“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јктуални проекти
бр. 12, 2018

Ѕългарски€т екип е в основата на ÷ентъра за споделени »“ услуги на GfK

от , 18 декември 2018 0 1150 прочитани€,

ћари€ ƒинкова

–азрастването на една компани€ винаги е съпътствано с редица предизвикателства, а т€хното преодол€ване е ключът към адаптаци€та в новите услови€. ”спешната стратеги€ е индивидуална и зависи от конкретната фирма и нейните нужди. Ќ€ма универсално решение и може би именно затова винаги е толкова интересно, когато една компани€ сподел€ сво€ опит как се е справила с премежди€та по път€. »менно такава е истори€та на GfK, ко€то се промен€ с бързи темпове и тр€бва да осигур€ва ефективни, рентабилни и адаптивни »“ услуги.

«а да постигне това в максимална степен, компани€та решава да създаде ÷ентър за споделени »“ услуги, чрез който да увеличи сътрудничеството между своите екипи в Ѕългари€ и в още 32 страни. — този ход GfK си постав€ за цел да подобри качеството и сигурността на услугите за цели€ регион; да намали разходите и да използва възможностите на съществуващи€ персонал; а също така и да централизира »“ управлението – финансите, инфраструктурните стандарти, проектите и сигурността.

≈мил ƒжиновски, регионален »“ за регион „–азвиващи се пазари“.

„ћо€та кариера в GfK започна като регионален »“ за CEE и META (÷ентрална и »зточна ≈вропа; Ѕлизки€ изток, “урци€ и јфрика) в началото на 2013. ¬ този момент организаци€та провеждаше стратеги€ по централизаци€ и глобализаци€ на цели€ бизнес. ќтговар€х за регион от 35 държави, много разнороден, с различни нива на »“ услугите, предостав€ни на бизнеса, както и различни нива на стандартизаци€ на инфраструктурното оборудване. ќформиха се две основни групи – страните от CEE, където почти навс€къде имаше изградени »“ екипи, и страните от META, където проблемите се решаваха ад хок. »зникнаха и първите причини за бъдеща пром€на. —ъществуващите специалисти не б€ха достатъчно подготвени, за да решават комплексни проблеми, или не се използваше пълни€т капацитет на опитните такива. »де€та за създаване на ÷ентър за споделени »“ услуги се оформи почти веднага - да съберем на едно м€сто специалисти, които да предостав€т посто€нно критичните за бизнеса услуги възможно най-бързо и на най-високо ниво“, разказва ≈мил ƒжиновски, регионален »“ за регион „–азвиващи се пазари“.


«а да прочетете ц€лата стати€, е нужен абонамент.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов