Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CIO Терминологичен речник

CMMI

Capability Maturity Model Integration (CMMI) - методология за оценка и описание на процесите, свързани с разработката на софтуер в дадена организация. Тя дава възможност резултатите да се сравнят с индустриалните стандарти и помага на организацията да усъвършенства своите процеси.   

История:
В средата на 80-те години все още се води Студената война. Министерството на отбраната на САЩ, въвежда активно персонални компютри във всички аспекти на своята дейност. Компютрите тогава са с далеч по-скромни възможности от днешните, а военните PC трябва да отговорят на доста високи изисквания за надеждност, при което приложенията се изпълняват още по-бавно. Появяват се операционните системи с графичен интерфейс и се налага обновяване на софтуера - в повечето случаи това се възлага на външни изпълнители.
При тези обстоятелства Министерството на отбраната има нужда от методология, с помощта на която да определи дали изпълнителите ще бъдат в състояние да доставят софтуера навреме, в рамките на предвидения бюджет и в съответствие с получените спецификации. Отговорът на тези потребности идва от Университета Карнеги Мелън. Разработеният в неговия Институт по Софтуерен Инженеринг модел Capability Maturity Model (CMM) дава средства за оценка и описание на качеството на софтуерните разработки в организацията.
След появата му през 1990 г., CMM е разширен така че да осигури оценката на качеството и в други сфери. През 2001 г. различните компоненти, допълващи CMM са обединени в модела CMMI (Capability Maturity Model Integration).      

Какво предоставя методологията
CMMI комбинира внимателно подбрано множество от добри практики, базирани на опит от различни дисциплини, включително системен анализ и проектиране, софтуерно инженерство и управленски методологии. Методологията дефинира 5 нива на "зрелост" на ИТ процесите в компанията. Колкото по-високо е нивото на "зрелост", толкова по-предсказуеми и управляеми са процесите, а като следствие, по-предсказуемо и по-качествено ще бъдат реализирани проектите.
Със CMMI организацията може едновременно да реализира цял пакет от подобрения, за осигуряването на които иначе би трябвало да стартира много отделни инициативи.

Варианти при използване на методологията
Подходите за въвеждане на CMMI в организацията са основно два - поетапно или непрекъснато. По популярен е първият, който се характеризира с 5 нива:
1. Първоначално (initial)
- Това е нивото от което стартира всеки нов процес
- Процесите са импровизирани, хаотични и дезорганизирани
- Формалните правила и процедури се броят на пръсти
- Успехите зависят от индивидуалните усилия

2. Повторяемо (repeatable)

- Процесите са дефинирани и документирани
- С помощта на базови методи за управление на проекти се следят разходи, графици и функционалност
- Успехите могат да бъдат постигнати повторно
- Реализацията има свои специфични черти във всеки проект

3. Определено (defined)
- Стандартните процеси свързани с разработката на софтуер съответстват на специфичните потребности на организацията
- Значително внимание се обръща на документацията, стандартизацията и интеграцията
- Проектите се изпълняват в съответствие със строго дефинираните процеси, дори при силно натоварена програма
- Ръководството на компанията счита, че така организираните процеси са най-удачни за постигане на конкурентно предимство

4. Управляемо (managed)
- Процесите са предсказуеми
- Налице са детайлни средства за количествена оценка на качеството на процесите и продуктите
- Ръководството на компанията може да настройва и адаптира процесите към специфични проекти без загуба на качество или отклонение от спецификациите

5. Оптимизирано (optimizing)
- Процесите постоянно се подобряват на базата на количествени оценки и чрез споделяне на идеи
- Мениджърите въвеждат иновативни практики за да отговорят на специфични потребности на организацията
- Пилотните проекти са обичайна практика
 
При поетапното въвеждане на CMMI, с всяко ниво на зрелост  (Maturity Level - ML) се асоциират конкретни области на действие на процеси (PA).  При ML 2 областите на действие са фокусирани върху процесите по документиране на ниво проект.  ML 3 предоставя рамка от стандартни процеси за обмен на добри практики в организацията.  ML 4 и 5 са фокусирани върху детайлизиране на процесите и върху метрики за контрол и степен на усъвършенстване. Поетапната архитектура (схема 2) осигурява изпробвана последователност от подобрения, започвайки от базови управленски практики и преминавайки по предварително дефинирани  пътища през последователни нива, всяко от които е основа на следващото. Поетапният CMMI дава възможност за сравнение между различни организации и предоставя поредица от мерки за подобряване на ефективността.
Непрекъснатата архитектура е фокусирана върху специфични области на процеси. Всяка област на действие на процес може да бъде оценена (с точки от 0 до 5), според степента на възможности в областта на действие на процеса. Нивата на "възможности"  (Capability Levels - CL) са аналогични на нивата на зрелост (ML) при поетапната архитектура, но се отнасят за процес. Предимство на този подход при въвеждане на CMMI е, че осигурява добре дефиниран план за подобренията свързани със специфичен процес.  Непрекъснатият подход при прилагане на CMMI дава възможност на организацията да избере специфични мерки за подобрения, които най-добре съответстват на бизнес целите и минимизират риска. Същевременно е по-лесно да се сравняват процесите в различни проекти.    
И двата подхода водят към постигането на еквивалентни резултати.  На всяко от нивата в CMMI, ключовите процеси се дефинират в 5 области: цели, ангажименти, възможности, оценяване и проверки. Разработчиците на CMMI са дефинирали точни методи за оценяване на постигнатото на всяко ниво. Стандартният CMMI метод за преценка на подобряването на процесите (SCAMPI - Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement) предоставя детайлен рейтинг на силните и слабите страни при реализацията на даден процес.  SCAMPI е разработен с цел да подпомогне организациите да усъвършенстват своите процеси като уточнят приоритетите си и се фокусират върху подобрения, които в най-голяма степен съответстват на бизнес целите.
CMMI е подобен на международния стандарт ISO 9001, специфициращ ефективната система за управление на качеството при разработката и поддръжката на софтуер. Основната разлика между двата стандарта е, че ISO 9001 задава минималните приемливи нива за качество на софтуерните процеси, докато CMMI установява рамка за измерването и оценяването на въведените подобрения и е по-изчерпателен при дефинирането на средствата за оценяване.  
Един страничен и неочакван ефект от развитието на методологията CMM бе, че тя стимулира аутсорсинга на софтуерни разработки - особено в периода, в който много информационни системи по света се преработваха във връзка с т.нар. "бъг на 2000-а година". Агенциите за икономическо развитие на Индия и Ирландия, например, почувстваха в голяма ползата от CMMI - моделът, който им позволи да се състезават успешно за аутсорсинг договори от САЩ.

Facebook Tweet it! svejo.net dao.bg LinkedIn
За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов