Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CIO PR Зона

Hitachi Vantara - Трансформиране на здравеопазването: пет ключови стратегически инициативи

1320 прочитания

Организациите в сферата на здравеопазването не са изолирани от настъпващите промени в технологиите и много от тях трябва да въведат промени, за да бъдат полезни на гражданите. От една страна секторът трябва да се стреми към повече стандартизация и по-бързо въвеждане на добрите практики. От друга страна обаче не бива да се пропуска координирането на комуникацията между различните лечебни заведения, като тя трябва да се осъществява в реално време и да помага за намаляването на пропуските в системата.

Фигура 3(1) илюстрира модела за интегрирано лечение. За да се реализира той и да се отговори на потребностите за интегрирано лечение от следващо поколение, ще е необходима модернизация и реорганизиране на настоящите приложения и инфраструктура.

Пет стратегически инициативи ще спомогнат за постигането на по-добри резултати:

1. Стандартизирано планиране на лечението

В здравеопазването информацията идва от различни източници, включително от електронни медицински досиета, лабораторни доклади, оборудването за мониторинг и други. Всички тези данни осигуряват пълната информация за пациента, а тя може да бъде от ключово значение за подобряването на лечението.

За да се постигнат желаните резултати, клиничният план трябва да бъде специфичен за всяко състояние. А дигитализацията на здравните услуги може да се спомогне за баланс между стандартизираното и персонализираното лечение.

2. Участие на пациентите при взимането на решенията

По-добрата грижа за пациентите започва с участието им при взимането на решенията. Така те ще могат да персонализират своето лечение, да си партнират с лекарите и да постигат поставените цели.

Достъпът до информация не само помага да се вземат правилните решеният, но и да се разберат последствията от изборите.

3. Координиране на здравните грижи

Координирането на здравните грижи изисква комуникация между екипите по лечението, семействата и лечебните заведения. Доброто координиране улеснява доставянето на точните здравни услуги възможно най-бързо, в правилния момент, при различни ситуации и условия.

Ефективната координация изисква пациентът (а не лекарят) да бъде поставен в центъра на системата, така че целите и отговорността за резултата от работата да бъдат общи.

4. Измерване качеството на услугите

Плащането за здравни услуги е неразделна част от сегашната архитектура и модели за възстановяване на разходите. Промяната на модела ще изисква значително финансиране, инфраструктурна трансформация и лидерство.

Моделите, основани на полезността, се фокусират върху данните. Все по-често, за да се вземат решения на база на факти, се изисква достъп до информация за качеството и цената. Прозрачността е необходимост, както за нуждите на вътрешната оценка на ефективността на болниците, така и за участие в модели за съвместно финансиране.

5. Подобряване ефективността при лечението

Насочването към специфична демографска група, за определяне пропуските в лечението, започва със събиране и анализ на данни. Чрез инструменти като регресионен анализ, извличане на знания от данни и от текст се откриват рисковите фактори за даден пациент. Така се създават модели за възможни заплахи и прогноза за нивата на риск – от по общите, за широка група пациенти до индивидуалните.

Сравнителният анализ на ефективността започва с определяне на група от подобни пациенти и изследване на различията в резултатите им. Резултатите се използват при взимането на решения както за отделни индивиди, така и за цели групи.

Hitachi Vantara осигурява доказани решения за дигитална трансформация в направленията е-здравеопазване и е-администрация.

Контакти:
Георги Лазаров,
Продуктов мениджър за Hitachi Vantara в България
Имейл: Georgi.Lazarov@ingrammicro.com
Телефон за вързка с компанията: +359 2 8029010

(15.01.2018)
За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов