Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CIO PR Зона

SIEMENS PLM Software за Индустрия 4.0

1415 прочитания

Инициативата Индустрия 4.0 за четвърти индустриалната революция се базира на интеграцията на гъвкави кибер-физически производствени системи, умни сензори, Интернет на нещата, и адитивни технологии за производство. Ключова предпоставка за Индустрия 4.0 е пълната дигитализация на цялата верига процеси за проектиране и производство на продукти с висока добавена стойност. В тази инициатива, дигитализацията е ключовият компонент, който прокарва една единствена цифрова магистрала през цялата верига за създаване на продукти с висока добавена стойност.

SIEMENS Teamcenter за Индустрия 4.0

Централизирайки съхранението на всички данни, SIEMENS Teamcenter е „умна дигитална магистрала“, която управлява инженерните процеси, продуктовите данни и инженерните изменения в екипна защитена среда, съобразно ролята на всеки участник в процеса, и през всички фази на жизнения цикъл на продукта – от концептуалното проектиране, през разработката, техническата подготовка. Teamcenter е мулти платформена магистрала, способна да управлява мулти-CAD данни от стандартните продукти за автоматизирано проектиране.

SIEMENS NX 12 за Индустрия 4.0.

Плътно интегриран върху Teamcenter, SIEMENS NX ускорява процесите на разработка на продукта чрез етапен виртуален „Мастер модел“- „дигитален близнак” (digital twin) на реалния физически модел, позволяващ пълна симулация, анализ, валидация и оптимизация на продуктовите характеристики. Напълно интегрирания NX CAM от висок клас позволява достоверно програмиране и симулация на производствени процеси върху метало-обработващи машини, програмиране на индустриални роботи и мерително процедури, симулация и оптимизация на логистични потоци, роботизирани производствени линии и още!

SIEMENS Simcenter за Индустрия 4.0.

Simcenter предлага пълен набор от 1D, 2D и 3D симулации за валидиране на продуктови характеристики срещу изискванията на стандарти, регулиращи органи и клиенти. Обхватът на предлаганите типове симулации следва да бъде практически неограничен – от традиционните якостни анализи, през вибрации, структурни проблеми и динамика на системи и „умора“ на материалите, до комплексни мулти-физични свързани симулации от типа флуидно-структурни взаимодействия (FSI) и симулация на технологични производствени процеси – формообразуване на пластмаси, леене и формоване на метали, 3D директен печат в метал и други.

SIEMENS NX CAM за Индустрия 4.0.

NX предлага софтуерен набор от дигитални CAM решения за производство, които доставят гъвкавост чрез свързването на всички производствени дисциплини с продуктовия инженеринг - от процеса на конструиране на продукта, до симулацията и валидиране на оптималния процес за производството, вкл. логистична симулация и оптимизация на производствения процес, управление на производствените ресурси, проектиране на технологии, планиране на асемблиране и монтаж чрез роботизирани линии, DNC, метрологичен контрол и управление на качеството.

SIEMENS Simatic IT UA DM за Индустрия 4.0.

Този тип системи допълват ERP системите, и дават възможност за актуализиране на производствените графици при настъпване на непланирани събити. Решения на SIEMENS от линията на Simatic са насочени към фирми с дискретни и процесни производства. С използването на Simatic IT UA DM, компаниите са в състояние да моделират, проследяват, визуализират, анализират, оптимизират, актуализират и хармонизират производствените процеси за да реагират на производствени събития в реално време. Интеграцията и автоматизация на процедурите за обмен на данни с PLM и (ERP) осигуряват гъвкавост и мащабируемост, необходими за максималното реагиране при промени.

SIEMENS Интернет на Нещата (IoT) за Индустрия 4.0.

Концепция „Интернет на Нещата“ разглежда организацията на интелигентни мрежи като двигател за трансформация на икономическите и обществени процеси така, че да изключи частично, или изцяло необходимостта от участие на човека в действията и операциите на производство, логистиката и управлението на жизнения цикъл на продукти, процеси и услуги. Наред с „умните“ сензори, управлението на жизнения цикъл (PLM), дигитализацията на процесите, мехатрониката и роботизираните операции, SIEMENS MindSphere е основен компонент на инициативата за безлюдни кибер-физически производствени системи в ИНДУСТРИЯ 4.0.

Aдитивни производства на SIEMENS за Индустрия 4.0.

Иновативните адитивни производствени технологии предлагат производство на продукти чрез директно изграждане на детайлите. Адитивните процеси втърдяват смоли, наслагват слоеве пластмаси или стопяват метален прах до метал, за да изградят прецизни детайли с непостижима до сега сложност. Поддръжката на адитивното 3D принтиране на метални възли и детайли в SIEMENS NX и SIEMENS Solid Edge предлага значителни предимства пред традиционните производствени процеси, и позволява на производителите да консолидират в един единствен процес различни производствени операции, които преди са изисквали сложни и скъпи производствени процеси.

SIEMENS INDUSTRY 4.0 - ползите и предизвикателствата

Въвеждането решенията на SIEMENS за ИНДУСТРИЯ 4.0 ще даде съществени пътища за растеж на традиционни сега производства и индустрии:

www.spacecad.bg

Тел.: +359 2 90 33 999
          +359 431 6 35 68
e-mail: spacecad@david.bg

(30.08.2018)
За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов