“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини ѕерспективи

¬ъзможно ли е повече жени да вл€зат в »“ сектора?

Ѕро€т на дамите, заемащи технически длъжности в »“ индустри€та остава недостатъчен, но има все повече примери и успешни истории, които дават оптимизъм за пром€на

от , 03 €нуари 2019 0 1172 прочитани€,

∆ените все още са малцинство в »“ компаниите у нас и по света. ¬ъпреки това нарастват възможностите за развитие и срещаме много реални примери, които показват, че прогресът на нежни€ пол в тази сфера се случва, особено в аутсорсинга на софтуерна поддръжка. “ам жените имат успехи дори без нуждата от предходен опит или техническо образование.

Ќа базата на различни проучвани€ по темата, Ѕългари€ често се гордее, че е сред водещите страни в ≈вропа и света по брой на жените в »“. ѕо данни на ≈вропейски€ парламент от март 2018 г., едва 9% от софтуерните разработчици и 19% от мениджърите в тази област са жени. —траната ни изглежда се справ€ доста добре – проучване на ≈вростат за 2017 г. показва, че жените са 34% от заетите в »“ сектора. —поред »ндекса на жените в »“ за 2018 г., дамите в тази сфера у нас са около 30%, което нарежда страната ни на 19-то м€сто сред общо 41 държави, взели участие в изследването. ¬сички данни сочат, че жените все още са недостатъчно в технологичната и »“ индустри€та.  ъде са възможностите за пром€на на ситуаци€та?

 

ѕрочетете още: —амо за 6 месеца инициативата Vue Vixens е обучила над 400 жени

—тъклени€т таван и склонността на жените да се подцен€ват

ќбикновено дамите н€мат самочувствието да си поискат онова, което см€тат, че им се полага, да преговар€т за повишение, по-добри услови€ или допълнителни придобивки. “е често са склонни да подцен€ват постижени€та си, а когато взимат кариерни решени€, обичайно избират хуманитарни професии за сметка на точните науки в областта на STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). ∆ените са склонни да потискат стремежа си към лидерство – обикновено се стрем€т към баланс, стара€т се да са добри екипни играчи и да изб€гват конфликти и конфронтаци€ на работното м€сто. —ъщо така, служителките от нежни€ пол са по-умерени в поведението си, по-скромни и изб€гват риска, който обикновено е свързан със заемането на по-ръководни позиции. √овори се и за „стъклен таван“, който спира развитието им към мениджърските постове.

Ќепланирани€т успех на жените в »“ аутсорсинг сектора

ѕо данни на —толичната общинска агенци€ за приватизаци€ и инвестиции от началото на 2018 г., две трети от заетите в аутсорсинг сектора в Ѕългари€ са жени. Ѕро€т на дамите в големите компании за изнесена софтуерна и техническа поддръжка също е доста висок. ¬ екипа на “ек ≈кспъртс например, дамите са цели 40%, а също и две трети от състава на висшето ръководство на компани€та.  ак се постига това? »ма ли неподозирани възможности, които жените започват да откриват? Ћидерите в този сектор предлагат разнообразни шансове за кариерно развитие на дамите, без изрична нужда от образователна степен в »“ или друга техническа специалност или предишен професионален опит в сферата на техническата поддръжка. јутсорсинг компани€та, ко€то вече има 800 служители в софийски€ си офис и оперира в 8 локации в ≈вропа, јзи€, јфрика и ÷ентрална јмерика, например разчита на специално разработена обучителна програма, ко€то дава шанс на жените да се развиват успешно в »“ сектора, без непременно да са правили планове в тази насока.

ћишел е в екипа на “ек ≈кспъртс от две години. ”чила е туризъм и н€ма подход€щ опит преди да се присъедини към аутсорсинг компани€та. ќсвен че е запален геймър в свободното си време, т€ в€рва, че »“ е бъдещето и че в тази сфера има много възможности. —лед около година като рецепционист, т€ се мести в Reporting екипа, където за кратко време научава много за процесите и начина на работа в компани€та. —лед шест месеца е повишена на инженерна позици€ в един от ключовите екипи, а после става старши бизнес консултант.

»мам още много да уча, но в€рвам, че зависи лично от мен да постигна всичко, което искам. “ук често се шегуваме, че работата ни не е €дрена физика. Ќай-важно е да имаш амбици€та, желанието да направиш допълнително усилие и да даваш възможно най-доброто на клиента – това н€ма общо с пола и н€ма как да остане незабел€зано“, казва т€. ћотивира € да вижда, че хората около не€ си вършат работата както тр€бва – така и т€ започва да се старае повече и постига по-добри резултати.

Ѕившата детска учителка …оана също не е имала планове за кариера в »“ сектора. Ќаучава за компани€та за софтуерна и техническа поддръжка от при€телката си ћишел и решава да опита. Ћюбопитна е, иска да учи и да приема нови предизвикателства. “ова, което € грабва от самото начало, е при€телската атмосфера и непринудената комуникаци€ в компани€та, както и лични€т подход на мениджърите към всеки служител. √одина по-късно е поканена да се присъедини към екип, който работи по нов проект.  олебае се, тъй като се чувства неуверена и се съмн€ва, че има нужни€ опит за новата рол€, но приема. Ќеочаквано, около година по-късно един ден й предлагат да замине за офиса на “ек ≈кспъртс в ’аной, ¬иетнам, където да проведе обучение.

—то€х на м€сто и не можех да реагирам, но в следващи€ момент си казах – след като толкова много хора в€рват, че мога да се справ€, значи е време най-накра€ и аз да пов€рвам в себе си“, разказва т€. ƒоверието към не€ й дава самочувствието, което не й достига, и т€ се впуска в предизвикателството, което й носи ценен опит и неповторимо изжив€ване.

ƒруг пример е √ергана, ко€то е в екипа на “ек ≈кспъртс от две години и половина. »ма техническо образование, но никаква иде€ какъв път да поеме след като завършва университета. –езултатите й много бързо са забел€зани и т€ е повишена два пъти докато накра€ заема позици€та Delivery Manager.

“ук нещата се случват доста бързо, за разлика от конкурентни компании в »“ аутсорсинг сектора, където по повече от три години младите специалисти н€мат развитие като позици€ и отговорности. ѕротивно на битуващото схващане, жените имат амбици€ и могат да бъдат лидери. ¬ажното е да намериш компани€, ко€то оцен€ва желанието ти да се развиваш, тво€та упоритост и гъвкавост и където н€ма значение дали си мъж или жена“, коментира т€.

“ака или иначе, все повече жени преодол€ват предизвикателствата на половото неравенство и усп€ват в »“ сектора – упоритостта и увереността в собствените им умени€ и способности се оказват ключови за това. «а компаниите е време да преосмисл€т ситуаци€та и да измест€т фокуса към индивидуалните качества на всеки служител, към представ€нето и резултатите му и да загърб€т стереотипите, категорични са от сво€ страна от “ек ≈кспъртс.

 

 

≈“» ≈“»:
жени»“ сектор

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов