Анализи

Заплатите на ИТ специалистите отново нарастват

CIO Media

Независимо от тежките икономически условия и всеобщия стремеж за съкращаване на разходи, трудовите възнаграждения на ИТ сътрудниците в европейските страни демонстрират устойчив ръст, сочи проучване на Incomes Data Services. През последната година средната заплата на специалистите от сектора се е увеличила с 3%.

Най-съществено са повишени компенсациите на мрежовите и системните инженери – от 10 до 14%. Заплатите на мениджърите на ИТ проекти са увеличени с 6%. Мениджърите на екипи по поддръжката тази година повучават с 3% повече.

Същевременно 20% от анкетираните ИТ специалисти заявяват, че през годината са получили и допълнителни бонуси – това са предимно ръководители на проекти по внедряване на SAP и системи за бизнес анализи, както и сътрудници, чиято компетентност е в сферата на SQL, Citrix и Microsoft .NET.

Без промяна през годината остават заплатите на ИТ сътрудниците ангажирани с поддръжката на потребителите и с разработка на софтуер.


X