Анализи

В света на CAD/CAM/PLM технологиите животът продължава въпреки кризата

CIO Media

В трудните икономически условия през последната година водещите доставчици на системи за автоматизирано проектиране запазват позициите си на пазара. Техните общите приходи отбелязват над 10% ръст

Надя Кръстева

През последната година вниманието на всички в голяма степен е съсредоточено върху новините от фрoнтовете на кризата. Понякога те са със заплашително звучене и внасят паника, друг път - стимулират към мобилизация и предприемане на конкретни стъпки. Междувременно „животът продължава", включително в света на CAD/CAM/PLM технологиите. Независимо от кризата резултатите в развитието на пазара на системи за компютърно проектиране са впечатляващи (схема 1). При това, без затруднение всяка от изявените компании предлагащи софтуер за автоматизирано проектиране през тази година може да бъде номинирана за достижения в различни направления.

Номинациите за "CAD/CAM - Оскари 2009"
Изведени от отзивите във форумите на потребителите и новините от компаниите те могат да бъдат например следните:
За нови технологии, развиващи парадигмата на моделиране - синхронната технология на Siemens PLM
За нова визия в онлайн взаимодействието - Dassault Systemes
За преодоляване на границата от приходи на стойност $1 млрд. - PTC
За качествен скок в популяризирането на продукти - Autodesk Inventor, Autodesk Revit, SolidWorks
За фокусиране върху потребностите на малките и средни предприятия - Autodesk, Dassault Systemes, PTC, Siemens PLM
Още по-добра картина за състоянието на CAD/CAM/PLM пазара бихме получили ако тези субективни номинации комбинираме с обективните данни за финансовите резултати на изброените компании. Напрактика те владеят над 60% от CAD/CAM/PLM пазара. Впрочем кризата не оказа никакво влияние върху рейтинга на доставчиците по приходи. Факт е също така, че общите доходи на четирите водещи доставчици отбелязват над 10% ръст.

Лидерите
Autodesk оглавява класацията по приходи в пазара на системи за автоматизирано проектиране вече 6 поредни години (от 2003-а до 2008-а). Спрямо предходната година доходите на компанията имат ръст от 6,6%. В Америка те отбелязват спад от 2,7%, но в Европа и Азиатско-тихеокеанския регион са нараснали съответно с 14,6% и 7,5%.
Значителна част от потребителите на Autodesk са проектантски компании от сферата на архитектурата и строителството. Кризата лиши много от тях от достъп до кредити за финансиране на техните проекти, включително и на свързаните с покупка на софтуер. Разбира се, кризата наложи икономии и в производствените предприятия. На този фон, финансовите резултати постигнати от Autodesk наистина забележителни. Постигането им до голяма степен се дължи на стратегията, към която компанията се придържа през последните няколко години. Тя е насочена към създаване на достъпни решения базирани на унифицирана платформа за визуализация на моделирането и анализ на поведението на разработваните конструкции на ранните етапи на проектиране.


С тази стратегия е съобразена и продуктовата линия 2010, анонсирана през април т.г. Проучване на компанията сред 2000 нейни потребители сочи, че 67% от тях предпочитат да използват в своята работа балансирана комбинация от 2D и 3D системи за проектиране. Едва 6% се придържат само към 2D решения и 19% - използват само 3D системи. Решенията на Autodesk - от най-масово използваните AutoCAD, AutoCAD LT и 3ds Max Design до иновативните технологии за цифрово прототипиране, заложени в Inventor и Строителният Информационен Модел в основата на Revit дават възможност на потребителите да използват съвместно 2D и 3D инструменти в единна информационна среда.
У нас продуктите на Autodesk са достъпни чрез упълномощения дистрибутор БиЕмДжи ООД и чрез сертифицираните партньори на компанията - 2 Плюс АД, ЗенитГео ООД, КАД Пойнт ЕООД, Каниско ООД
Мапекс АД и ПроКАД Текнолоджис.

Dassault. Общите приходи на компанията (в $US) през последната година са нараснали почти с 13% - все едно че изобщо няма криза. Интересен факт е, че постъпленията на френската компания Dassault Systemes генерирани в родната Европа са съвсем малко по-ниски от тези на Autodesk ($908,5 млн. с/о $1003 млн.). При това ръстът на европейските приходи на двете компании е приблизително еднакъв - съответно 14,5% и 14,6%. Според анонсите в медиите, представителите на Dassault считат, че за успеха на компанията в най-голяма степен са допринесли два фактора. На първо място, ефективната работа в много европейски страни и особено в Германия и Русия. На второ място, оптимизирането на дейността на мрежата от риселъри (т.нар. PLM Value Channel). 

