“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ мениджмънт

 ак »“ мениджърите могат да спечел€т доверието на бизнес лидерите?

от , 22 февруари 2019 0 1638 прочитани€,

 ак »“ мениджърите могат да спечел€т доверието на бизнес лидерите?

¬ момент, когато дигиталното е в центъра на успешното потребителско изжив€ване, на директорите по информационни технологии им се предостав€ добра възможност за кариерно израстване. “ъй като приложени€та и софтуерът се превърнаха в основно средство за спечелване и задържане на клиентите, сега е времето CIO да покажат, че могат да работ€т със своите колегите от бизнес отделите и да постигнат конкурентни предимства. Ќо тази нова смела рол€ на »“ като център за иновации – вместо център за намал€ване на разходите – тр€бва да бъде завоювана.

—поред скорошен доклад на консултантската компани€ McKinsey & Company част от изпълнителните директори в€рват, че техните »“ мениджъри участват активно във формирането на стратегическите цели за бизнеса. ќсвен това почти половината от лидерите в€рват, че »“ до гол€ма степен или изц€ло могат да бъдат заменени от услуги на трети страни. “ова показва, че изпълнителните директори не в€рват във възможностите на »“ специалистите да помогнат за растежа и за постигането на другите бизнес цели.

 ак могат тогава CIO да промен€т тази представа и да получат своето м€сто в борда на директорите?

Ќай-кратки€ път до борда на директорите

Ќа първо м€сто CIO тр€бва да се увер€т, че са стъпили на здрава основа. »“ операциите пр€ко вли€€т на бизнеса – ако дадено приложение спира, то бизнесът губи потребители и приходи. Ќека вземем за пример търгови€та на дребно, където едно приложение всъщност е цели€ бизнес. »зследване на AppDynamics показва, че компаниите губ€т средно по 38,855 долара на час, когато приложението не е активно. ¬секи »“ мениджър, който иска да си извоюва м€сто в борда на директорите, тр€бва да гарантира, че приложени€та, за които отговар€, винаги са достъпни за потребителите.

—ъщо така CIO имат достъп до едни от най-ценните ресурси – данните. ¬секи път, когато потребител кликне в едно приложение, нова информаци€ се събира и т€ може да бъде анализирана и въз основа на не€ да се въведат още иновации. “ази статистика може да се сподели с бизнес лидерите, които не се интересуват особено от една услуга, а се фокусират върху това как дадено приложение отговар€ на нуждите на клиентите. “ова е перфектна възможност за »“ мениджърите да промен€т начина, по който ги възприема бизнесът и да заемат една по-активна рол€ при създаването на бизнес стратеги€та.

 ак »“ мениджърите могат да спечел€т доверието на бизнес лидерите?

‘иналната права

«а да се промени начинът, по който »“ мениджърът е възприеман в една организаци€, тр€бва да се промени мисленето на лидерите.  лючът към успеха се крие в данните, с които CIO разполага и които могат да се използват за ускор€ване на трансформаци€та. “ук обаче тр€бва да се има предвид, че при представ€нето на информаци€та тр€бва да се подбират внимателно показателите, които се сподел€т – разговорът тр€бва да се насочи от техническите характеристики към възможностите за потенциално нови приходи.

дин от особено важните моменти е »“ мениджърът да може да обоснове големите разходи. –азбира се проектите за дигитална трансформаци€ са скъпи и изискват гол€м бюджет, но как може да се покаже стойността на работата в такъв контекст, така че бизнес лидерите да разберат? ƒали вашата работи води до увеличение на резервациите или до удовлетворение на клиентите? јко CIO н€ма системите и процесите, с които може да отговори на този въпрос с прости бизнес термини, то той н€ма да бъде възприет като ключов стратегически бизнес партньор.

«а да се надскочат техническите показатели, например, сложни€т път на потребителското изжив€ване в едно приложение може да се раздели на индивидуални стъпки. ѕодобен подход ще помогне да се разбере как вс€ка стъпка допринас€ за крайни€ резултат. — други думи – има ли такава част от потребителското изжив€ване, ко€то забав€ продажбите и подтиква потребителите изц€ло да се откажат от покупката? — тази информаци€ »“ мениджърът ще може да задълбочи дискуси€та със своите колеги от бизнеса, което ще помогне за взимането на бързи и основани на данни решени€.

Ѕезкрайно приключение

 акто показват последните години – рол€та на CIO непрекъснато се промен€ и тази трансформаци€ едва ли ще спре скоро. ѕредизвикателството пред »“ мениджърите днес е винаги да бъдат в крачка с иновациите в технологичното пространство. — вълнуващи решени€, използващи изкуствен интелект и машинно обучение, едва ли е имало по-обещаващо време за »“ мениджърите да спечел€т бизнеса на сво€ страна и да станат част от борда на директорите.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов