Анализи

ИТ директорите за ИТ кадрите или "Как точните хора да попаднат на точните си позиции?"

CIO Media

Kакъв подход дава възможност на ИТ ръководителя да привлече и задържи в своя екип висококвалифицирани и силно ангажирани в работата си ИТ специалисти? С този въпрос се обърнахме към ИТ ръководители от организации с различни мащаби и сфери на дейност. От отговорите, които получихме могат да се направят различни изводи. Безспорно е, че възможностите на организацията да осигури адекватни условия за работа и компенсационен пакет са не по-малко важни от мениджърските качества на ИТ ръководителя. Но и организациите, в които споменатите предпоставки са налице могат да имат проблеми с ИТ кадрите, ако ИТ директорите им не оценяват колко важни са за техните служители възможностите за професионално развитие, признанието на приноса им, професионалното и обективно отношение.

Атанас Сиреков - директор „Информационно обслужване и технологии", Община Бургас
Привличането на квалифицирани кадри зависи от това дали ИТ ръководителят е в състояние да мотивира специалистите с подобаващо възнаграждение, интересни проекти, професионално обучение, перспективи за израстване и по възможност индивидуален подход към потребностите на всеки. Важни са също така работната среда и възможността специалистите да виждат ползата от своята работа за организацията. В рамките на компанията или ведомството за което работят тяхната работа не бива да се подценява и обезценява.

Петър Буров - началник Управление ИТ, "Алианц Банк България"
Задължително е осигуряването на добра работна среда, включително и на подходящи инструменти, средства и среди. Особено важно е моралното и материално мотивиране, предоставянето на възможности за кариерно развитие. Всичко това е само началото на успешния подход към осигуряването на висококвалифицирани ИТ специалисти, ангажирани със задачите, решавани в организацията.


X