2021: Историческа година за ИКТ фирмите у нас?
Lockheed Martin ускорява науката за данни с Domino Data Lab
Правото Google да те забрави
Сигурност

Как се осигурява 360-градусова защита за бизнеса в новата хибридна реалност

И защо обезпечаването на дигитална сигурност при повишената мобилност и дистанционната форма на работа се оказаха предизвикателство за повечето компании През изминалата година кризата от Covid-19 ни показа, че дистанционната форма на работа е тенденц...


X