Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CIO Терминологичен речник

XBRL

Extensible Business Reporting Language (XBRL) - разширен език за бизнес отчетност.
Осигурява автоматизацията на обмена на данни между институциите, регулаторните органи и други пазарни участници, както и възможност за единен стандарт, който да улесни сравняването и анализа на отчетна информация.
XBRL използва общо приетите стандарти и практики за финансова отчетност и осигурява преносимостта на финансовата информация между различните й потребители. Езикът е разработен от международен консорциум, който се състои от приблизително 450 големи компании, организации и правителствени агенции. Представлява отворен стандарт, освободен от лицензионни такси. Понастоящем се използва от високоразвитите индустриални страни и неговото въвеждане продължава.
С подкрепата на Европейската комисия е стартиран специален проект – XBRL Europe, чиято цел е да се насърчи въвеждането на езика в данъчното и регулаторното отчитане, а също така в статистиката и в другите сфери на финансова отчетност.
XBRL Europe насърчава всяка страна да инициира проект за въвеждане на XBRL. Управителният съвет на БНБ още към 2006 г. прие стратегия, която цели да разположи във времето интегрирането на XBRL при отчитането на банките за надзорни цели. Предвижда се поетапно въвеждане. В началото ще се обхванат финансовото отчитане и капиталовата адекватност на банките, а в последствие приложението ще се разшири и към други видове регулаторни отчети. Като възможна по-дългосрочна перспектива би било и въвеждането на XBRL и за останалите сектори на финансовия ни пазар.

Основните предимства на XBRL
са свързани със оптимизиране на процесите по трансфер, анализ и оповестяване на финансовата информация. Вместо тази информация да се третира като един структуриран текст или таблица, за всеки неин елемент се задават отделни идентификатори. Например, чистата печалба на едно предприятие има свой собствен уникален идентификатор (tag). Тези XBRL идентификатори дават възможност на компютърния софтуер автоматично да обработи информацията, без да се налага допълнителна ръчна намеса. По този начин чрез приложни програми информацията лесно се преобразува. Така справките и отчетите могат да бъдат трансформирани в различни формати „четима информация”. Това улеснява използването на финансовата информацията, нейният анализ и сравнение от различните пазарни участници. От друга страна се осигурява възможност за по-бързо изработване и анализиране на отчетите, тъй като се редуцира необходимостта от структурирането на една и съща информация в различни форми и разрези. Ограничава се ръчното обработване, с което се намаляват и възможностите за грешки. Следствие от това е и възможността отчетите и анализите да обхващат по-голям обем информация, което има положителен ефект върху управленските и надзорни процеси.
XBRL e платформа, която се използва от различни програмни продукти, но за да се структурира отчетната информация, се въвеждат така наречените таксономии. За всеки вид отчетност се създава отделна XBRL таксономия. Тази таксономията осигурява структурирането на данните и връзките между тях. Тя представлява класификатор на отделните елементи на даден отчет, като в нея също се задават и логическите връзки и зависимости между тях. Така предприятията, използващи разширения език за бизнес отчетност и създадените таксономии, ще разполагат с по-широки възможности за верифициране на информацията. Това е отнася в най-висока степен за тези, които предоставят поднадзорна информация или са задължени да оповестяват публична такава.Facebook Tweet it! svejo.net dao.bg LinkedIn
За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов