Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CIO PR Зона

Облачните решения предлагат повече сигурност и гъвкавост на бизнеса

1806 прочитания

Какви са важните тенденции в търсенето и предлагането на облачни услуги у нас към момента?

Най-важнoто е, че клиентите все повече търсят сами облачните услуги, като вече се оформя твърдо предпочитание за използване на облачни решения за продуктивност (електронна поща, споделени сайтове, комуникации в реално време). Тенденцията за засилено търсене на облачни решения за продуктивност също така е продиктувана от все по–широкото приемане на концепцията за гъвкава работа и защитен достъп от всякъде, по всяко време.

Относно предлагането на облачни решения, все още се наблюдава недостиг на експертен опит вътре в компаниите, даже и в ИТ екипите, което е и една от основните пречки пред ефективното внедряване на облачни технологии. Много компании не могат да оценят правилно каква роля биха имали облачните услуги в техния бизнес и как биха допринесли за развитието на компанията.

Как оценявате развитието на пазара на облачни услуги у нас през последната година и каква е прогнозата ви за търсенето на такива услуги през следващата година?

Мога да използвам само една дума – засилено. България към този момент изоставаше като интерес спрямо Западна Европа, но през последната година се забелязва раздвижване и засилен интерес. Наблюдаваме, че клиентите виждат в облачните решения възможност да решат наболели бизнес проблеми и да направят работата си по - гъвкава. Много от тях осъзнаха, че това да държиш информацията при теб физически не означава, че тя е по–защитена. Очакваме тази тенденция не само да се запази, но и да се засили през тази година. Зад това стоят много фактори: разширяването на бизнес нуждите, оптимизирането на разходите и засилената нужда от гъвкавост на инфраструктурите.

Когато казвате, че информацията не е по–защитена, когато е в традиционната инфраструктура на компанията, какво имате предвид?

За мен това е типично проявление на човешката психика, когато знаем, че нещо се съхранява физически при нас, сме сигурни, че то е защитено. Проблемът на това схващане е, че прилагайки го за данни и информационни системи в повечето случаи не е вярно. Много малко компании могат да отделят адекватни бюджети, за да могат да се справят с предизвикателствата в сферата на сигурността и да защитят данните си. Отделно, технологиите, които се изискват, за да може да се поддържа съизмеримо ниво на сигурност като при големите облачни доставчици, налагат специализирани системи за сигурност и съответно - специализирана експертиза за тяхното администриране. Обикновено поставяме няколко въпроса:

Най-често, когато поставим няколко въпроса за сигурността и достъпа до данни пред клиентите, се вижда, че текущата защита на информацията и данните е по–слаба, отколкото, ако се внедрят облачни технологии.

Въпросът е особено критичен що се отнася до администраторите, които дори и да не са недобронамерени, са номер 1 цел за атака на външни фактори. Допълнително ИТ екипите трябва да се справят с все повече и все по–различни технологии с ограничени ресурси, което доста често води в пропуски при имплементирането и поддръжката им.

Как облачните технологии подпомагат бизнеса?

За мен те имат една единствена цел: да позволят бизнесът да се съсредоточи върху това, което го прави успешен, и върху неговите основни цели, без да се превърне в малка ИТ фирма със собствен център за данни. Другият основен проблем, решен с облачни технологии, е гъвкавостта на бизнеса. В света, обхванат от дигитална трансформация, компаниите трябва бързо да стигат до пазара, да могат да посрещат променящите се външни фактори и същевременно да инвестират точно толкова, колкото е необходимо. Не на последно място са сигурността и трансферът на риск, който се осъществява с използването на облачни технологии. Компаниите постигат много по–високо ниво на защитеност на данните за инвестициите, които правят, като същевременно намаляват регулаторната тежест, изнасяйки сертифицирането на системите в облака към техните доставчици. Идеален пример за това е предстоящото въвеждане на европейската регулация GDPR, която би изисквала големи капиталовложения. Microsoft, например, предоставя гаранции, че техните продукти ще предоставят необходимия механизъм за контрол и покриване на тази регулация.

Комбинирани, всички тези фактори превръщат инвестициите в облачни технологии в реални бизнес предимства, които позволяват компанията да бъде много по–конкурентна в бизнес средата. Наблюдаваме все по–голяма разлика между компаниите, които адаптират новия модел, и тези, които не го правят. Според проучвания се наблюдава около 20% по–добра ефективност на компаниите, които са „дигитални лидери“ и използват облачните технологии, за да постигнат реални бизнес и финансови резултати.

Това означава ли, че желанието за внедряването на облачни технологии идва по–скоро от бизнес екипите, а не от ИТ?

По равно. В съвременната реалност ръководните нива са доста по–ангажирани в това да трансформират и оптимизират бизнеса и от там идва желанието да се промени схващането, че ИТ е винаги разход и няма осезаем принос към бизнеса. Наблюдаваме, че в компаниите, които стартират правилно своята дигитална трансформация (отгоре надолу), изискването за облачни технологии идва от високите мениджмънт нива и има ясно изразени бизнес цели и изисквания.

Измежду средите на ИТ администраторите все още се наблюдава леко недоверие към облачните технологии, но в последните 2 години има тенденция тази нагласа постепенно да намалява. ИТ екипите осъзнаха как, използвайки облачни технологии, могат да подпомагат бизнеса по–ефективно и да намалят собственото си натоварване. Освен това, убеждението преди няколко години, че ИТ администраторите ще останат без работа заради облачните технологии, е напълно изкоренено, и е заменено от реалността, че облачните технологии са единственият начин ИТ екипите да отговорят на непрекъснато увеличаващите се изисквания на бизнеса.

Какви предизвикателства забелязвате при внедряването на облачни услуги ?

Можем да разделим облачните услуги на две: услуги, свързани с повишаване на продуктивността на служителите, които са фокусирани върху типични приложения, и услуги по оптимизиране на инфраструктурата. Тези два типа проекти имат коренно различни предизвикателства. При внедряването на услуги за продуктивност ключово е промяната в разбирането, че това е ИТ проект. За да е успешно внедряването на такъв тип услуга трябва да се включат потребителите в процеса с най–различни активности, обучения, вътрешно рекламиране на новостите както и контролирано предоставяне на новите функционалности. Последното е особено важно, за да може да се внедрят новите технологии максимално ефективно и да се позволи потребителите да се адаптират към тях.

Предизвикателствата при внедряването на облачни услуги, свързани с инфраструктурата, засягат по–скоро ИТ екипите и са главно около морално остарели технологии и нужда от придобиване на нови умения.

www.telelink.com
За контакт:
marketing@telelink.com
(02.10.2017)
За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов