“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јктуални проекти
бр. 2, 2019

»нтелигентни€т град започва от администраци€та

ќбщина √аброво създава система за управление на своите вътрешни »“ процеси, за да подобри надеждността и ефикасността на услугите си

от , 27 февруари 2019 0 644 прочитани€,

ћари€ ƒинкова

»нтелигентни€т град започва от интелигентните решени€ в администраци€та

ƒнес всичко е интелигентно – като започнем от телефона, минем през колата и дома, а накра€ стигнем до града и държавата. ≈, поне това е целта. —поред данните на Statista през 2015 разходите за създаване на умни градове в глобален план са били около 14,85 млрд. долара и се очаква до 2020 те да се увеличат повече от два пъти, достигайки 34,35 млрд. долара. √радовете на XXI век несъмнено ще бъдат умни, но т€хното изграждане далеч не е лесна задача. ¬ъпреки предизвикателствата много населени места вече са поели по този път.

ѕървите крачки в тази посока обаче започват още от въвеждането на интелигентни решени€ в самите администрации. »менно такъв е примерът с община √аброво, ко€то разработва система за управление на своите вътрешни »“ процеси с цел да подобри надеждността и ефикасността на услугите си. „»нтелигентните градове следва да се управл€ват чрез интелигентни решени€ и в администраци€та. ƒнес, когато информационните технологии са навс€къде, т€хното управление и стабилност са приоритет за всеки мениджър“, подчертава ѕавлина ’ристова, началник на отдел „»нформационни и комуникационни технологии“ в община √аброво.

Ќеобходимост от иновации

–аботата по системата за управление на »“ процесите започва още през 2016. –ешението е изградено на базата на свободен софтуер и се състои от н€колко модула, които комуникират помежду си. “о е изц€ло плод на усили€та на »“ специалистите на общината, а основната му цел е да гарантира непрекъсваемост на работни€ режим, сигурност и стабилност на процеси, разчитащи на информационните и комуникационните технологии. ќсвен това системата помага да се пест€т ресурси и да се повишат качеството, ефективността и достъпността на услугите за гражданите и бизнеса.


«а да прочетете ц€лата стати€, е нужен абонамент.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов