение на т€х т€ се превръща в иновативен център. √олеми€т потенциал на наши€ град безспорно са хората“, отбел€за кметът на столицата …орданка ‘андъкова.

“€ подчерта, че особено важно е да се подкреп€ развитието на новите технологии и иновациите в образованието и бизнеса.  метът също така напомни, че още в началото на 2016 беше приета стратеги€ за интелигентна специализаци€ на икономиката на столицата според нейни€ иновативен потенциал и приоритетните насоки в развитието на научните изследвани€ и иновациите. ¬ъз основа на анализи б€ха определени силните страни на града, като акцент се постави върху две тематични области за интелигента специализаци€: информатиката и » “, а също така технологиите в креативните и рекреативните индустрии.

‘андъкова подчерта, че има пет най-важни направлени€ за развитието на иновативната екосистема. Ќа първо м€сто, това е инвестици€та в човешки€ капитал, тъй като в най-близко бъдеще около 85% и 95% от работните места ще изискват дигитални умени€.  метът допълни, че вече в 36 столични училища има паралелки с профили по информационни технологии, а в 73 училища още от първи клас се изучават информационни технологии и компютърно моделиране. ќсвен това от тази учебна година от трети клас навс€къде ще се преподава компютърно моделиране.

¬торото направление за постигането на една иновативна екосистема е развитието умени€та на бъдещето, но не само в училище, а и през цели€ живот. ќт три години ќбщината чрез јсоциаци€ за развитие на —офи€ организират 24-часови хакатони, като вече 10 стартиращи компании са започнали работа след провеждането на тези състезани€. „ѕо този начин ние полагаме огромни усили€ —офи€ да бъде регионален център за компетенции, който да привлича, задържа, вдъхнов€ва професионалистите, предприемачите, както и млади хора“, допълва кметът на столицата.

»нтелигентните градове – интеграци€ на технологии и човешки капитал

 ато друга важна област на иновативната екоситетема т€ посочи насищането и достъпа до пазара с цел многократно  увеличаване потенциала за предприемачество и иновации. ¬ тази връзка администраци€та на града подкреп€ големи технологични събити€, пример за което са Webit.Festival, Inovation Explorer и Global Tech Summit.

ƒругите две направлени€, заложени в стратеги€та за подпомагане на иновативната екосистема, са финансови€ капитал и дигиталните технологии. ќбществените стредства не могат да финансират изц€ло и директно малки и средни предпри€ти€, но могат да бъдат стимул за привличането на частни инвестиции и фондове, категорична е ‘андъкова. ¬ече са разработени н€колко програми за подкрепа на стартиращи фирми. ѕо отношение на дигиталните технологии —офи€ определено има предимство заради своите вискообразовани специалисти в сферата на информационните и комуникационните технологии.

ѕо време на събитието също така експерти от различни държави споделиха сво€ опит в създаването на интелигентни градове. ѕредставители от ¬иена, ѕитърбъро,  луж-Ќапока, »станбул и —копие разказаха за своите постижени€ и предизвикателства, а също така и дадоха своите съвети към специалистите в областта.

«а втора година в рамките на инициативата се работи по т.нар. пътна карта за интегрирано планиране и управление на проекти за интелигентни градове. Ѕългарската столица ще има честта да бъде първи€ европейски град, където ще бъде тестван разработени€ пакет указани€ за създаване на интелигентни градове (Smart City Guidance Package), а резултатите ще бъдат представени в началото на 2019 г. пред ≈вропейски€ парламент.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов