Анализи

ИТ бюджетите на финансовите институции – във фаза на стабилизация

CIO Media


Относителният дял на банките и застрахователните дружества, които предвиждат увеличение на бюджетите си за информационни технологии е 15%. Най-много от анкетираните институции планират повече разходи за софтуер
Надя Кръстева
След чуствително съкращаване на бюджетите си за информационни технологии в продължение на 2 години, през 2011 г. повечето финансови институции у нас (54%) разполагат с повече средства за реализация на ИТ инициативи в сравнение с предходната година (схема 1). Все пак, свиването на ИТ разходите през годината е останало в сила за 23%, докато в предкризисните години това бе валидно едва за 18% от банките и застрахователните дружества, сочат резултатите от традиционното проучване на списание CIO, сред ИТ мениджъри от компании във финансовия сектор. 
Някои изводи от проучването
>> Въпреки, че в края на 2010 г., едва 31% от ИТ ръководителите във финансови институции у нас предвиждаха увеличаване на средствата за информационни технологии в своите организации, този резултат бе постигнат в 54% от анкетираните банки и застрахователни дружества. Все пак, общо средствата за ИТ, с които анкетираните организации разполагат през 2011 г. са едва с 4% повече отколкото през 2010-а, докато проучването преди година очертаваше очаквания за ръст от порядъка на 6%.  
>> През 2011 г. средното повишение на ИТ бюджетите е 20%, което е съизмеримо със стойността на този показател през предкризисната 2008 г. (схема 2). В същото време обаче, институциите следващи стратегия за ограничаване на ИТ разходите, средното намаление на ИТ бюджетите е 14% - т.е. стойността на този показател остава същата, както през миналата година и по-висока отколкото преди кономическия спад. 
>> Относителният дял на организациите, които очакват по-високи ИТ бюджети през 2012 г. (схема 3) е едва 15%. Този показател отбелязва спад за пета поредна година. За сравнение през 2007 г. 85% от финансовите институции у нас планираха увеличаване на ИТ бюджетите, а през 2008-а и 2010-а такива очаквания имаха съответно 58% и 49%, от анкетираните ИТ мениджъри.  
 

>> Ако организациите, осъществят плановете си и 31% намалят ИТ бюджетите си, а едва 15% ги повишат до предвижданите нива, като цяло ИТ инвестициите на финансовия сектор у нас през следващата година, няма да се повишат и дори има вероятност да отбележат спад с около 5%. 
Перспективи
За следващата година, 1/3 от участниците в проучването предвиждат до 2 области на инвестиции, а друга 1/3 – до три. Най-много от анкетираните институции (85% спрямо 69% през м.г.) планират да увеличат разходите си за софтуер. 62% от участниците в проучването предвиждат да изразходват повече средства в сравнение с миналата година  за закупуване на хардуерно оборудване (PCта, сървъри, системи за съхранение на информацията). Все пак, институциите които предвиждат да инвестират в хардуер са по-малко спрямо предходната година. Също така по-малко са банките и застрахователните дружества, които възнамеряват да увеличат разходите си за обучение и аутсорсинг (таблица 1).  
 


ИТ  бюджетите на финансовите институции – във фаза на стабилизация

© CIO Media, Cio.bg

Плановете за реализация на конкретни проекти през 2012 г. си остават предпазливи, като във фокус са инициативите свързани с повишаване на сигурността, оперативната ефективност и управляемостта. Няколко банки предвиждат проекти за осъвременяване на картовите системи, а за застрахователните дружества са актуални задачите, свързани с разширяване функционалността на електронните канали и CRM системите и предоставянето на нови онлайн услуги.
 

В заключение
През следващата година работата на ИТ подразделенията в банките и застрахователните дружества повече от всякога ще бъде фокусирана върху близкия контакт с бизнеса при определяне на приоритетите, осигуряването на стабилност на ползваните инфраструктури, гарантирането на стабилен режим на поддръжка, максимална утилизация на внедрените технически средства и минимизиране на използваните ресурси, сочат коментарите на ИТ ръководители, с които разговаряхме при подготовката на този брой (виж. стр ??). На този фон, и през 2012 г. ИТ стратегиите на финансовите институции ще останат в унисон с корективите, които 2010-а внесе в техните приоритети – а именно силна ориентация към снижаване на цената за притежание на ИТ инфраструктурата, повишаване на ефективността на ИТ отделите, синхронизация на технологични и бизнес приоритети. 
Представените резултати са изведени от проведеното през октомври проучване на списание CIO България, на което отговориха ИТ директори и ръководители на отдели по информационно осигуряване от 13 финансови институции. Подобно проучване списание CIO реализира за 7-а поредна година.


X