Анализи

Проблемите, сързани с недостига на ИТ специалисти се задълбочават

CIO Media

Броят на българските организации, срещащи трудности във връзка с липсата на специалисти по ИТ продължава да нараства вече трета поредна година, констатира поредното проучване на списание CIO България. Докато през 2007 г. 55% от анкетираните заявяваха, че кадровото осигуряване на техните ИТ подразделения е недостатъчно, през миналата година този проблем стоеше пред 62%, а през 2009 г. – пред 65% от ИТ ръководителите.

В тази ситуация сме свидетели на поредица от парадокси. Например, недостигът на ИТ специалисти не изключва съкращения в ИТ подразделенията. Независимо от факта, че през последните 2-3 години дефицитът на кадри бе сочен масово, като един изключително сериозен проблем, в условията на финансова криза, проблемите, свързани с недостатъчната кадрова осигуреност на ИТ подразделенията все по-често се игнорират – в една трета от организациите с незапълнен ИТ щат, се обмисля възможността за съкращаване на ИТ персонал, сочат данните от нашето проучване .


Много компании замразяват своите програми за наемане на специалисти или ги свеждат до минимум. Често новите назначения в ИТ подразделението не разширяват неговия щат, а са насочени към повишаване на качеството – т.е. новият член на екипа, идва на мястото на уволнен сътрудник с по-ниско ниво на компетентност. 

При всичко изброено се очертава една доста мрачна прогноза по отношение на осигуреността с ИТ кадри през следващите няколко години - ако повече от половината организации в страната нямат възможност да инвестират в изграждането на ИТ специалисти, ясно е че дефицитът на тези професионалисти ще става все по-голям.

Най-необходимите ИТ умения през есента на 2009 г. са доста различни от тези, които са били най-търсени година по-рано. В рейтинга на ключовите ИТ компетентности за тази година запазват мястото си единствено уменията в областта на ИТ сигурността и поддръжката на потребители. Като цяло обаче понятието „квалифициран специалист” постоянно се променя. Например само преди една година от специалисти в областта на  Web услугите се нуждаеха 54% от българските организации, а сега този тип компетентност е необходима едва в 15% от тях.

При динамично променящият се рейтинг на ключовите ИТ умения осигуряването на ИТ кадри с необходимата компетентност е немислимо без инвестиции в обучение. И тук обаче наблюдаваме парадокс – средствата за обучение се спестяват.  

Повече подробности за трудностите, които срещат ИТ подразделенията във връзка с кадровото осигуряване на своите звена, очаквайте в следващия брой на списание CIO.

 


X