Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CIO ИТ Мениджър на годината 2014


Съвременният CIO трябва да балансира между 4 противоположни целиСпоред бизнеса ИТ проект сам по себе си не съществува, той е елемент от един бизнес проект и от бизнес стратегията

Дигитализацията на бизнеса е новата индустриална революция и тя променя абсолютно всички аспекти на бизнеса и го трансформира. Това обуславя и осъзнаването от страна на бизнеса на водещата роля на главните ИТ директори на база най-вече оценката на бизнеса за тази важна трансформация. Според данни на Гартнър, цитирани от Александър Захариев, търговски представител на Gartner в България, управляващ директор, Calisto Adriatic, по време на кръгла маса на тема „Взаимодействието между ИТ и бизнеса – идеалът и реалността“, проведена в рамките на церемонията по награждаване на “ИТ мениджър на годината” за 2014, изпълнителните директори все повече разпознават CIO като потенциален лидер на този процес на дигитализация. Това е и сред основните причини ИТ мениджърите все повече да докладват директно на CEO, а не на други бизнес мениджъри, като например главния финансов директор. “За 2014 г. това е най-високото ниво на такава комуникация, достигано до момента, и тази тенденция се очаква да продължи и през 2015 г.”, коментира Александър Захариев. Промяната налага също така ИТ лидерите да променят подхода си по отношение на информационното и технологично лидерство и лидерството по отношение на хората.

Силите, които обуславят дигитализацията на бизнеса, са мобилност, социални мрежи, облак и големи данни и в тази връзка топ приоритетите за инвестиции през следващата година ще бъдат BI и анализи, облакът и мобилните технологии.

Гъвкавост и визионерство

“Именно ИТ е сегментът, от който се очаква да промени бизнеса, цифровизирайки го”, коментира Ивайло Йосифов, главен изпълнителен директор и председател на управителния съвет, Дженерали България Холдинг ЕАД. Очакванията на бизнеса са ИТ да доставят онова, което е необходимо за цифровизация и най-вече за растеж, защото сега ключовата думичка за бизнеса е растеж. Това обаче обуславя и качествата, които трябва да притежава един съвременен ИТ мениджър. “Той трябва не само да поддържа добри взаимоотношения, но трябва да се превърне в жонгльор, жонглирайки между 4 тотално противоречащи си неща в бизнеса - главните изпълнителни директори, които мислят за щастливи акционери и ръст, финансовите директори, които говорят за възвръщаемост на инвестициите, капитализация, баланс и добър отчет на приходите и разходите, мениджърите по продажби, които искат гъвкавост, бързина и нови продукти, и не на последно място - ИТ, където са изключително важни теми като спестявания и съотношение цена/качество при доставката на ИТ услуги. Задачата е много сериозна, защото това са четири взаимно изключващи се елемента”, сподели Ивайло Йосифов.

“В допълнение съвременният ИТ мениджър трябва да бъде освен добър специалист, но и визионер относно бизнес областта, в която работи, и как ще се отрази на бизнеса внедряването на нови ИТ решения или запазването на текущите поне в рамките на близките 3 години”, допълни Юлия Шивергева, ИТ програмен мениджър, Приста Ойл Груп. В характеристиките, които той трябва да притежава, се включват още непрекъснатото образоване по отношение на новостите и иновациите, много добра финансова подготовка и изграждането на работещ и ефикасен ИТ екип.

Именно гъвкавостта е едно от основните качества, които се изискват от успешния ИТ мениджър в съвременния бизнес свят, смята и Пламен Зюмбюлев, директор на дирекция „Експлоатация на телекомуникационната мрежа и информационните технологии“, Мобилтел. Живеем в трудна икономическа ситуация, в която никой не може да си позволи лукса да плаща висока цена за ИТ. ИТ бюджетите са винаги във фокус със стремеж да са възможно най-ефективни. Това означава ИТ отделите да са много гъвкави и да реагират на постоянните промени. Днес бизнес и ИТ трябва да започнат да работят заедно и да си взаимодействат по-ефективно и по нов начин”, убеден е той.

Взаимодействието бизнес-ИТ

Това обаче налага и изграждане на успешен комуникационен канал между бизнеса и ИТ, смята Ренета Лакова, финансов мениджър, Integrated Micro-Electornics България ЕООД, глобален доставчик на електроника за автомобилната индустрия. Наложена практика на корпоративно ниво в IME е в ИТ отдела да бъдат назначавани служители, които дълги години са работили в други отдели, като доставки на материали, обслужване на клиенти, финанси. “Причината е, че тези хора имат идея за това как могат да оптимизират процесите чрез технологиите”, пояснява тя. Заедно с това една компания не трябва да губи своята дългосрочна стратегия за ИТ, тъй като има опасност да загуби своята конкурентоспособност. “ИТ системите гарантират един добре оптимизиран модел на работа. Стойността например, която крайният автомобилен производител създава за една минута е от 1000 до 3000 евро, така че в в момента, в който ние си позволим да спрем линията на крайния автомобилен производител, това би ни струвало 2000 – 3000 евро на минута. Затова е важно да има ИТ решения, които водят до оптимизация на процесите и разходите, но основният драйвер за ИТ оптимизация трябва да бъде пазарът, нуждите на клиентите, на потребителите. Говорим много за цифровизация, виртуализация и други ИТ теми, но ИТ проект сам по себе си не съществува, той е елемент от един бизнес проект, от една стратегия - сам по себе си той няма смисъл”, убедена е Ренета Лакова.

