Анализи

Accenture определи критериите за ефективност на ИТ ръководителите

CIO Media

Accebture-surveyВ края на 2010 г., международната консултантска компания Accenture оповести резултатите от своето проучване «Global IT Performance Research» за ефективността на ИТ ръководителите в най-крупните компании по света. Част от работата по този проект бе и определянето на ключови критерии за ефективността на ИТ мениджърите и тяхното влияние върху бизнеса на компанията.  
И така сред критериите са иновативност, гъвкавост и високи резултати във всяка от следните области на ИТ мениджмънта:
– стратегическо планиране
- оперативно управление
- създаване на архитектура на приложенията
- управление на информацията
- управление на услугите
- внедряване на иновативни решения
- управление на ресурсите и персонала
- информационна и технологична сигурност
- аутсорсинг.
Ето и някои интересни изводи от проучването на Accenture:
>> Оказва се, че най-ефективните ИТ ръководители извършват по интернет с 42% повече сделки с клиенти, отколкото останалите им колеги. Също така лидерите  извършват 93% повече сделки с доставчици по интернет.
>> Най-ефективните харчат за средства за разработка и внедряване на нови приложения с 29% повече, отколкото за поддържане на съществуващите.
>>Лидерите провеждат изследвания за ефективността на работата в своите ИТ подразделения 8 пъти по-често от останалите и 2 пъти по-често изтъкват качеството на персонала като приоритетно направление за развитие.
Главното, което отличава успешните и ефективни ИТ ръководители е подход към управлението на техните отдели, следващ мотото „ИТ подразделението да се управлява като бизнес”. „Лидерите не само осигуряват функционирането на ИТ инфраструктурата, но са и дълбоко потопени в спецификата на основния бизнес на компанията, което им дава възможност да изграждат стратегията за развитие на ИТ в съответствие с бизнес стратегията. Те редовно измерват ефективността на ИТ инвестициите в компанията и контролират съотношението на разходите за ИТ и предимствата, които компанията получава благодарение на ИТ решенията”, се казва в публикацията на Accenture.
В проучването са анкетирани ИТ ръководители на 226 от най-крупните в света държавни организации и частни компании от различни индустрии.

Източник: www.accenture.com


X