 

 

 

Разпределение на бюджета за CAD/CAM/CAE решения
Източник: CNews Analytics, 2009В Америка и в Азиатско-тихеокеанския регион кризата оказа своето негативно влияние върху ръста на приходите на Dassault, но не успя да го спре. За Америка промяната в този показател е от 19,9% за 2007-а на 11,6% за 2008 г., като за увеличението на постъпленията значително допринасят продажбите на софтуер и услуги от подразделенията ENOVIA и SIMULA. От страните в Азиатско-тихеокеанския регион с най-съществен принос за финансовите резултати на Dassault е Китай, а най-малко са продажбите в Япония.
От продуктовите линии на Dassault у нас най-популярна е SolidWorks, разпространявана от фирма ДиТра от групата Технологика. И тази година SolidWorks спечели нови потребители в България. Наскоро в Милара Интернешънъл ООД бе реализирано първото за България внедряване на системата Enterprise PDM от портфолиото на Solidworks. Сред новите потребители на Solidworks са производителят на повдигателни уредби за електрокари и мотокари "ВИКСИС" ООД, СД „Е-М-А" - производител на комплектни изделия с приложение в медицината, промишлеността и бита, фирма „Металагро" АД, българо-германското дружеството СПЕСИМА ООД и други.

PTC. Приходите на компанията за 2008 г. са $1093 млн. и са с 11,3% по-високи от постигнатите за предходната година. В Европа, ръстът на постъпленията е 20,4%. За втора поредна година приходите на PTC от Стария континент са по-високи от генерираните в Америка (ръстът там т.г. е едва 0,2%). Увеличението на приходите на компанията от Азиатско-тихеокеанския регион е 14,3%, което в най-голяма степен се дължи на спечелените потребители в Япония.
В медийните си изяви представителите на PTC отбелязват, че постигнатите финансови резултати до голяма степен се дължат на ефективната работа на партньорите и на техният нарастнал брой, а също така на постъпленията от погълнатата в края на 2007 г. CoCreate.
В PTC очакват, че стартиралият през тази година продукт ProductPoint ще донесе нови успехи на компанията. ProductPoint е CAD-ориентирано решение за управление на жизнения цикъл на продуктите, базирано на Microsoft Share Point и ориентирано към потребностите на малкия и средния бизнес.
Представител на PTC у нас е фирма Контракс.

Siemens PLM (UGS). Според анализаторите от CIMdata приходите на компанията за 2008 г. са на стойност $1512 млн. или с 11,8% повече от миналата година. Сред важните анонси на компанията през годината бяха във връзка със старта на Solid Edge® със Синхронна Технология 2 (ST2). Отзивите на аналитиците за ST2 са положителни, а някои от тях характеризират това нововъведение на Siemens PLM като поредния голям пробив в 3D CAD проектирането.  
Решенията на Siemens PLM (UGS) се разпространяват у нас от СпейсКАД ООД (изключителен дистрибутор) и Интехна ООД (упълномощен преставител). Сред българските предприятия, които закупиха нови лицензи за продукти на Siemens PLM през последните 6-8 месеца са Вагоно-ремонтен завод - Карлово" АД, Мини Марица Изток и др.

В България
През последните години CAD/CAM/CAE системите си спечелиха значителна популярност в българските предприятия, но независимо от това остава широко поле за автоматизация на проектирането и производството. Въпреки че през последната година кризата се отразява негативно върху въвеждането на нови решения и увеличаването на броя на работните места оборудвани с CAD/CAM софтуер, все по-ясното осъзнаване на потенциала на този клас системи за значително повишаване на ефективността стимулира не малък брой компании да инвестират в тях.
За потребителите у нас са достъпни както системите, развивани от водещите в световен мащаб доставчици, така и специфични приложения, разработвани от български компании. В раздела "Справочник на потребителя" (стр. 82-88) представяме информация за над 30 фамилии от продукти за компютърно проектиране, моделиране, инженерни анализи и графична визуализация, както и за фирмите които ги разпространяват.


В перспектива
Намирайки се в период на икономическа криза, естествено срещаме всякакви прогнози за развитието и на CAD/CAM пазара и на всяка друга област. Очакванията варират от оптимистични до апокалиптични. Със сигурност може да се каже едно - ще продължи търсенето на нови пътища към стабилността.
Наскоро английската консултантска компания Cambashi публикува интересна прогноза за бъдещето на софтуерния пазар и в частност на неговия CAD/CAM/ PLM сегмент. Според Cambashi графиката за развитието на пазара на програмно осигуряване периодично повтаря формата на буквата V, а в настоящия момент се намираме във фазата на бързото спускане по „левият и склон". Аналитиците считат, че достигането на „дъното" ще настъпи към средата на 2009 г., като в зависимост от региона спадът в приходите на софтуерните доставчици ще варира в границите 7,5% - 12%. Времето за пребиваване „на дъното" най-вероятно няма да е продължително, но „изкачването по десния склон" ще отнеме два пъти повече време, отколкото спускането - т.е. около 2 години, казват експертите от Cambashi. Още една година ще отнеме възстановяването до нивата от предкризисния период. В крайна сметка, след една година спад, в пазара се очакват 3 години на възход.
Макар че реалността не винаги съвпада с прогнозите, описаният сценарии е доста правдоподобен. И доставчиците, и потребителите на CAD/CAM/ PLM софтуер ще бъде полезно да имат предвид подобно развитие, когато вземат решения за стъпките си в момента и в бъдеще.


X