В същото време по отношение синхронизацията на ИТ и бизнеса променените днес са много динамични и е много трудно една ИТ стратегия да се спазва, именно поради бързата промяна на бизнеса, смята Димитър Димитров, прокурист, ЗД Евроинс АД. “Основните насоки днес са към цифровизация на целия бизнес, интеграция на всички данни и за да успее да направи това ИТ мениджърът трябва да познава всички бизнес процеси в компанията, в която работи и наистина да бъде жонгльор. Искането на бизнеса е проектите да стават бързо, с минимални средства и да бъдат винаги успешни”, коментира той.

ИТ в държавната администрация

Малко по-различна обаче е практиката в отношенията между ИТ и бизнес в държавната администрация. “В администрацията ИТ и ръководството трябва да имат една обща цел, както е във всяка една компания, но когато едно политическо ръководство започне да управлява дадена администрация, за съжаление невинаги това ръководство има визия за целите, които трябва да бъдат постигнати. Необходимо е ръководството да бъде отворено към ИТ и решения, свързани с ИТ и довеждащи до по-бързо и по-ефективно достигане на целите. Практиката показва, че това невинаги е факт”, коментира Венцислав Христов, началник отдел „Електронна обработка на информацията” в ГД „ГРАО”, Министерство на регионалното развитие. Важно обстоятелство в случая е и фактът, че средата в която работи ДА, е силно ограничена откъм бюджетни средства за ИТ, за разлика от бизнеса и компаниите, което означава, че ръководството често е с вързани ръце. Необходимо е обаче да се води равнопоставен диалог между ИТ и ръководството. “ИТ мениджърите не са част от ръководството на дадена администрация и в този смисъл диалогът с ръководството още преди да е започнал в определена степен е предопределен като резултат”, допълва Венцислав Христов. Друг сериозен проблем на администрацията са кадрите и една от причините е, че заплащането е в пъти по-ниско, отколкото в бизнеса, както и липсата на мотивация. “За да бъде успешен един ИТ мениджър, трябва езикът му коренно да се промени – надявам се, че това в бизнеса вече се случва, в ДА не мисля, че е така. Ние говорим нашия език, а мениджърите, които управляват ДА, говорят своя език. Ние трябва да се научим да говорим на техния език, за да ни разбират и да знаят нашите цели и да разбират нашите проекти”, убеден е той.

6 важни характеристики на ИТ директора:
(според Ивайло Йосифов, главен изпълнителен директор и председател на УС, Дженерали България Холдинг ЕАД)
- Готовност да се докосне до всичко, до всеки един процес и всяка една част от организацията
- Готовност да се учи и да се развива
- Да има умения за изграждане на мрежа от контакти и връзки
- Да има солидно познание за индустрията и бизнеса, в които работи
- Да има способност да продава идеи и да оказва влияние
- Да разпознава и развива талантливите хора

Бизнесът за ИТ

“ИТ е необходимост и аз не мога да разгранича нуждите на бизнеса и това, което ИТ предлага. Днес няма бизнес, който да може да функционира без ИТ”, убедена е и Олга Василевска, управляващ съдружник, MW LOGISTICA. “Основната задача на всяка компания е да бъде финансово стабилна и да увеличава финансовите си резултати. А за постигане на успешен и стабилен бизнес основното правило е това на трикракото столче - то е стабилно само когато трите му крачета са еднакво дълги и стабилни – това са доволни клиенти, мотивиран екип и доволни собственици, а ИТ са неразривно свързани с цялата оперативна дейност на дадена компания. Основен аспект на ИТ е обаче ИТ да служи на нас, защото често в ежедневната работа се случва така, че ние започваме да служим на ИТ”, уточнява тя.

И не на последно място важна характеристика на съвременните ИТ системи, с която както бизнесът, така и ИТ трябва да се съобразяват, е многообразната комуникация и интеграция. “Почти от създаването на аптеки Ремедиум преди 15 години при нас се ползват софтуерни продукти, но през последните години възниква друг тип комуникация, не само между предоставящите ИТ продукти и услуги и потребителите, но и между самите бизнес партньори. Нашият софтуер например получава данни от НОИ, на всеки 15 дни получава данни за нивата на реинбурсациите от НЗОК, получава информация всеки ден за цени и промоции от всички основни дистрибутори, изпраща данни към анализаторски компании за анализиране на пазара, скоро ще получава и изпраща данни от национален сървър за верификация на лекарствата по директивата за фалшифицираните лекарства”, обяснява Николай Костов, собственик и управител на аптеки “Ремедуим”. Софтуерът на веригата аптеки и управлява и първия в България робот диспенсър, който автоматично подава лексраства до касите, управлява също така електронни етикети, въведени за първи път в България от “Ремедиум”. “Всичко това налага друг тип комуникация. Нещата стават все по-сложни, все по-отворени и комуникиращи помежду си”, заключава Николай Костов.

За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов