Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CIO Терминологичен речник

Outsourcing

Outsourcing - Концепция за изнасяне на вътрешни функции на дадена компания и предоставянето им за изпълнение от външна компания. Терминът е съкращение от Outside Resource Using (използване на външни ресурси).
Възлагането на дейности, свързани с информационното осигуряване на външни изпълнители може да има значителен положителен ефект, но само при добра организация.
На фона на масовото навлизане на информационните технологии в предприятията и организациите, унификацията и стандартизацията на информационните системи и ИТ процеси на базата на международни норми и типови технологични решения, както и непрекъснатото усложняване на ИТ, всяка компания трябва постоянно да развива и поддържа своята ИТ инфраструктура като част от усилията си да съхрани своите конкурентни предимства. В тази връзка често се налага увеличаване на броя на сътрудниците в ИТ отделите. Необходими са и редовни мероприятия за повишаване на тяхната квалификация. В много случаи обаче ИТ специалистите на компанията няма как да съчетаят изпълнението на ежедневните си задачи и същевременно да натрупат задълбочени познания и опит в поддръжката на комплексни системи от типа на ERP, SCM, Business Intelligence и др., които напоследък все повече се внедряват и използват. В такава ситуация, често се взема решение за привличане на външни изпълнители - отначало за внедряване на системата, а после за нейното развитие и поддръжка. Към подобен аутсорсинг на ИТ услуги се ориентират почти всички средни и големи компании, ползващи корпоративни приложения на външни разработчици.
Опитът натрупан в тази практика естествено води до идеята на принципа на аутсорсинга да се организира поддръжката на цялата ИТ инфраструктура. Такъв подход в много случаи осигурява повишаване на качеството на ИТ услугите, а при определени условия дава възможност за намаляване на тяхната цена.
Един относително нов вид ИТ аутсорсинг е възлагането на обработката на данни на външни изпълнители. В този случай, компанията вместо да купува лицензи за необходимите програмни продукти, заплаща само клиентски достъп до фирмата, която и предоставя услугата. По подобен начин се осъществява и аутсорсинг на хардуерното оборудване - вместо да купува собствен сървър, компанията взема под наем сървърни мощности в специализиран център за данни.


Facebook Tweet it! svejo.net dao.bg LinkedIn
За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов