Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CIO PR Зона

Успешен пример за внедряване на прозводствена система (MOM/MES) и интеграция с SAP

1212 прочитания

Клиент. София Мед е производител на широка гама валцовани и пресовани продукти от мед, медни сплави и цинк с широко приложение в редица индустрии и в строитеството - листове, ленти, плочи, кръгове, дискове, шини, пръти, профили, компоненти, тел. София Мед е част от Халкор, Гърция, който е част от холдинга Виохалко. София Мед се намира в София, България. Разположена е на площ от 250,000 m2 и има три производства: Леярно, Валцово и Тръбопрофилно. Със своя над 70-годишен производствен опит и направените значителни инвестиции, София Мед се превърна в една конкурентноспособна модерна Европейска компания с клиенти в цял свят.

Доставчик. NearSoft Europe е българска фирма, занимаваща се с разработка и внедряване на високотехнологични софтуерни решения за промишлените предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и намаляване на оперативните им разходи. MOM4 е набор от софтуерни продукти разработени от NearSoft, които обхващат всички оперативни дейности, като не само координира отделните процеси, но и предоставя пълен набор от инструменти в следните категории:

Предизвикателството. Основни приоритети на София Мед са постигане на висока ефективност и непрекъснато подобряване на всички процеси в производството, подобряване и ускоряване на вътрешната комуникация, скъсяване на времето на реакция към динамично променящите се условия и осигуряване на гъвкави решения според специфичните бизнес потребности.

За да адресира тези приоритети, през 2009 г. мениджмънтът на компанията взима решение за внедряване на цялостна интегрирана информационна система за оперативно управление на производството, която да замени съшествуващото отчитане на хартиени носители и продуктови маршрути в MS Access. Тази система трябва да осигурява на служителите и на техните мениджъри по-бърз достъп до актуална информация в реално време чрез уеб достъп. Също така е нужно да предоставя на служителите единна база данни с производствена информация по всички процеси, с възможности за проследяване и анализи на основните дейности. Системата трябва да предоставя и инструменти за детайлно планиране на поръчките въз основа на правила и отчитане на наличните капацитети.

След проведени процедури за избор на доставчик между водещи международни фирми в бранша, София Мед избра NearSoft Europe по следните критерии: предлагана функционалност, прилагани стандарти, опит, възможности за разширяване, близост до клиента, и не на последно място цена.

Решението. “Проектът по внедряване на МОМ4 е много мащабен и продължи няколко години. Най-важното нещо при подобна инициатива е промяната в начина на мислене. Благодарение на натрупания опит от водещи компании в подобен на нашя бизнес, NearSoft ни помогна да коригираме някои от нашите работни процеси”, отбеляза Димо Станков, Strategic Planning Coordinator и Production Information Systems manager в СофияМед.

Проектът беше разделен на етапи, като за първия етап беше решено да се внедри МОМ4 във Валцовото производство, като най-сложен за управление процес. Първоначално, проекта се съсредоточи върху дефиниране на оперативните ресурси (материали, хора и машини) и стандартаризиране на производствените практики и маршрути. След което продължи с изготвяне на планове и графици, и завърши със събиране и съхранение на информация и изготвяне на оперативни отчети. Още на първата година след внедряването на МОМ4 се отчете успешна възвращаемост на инвестицията под една година и значително намаляване на наличния материал в междинните складове.

През 2011 г., София Мед внедри успешно основните модули на SAP за период от 6 месеца, което е изключително кратък срок за предприятие от такъв мащаб. Във момента, МОМ4 е центарилизиран, единен източник на информация от производството за SAP.

В следващите години, успешно бяха внедрени още две МОМ4 системи съответно в Тръбопрофилно и Леярно производства. Внедряването на следващите МОМ4 системи се извърши в значително по-кратки срокове, тъй като се налагаше да се разработва само специфичната за процесите логика върху един и същи базов продукт – МОМ4. Това позволи лесно и едновременно мигриране към нови версии на оперативната система и база данни в края на миналата година.

В допълнение към основните модули на МОМ4, NearSoft разработи специализирани модули за нуждите на София Мед, като например: двуизмерна оптимизация за рязане на рулони, сложни математически модели за оптимизация на планирането, автоматично изчислени нормативи по машини, комуникация с автоматизирани везни монтирани на електрокари, връзка със системите за автоматизация посредством OPC, прогназируема поддръжка на матрици, KPI модул и др.

През тази година, NearSoft Europe и София Мед подписаха дългосрочен договор за поддръжка и развитие на внедрените системи.

Много важен момент за правилнто използване на системите са предлаганите от NearSoft Europe различни обучаващи курсове, адаптирани по подходящ начин, към ролите на различните групи потребители.

NearSoft Europе помага на клиентите си да постигнат оптимизация и автоматизация на производствените процеси, да увеличат ефективността и производителността си в максимално кратки срокове, като се стреми да осигури максимална възвръщаемост на инвестицията в софтуерните решения.

MOM4 - Платформа за интегрирано производство

(28.10.2015)
За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов