Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CIO За нас

CIO - за да бъдем полезни под знака на "Промяната"

От началото на 2005 г. IDG България започва да издава списание CIO, ориентирано към ръководителите на информационни отдели, мениджърите на проекти по създаване, внедряване и развитие на информационни системи, изпълнителни и ресорни директори, ангажирани с изграждането на информационната инфраструктура.

Тематиката

CIO e първото списание в България за ръководителите на предприятия, отдели и проекти в областта на информационното осигуряване. То е специално адресирано към всички, които формират идеологията и стратегията за развитие на информационната система в организацията. Списанието разглежда актуални направления, методи и инструменти за създаване на съвременни ИТ решения и ще представя практически опит в тази област. Редакционният екип търси целенасочено положителни примери за интеграция на усилията на ИТ мениджъри и бизнес ръководители, допринесли за успеха на организацията.

Във фокус за списанието са и най-добрите практики при разработката, внедряването и използването на информационни системи, като статиите от тази рубрика се стремят да представят не само технологичната проблематика, но и аспектите свързани с възвращаемостта на ИТ инвестициите, с ролята на човешките ресурси, със специфичните умения необходими за ефективното управление на ИТ проектите.

Защо е необходимо такова списание?

Години наред за успешната професионална реализация като ръководител бяха определящи няколко фактора:
 • възможността на дадената личност да осигури дееспособността на организацията, отдела или екипа
 • способността и да осигури на своите подчинени нормални условия за изпълнение на служебните им задължения и среда, даваща възможност да бъдат съхранени квалифицираните кадри
 • умението да разшири мащабите на дейността при икономическа необходимост, при подходящи условия за това или при указания от ръководството
Тези основни изисквания към ръководителя в миналото са само щрихи от портрета му днес, защото "Промяна" е думата, която обобщава основната тенденция на последните 10 години.

Преди 14 години в България излезе първият брой на Computerworld - седмичният вестник, който избра за свои читатели корпоративните потребители и онези участници в компютърния пазар, които сред суетата на анонсите и рекламните послания търсеха възможност да се ориентират в какво направление се движи динамичния компютърен свят за да открият правилната основа за своите информационни системи. За да отговори на потребностите на тези читатели през годините IDG България стартира списания като "Банкови Информационни Технологии", "Счетоводство & Компютри", "CAD/CAM & GIS World", "Информационна Сигурност", "Системи за управление на бизнеса" и други издания, ориентирани към спецификата на различни групи ИТ продукти и към информационното осигуряване в различни сектори.

Важна категория от читателите на вестника и на специализираните издания на IDG България са ръководителите на информационните отдели. На английски език тази длъжност се нарича Chief Information Officer (CIO), т.е. ИТ директор, докато у нас за нея все още няма утвърдено название, а това доказва, че и ролята на този ръководител все още не се разбира достатъчно.

Но тъй като живеем под знака на "Промяната", ролята на лидера в изграждането на информационната инфраструктура в организацията придобива все по ключово значение.

За новите лидери

Именно за тази категория читатели е предназначено списание CIO. Изданието си поставя за цел да бъде:
 • форумът, в който те да споделят опит и обсъждат идеи
 • мястото, където се представят различни гледни точки и митовете се отсяват от реалността
 • медията отразяваща значимите тенденции в света на технологиите и даваща възможност на дискусия между професионалисти
Списание CIO излиза в над 10 страни по света. В САЩ изданието има вече 20 годишна история, а в Русия от началото на 1998 г. CIO печели все повече читатели. Австралия, Белгия, Канада, Китай, Франция, Германия, Япония, Нова Зеландия, Норвегия, Полша, Сингапур, Южна Африка, Южна Корея, Швеция са останалите страни, където потребността от подобно специализирано издание вече е безспорно доказана.

През 2005 година

Всеки брой на българското списание CIO през следващата година ще разглежда изграждането на информационната структура в организации от различни сектори и приложението на най-актуалните за информационното осигуряване технологии.
 • През февруари изданието е посветено на ИТ проектите в административното управление, като във фокус е електронната община.
 • През март водещата тема е ИКТ в образованието.
 • През април - Банкови Информационни Технологии.
 • През май списанието ще представи реализирани проекти за внедряване на ERP и CRM системи.
 • През юни страниците на CIO ще бъдат посветени на информационната сигурност.
 • През юли - на информационните технологии за отбраната.
 • През септември - на приложенията на CAD/CAM и GIS системите.
 • През октомври очаквайте два броя на списанието. Първият ще бъде фокусиран върху актуалните ИТ проекти в банковия сектор, а вторият ще представи състоянието и тенденциите в автоматизацията на компаниите от сферата на енергетиката и ютилитис сектора.
 • През ноември CIO ще представи предлаганите у нас системи за управление на бизнеса.
 • Декемврийското издание е посветено на ИТ проектите в застрахователните компании и пенсионните фондове.

В перспектива

През тази и следващите няколко години в българските организации и от частния, и от обществения сектор предстои реализацията на значими ИТ проекти. Техният успех до голяма степен зависи от ефективната комуникация между ИТ професионалисти, административни и бизнес ръководители. Затова се надяваме, че сред читателите и авторите на CIO ще бъдат най-изявените ИТ професионалисти в страната, а също представители на държавната и общинска администрация, изпълнителни и финансови директори, ръководители на производствени предприятия, представители на академичните среди и всички ангажирани с изграждането на ефективна информационна среда в своята организация.
За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов