“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини ¬ глобален мащаб

 акво да очакваме от »нтернет на нещата през 2019?

от , 19 декември 2018 0 1289 прочитани€,

ѕрез 2019 умните устройства ще навлизат все повече в ежедневието ни, а дългоочакваното въвеждане на 5G обещава да промени драстично света на »нтернет на нещата. ќт управлението на градовете до трансформирането на цели индустрии – технологи€та ще доминира през следващите 12 месеца повече от вс€кога.

»менно това са тенденциите според DataArt международна консултантска компани€, ко€то проектира, разработва и поддържа индивидуални софтуерни решени€. “€ об€ви сво€ прогнозен доклад за следващата година, свързан с технологичните тенденции в сферата на »нтернет на нещата, като посочи кои са факторите, които най-силно ще повли€€т на тези промени.

 акво да очакваме от »нтернет на нещата през 2019?

ѕрочетете още: ѕет технологични прогнози за туристически€ сектор през 2019 г.

ѕрез 2019 IoT ще има все по-гол€ма рол€ не само за крайните потребители, но и ще навлиза в редица бизнес сектори, см€тат експертите от DataArt. ¬ тази връзка се очаква да станем свидетели на следните тенденции:

ѕо-гол€ма независимост от облака

ѕрез 2019-та IoT пазарът ще се промен€, тъй като устройствата ще увеличават сво€та производителност, постигайки изключително бърза обработка на информаци€ и съвместимост с AI. “ова ще намали обема на пренос на данни и зависимостта от облака и ще осигури по-гол€ма гъвкавост за бизнеса, прогнозират от DataArt. Edge технологиите ще навлизат значително в индустрии, за които бързината е ключов фактор и които изискват сложен анализ на данните в реално време, например - производствени€ сектор, обществената сигурност и охрана.

ѕодобрена сигурност

—поред прогнозите, ключова стъпка към трансформаци€та на IoT индустри€та ще бъде повишената конкуренци€ и борбата за разработване на най-интелигентните и най-сигурните решени€. ≈кспертите ще се съсредоточат върху справ€нето с основните проблеми и у€звимости в областта на сигурността, които досега не са намирали устойчиво решение.

√олемите играчи ще доминират

ўе станем свидетели на засилена конкуренци€ от водещи компании като AWS, Microsoft и Google. “ези големи играчи ще придоби€т солидна част от пазара и ще продължат да ръковод€т тенденциите в индустри€та. ћакар че ще са в сериозна битка за пазарен д€л, през следващата година се очаква малките играчи да се фокусират върху нишови пазари в сферата на интернет на нещата, за да оцеле€т.

„”мните“ устройства ще намират м€сто във все повече индустрии

—поред прогнозите на DataArt, през следващата година ще има сериозно навлизане на интелигентните устройства в широк кръг от области и IoT ще оказва силно вли€ние на сектори като автомобилостроенето, транспорта, здравеопазването, туризма и производствените решени€.

 акво да очакваме от »нтернет на нещата през 2019?

јвтомобилни€т сектор ще бъде силно повли€н от IoT

јвтомобилната индустри€ ще продължи активно да прилага технологиите, базирани на интернет на нещата, което ще позволи на превозните средства безпроблемно да събират данни и да комуникират с интелигентни градски услуги и дори с други превозни средства. ¬ резултат на това, автомобилната индустри€ ще се насочи към бизнес модели, базирани на данни. ѕроизводителите на оригинално оборудване (OEM) ще инвестират значителни суми в иновативни решени€, които да анализират и обработват тези данни.

5G ще стимулира развитието на IoT

≈дна от най-очакваните технологии в индустри€та, мрежата 5G, ще даде огромен тласък на IoT, допринас€йки за по-взаимосвързан св€т, което ще стимулира по-нататъшното развитие на сектора. ўе бъде възможно управлението и анализите на данни да се случват почти в реално време на места, където скоростта на трафика е от решаващо значение. “ова, от сво€ страна, ще доведе до повишаване на приходите и производителността.

ѕрогнозни€т доклад на DataArt се изготв€ в кра€ на вс€ка година и цели да очертае технологичните тенденции, свързани с различни сфери, базирайки се на опита на компани€та и задълбочените познани€ на нейните експерти в сектори като IoT, туризма, търгови€та, телекомуникациите, финансовата индустри€, здравеопазването, медиите, хазарт и гейминг и др.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов