Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CIO PR Зона

Платформата eFaktura на „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД оптимизира документооборота и спестява разходи

1610 прочитания

„БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД оперира най-голямата платформа за електронни фактури в България с постоянен ръст на обема документи на годишна база. Системата eFaktura.bg стартира през 2007 г., като днес издателите на фактури, които я използват, наброяват над 600 компании от различни браншове.

Александър Станев

„eFaktura е система, която дигитализира един изцяло хартиен процес, който стои в голяма част на търговските взаимоотношения. Когато има предоставяне на стока или услуга, срещу нея се получава фактура, която е основание за извършване на плащането. Към момента системата eFaktura дигитализира целия процес по обмяна на фактурата и съпътстващите я документи, а в някои случаи имаме и допълнителни разработки, които улесняват или автоматизират дори плащането. Целта ни е да развием технологията от край до край за целия процес по взаимоотношения между търговец и клиент по издаване, разглеждане, и дори оспорване, ако е необходимо, на фактура или проформа на фактура, като можем да подпомогнем и последващото плащане. Партнираме с няколко банки и можем да осигурим плащанията през системите за интернет банкиране на някои от големите български търговски банки“, обясни Александър Станев, директор „Платежни системи и информационно обслужване“ в „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД.

Станев изтъкна най-големите предимства от използване на системата eFaktura: намалява драстично хартиения документооборот, централизира се процесът и се осигурява проследимост по веригата. Според него, дигитализацията води до драматично увеличаване на ефективността на електронния процес с между 60 и 80% спрямо фактурирането на хартия.

Област Кюстендил е сред първите ползватели на решението eFaktura на „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД сред държавната администрация, посочи Александър Станев. Въвеждането и използването на електронни фактури безспорно води до редица ползи за местните власти.

За решението eFaktura, „БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ“ АД има сключени договори с Областна Администрация – Област Кюстендил от 10.08.2015 г., с Областна Администрация - Област Разград от 01.04.2016 г., а предстои включване в реална работа и в Община Плевен и Община Силистра, добави Станев.

Станев подчерта, че въвеждането на eFaktura е начин общинските и областните администрации да се подготвят за промените в регулаторната среда, които влизат в сила от тази година. Изискванията на новия европейски регламент са местните органи на самоуправление и държавната администрация да изграждат портали и схеми на електронно заявяване на услуги – т.е. възлагането на обществени поръчки, и целия последващ процес – т.нар. electronic procurement. Очаква се доставчиците, които взаимодействат с централната и местната администрации, да изпращат документите си, включително фактури, по електронен път.

В този смисъл, подготовката на една областна администрация като Област Кюстендил, и излизането й на съвсем ново, електронно, съвременно, ниво, е стъпка към близкото бъдеще, когато обмяната на документи ще става задължително по електронен път и в електронен вид, обясни Александър Станев.

„Нивото на защита и сигурност на е-фактурите и на плащанията е в един и същи режим, тъй като и двете съдържат изключително критични данни от гледна точка на бизнеса“, посочи Станев.

Съществува интеграция на eFaktura с най-популярните ERP системи като Microsoft Navision и Oracle

E-Business Suite, има и опция за интеграция със SAP и с почти всички български ERP и счетоводни системи. Благодарение на разработените интеграционни инструменти в eFaktura, периодът от започване на технологичната интеграция до момента на ползване на услугата е 2-3 седмици до 1 месец, подчерта Станев.

Ползите

Използването на е-фактурите подобри ефективността, бързината на работа и качеството на услугите, предоставяни от администрацията

Виктор Янев

Г-н Янев, как стигнахте до идеята да въведете и използвате решението eFaktura на „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД в ежедневната работа на администрацията на област Кюстендил? Какви проблеми и предизвикателства имахте за цел да преодолеете преди внедряването на eFaktura?

- Спецификата на дейността на Областна администрация Кюстендил налага в ежедневната си работа Областният управител да подписва голям брой документи свързани с осъществяваните от него правомощия, между които и тези имащи отношение към издадените фактури за възникнали парични задължения към администрацията. Причините, поради които се насочихме към използването на е-фактура, са регулярното издаване на голям брой фактури и изпращането на придружителни писма към тях до задължените лица и съответно свързаните с това разходи за тяхната подготовка, пощенски услуги за изпращането им, както и необходимото технологично време за получаване на издадените фактури от клиентите.

Бихте ли представили накратко проекта – кога започна работата по него, колко време отне, как протече интеграцията между решението eFaktura и вътрешните системи на администрацията на област Кюстендил?

- Работата по проекта започна през месец май 2015 г., като за внедряването бяха необходими около два месеца. Процесът изискваше контрагентите на Областна администрация Кюстендил да изразят писмено съгласие за получаване на е-фактури. След получаване на тяхното одобрение бе сключен договорът между Областна администрация Кюстендил и „Борика-Банксервиз“ АД. Така поставихме началото на издаването на е-фактури, като не срещнахме затруднения при внедряването им. Помощ и подкрепа ни оказаха служителите на „Борика-Банксервиз“ АД, като изградената добра практика на работа продължава и до днес.

Какъв беше бюджетът на проекта?

- Разходите за въвеждането на е-фактурите бяха минимални в сравнение със спестеното време, средства и получените ползи от тях. Внедряването бе свързано с минимални ресурси, изразяващи се единствено в необходимостта от наличието на съответстваща на изискванията компютърна конфигурация и свързаността й с интернет.

Какви бяха най-съществените ползи и ефект от внедрената платформа за електронни фактури?

- Най–съществените ползи и ефекти от внедрената платформа за електронни фактури се изразяват в :

- спестяването на време и ресурси за издаване на фактури и за изпращането им;

- спестяване на средства за използване на пощенски услуги;

- бърз и лесен достъп до издадените е-фактури;

- липса на необходимост от използване на хартия и офис консуматив за принтиране, което води до екологичност на процеса;

- осигуряване на защита от нерегламентиран достъп.

Въз основа на натрупания опит от работата с eFaktura, кои са най-големите предимства след въвеждане и използване на решението?

Използването на е-фактурите подобри ефективността, бързината на работа и качеството на услугите, предоставяни от администрацията. Считам, че въвеждането им е стъпка към по-доброто обслужване на ползвателите на услуги, предоставяни от Областна администрация.БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ
За контакти:
www.bobs.bg; София 1612, бул.”Цар Борис III” № 41; 

(30.01.2017)
За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия |
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов