Анализи

Глобалните ИТ тенденции в банковия сектор – нарастващи бюджети, ориентация към аутсорсинг, фокус върху CRM

CIO Media


Усъвършенстване на CRM инструментите и подобряване на отчетността за клиентите са областите, в които анкетираните възнамеряват да фокусират своите технологични проекти
Крупните банки по света продължават да следват различни стратегии по отношение на аутсорсинга на ИТ дейности и бизнес процеси, по отношение на решенията за изграждане на собствени решения или ползване на софтуер като услуга (SaaS). Ясно изразена тенденция обаче е, че тяхната удовлетвореност от ИТ аутсорсинга расте. Това са основните изводи от глобално проучване на Aite Group, проведено през лятото на тази година сред 80 ИТ директори в големи финансови институции в Северна Америка, Азиатско-тихоокенския регион, Европа и Близкият Изток. 
Все пак, увеличаването на средствата за информационни технологии е факт за 55% от банките в Азиатско-тихоокенския регион, за 54% от институциите в Северна Америка и едва за 32% от тези в Европа. 
Почти половината от анкетираните (46%) приветстват използването на софтуер под наем, а едва 16% предпочитат да изграждат вътрешни корпоративни решения. Като цяло, ИТ бюджетите за следващата година са повишени за 45% от големите финансови институции, а областите, в които анкетираните възнамеряват да фокусират своите технологични проекти са: корпоративно банкиране, платежни системи, банкиране за малки и средни фирми.   
 

Нарастване на ИТ бюджетите
Тази тенденция констатира и наскоро проведено проучване на PwC сред 275 финансови институции от 67 страни. С повече средства за информационни технологии през последната година са разполагали 60% от анкетираните, сочат данните от изследването на консултантската компания озаглавено “2011 Global Private Banking and Wealth Management Survey”. Приоритетно направление за инвестиции според PwC са проекти свързани с по-доброто управление на взаимоотношенията с клиентите. 
Участниците в проучването на PwC се намират в различни етапи от цикъла на технологични инвестиции. Все пак повечето от тях към момента са фокусирани върху т.нар. “трансформационни” инвестиции, насочени към замяна на наследени процеси и системи с цел подобряване на производителността и съвместимост с нови регулационни изисквания. Оказва се, че над 25% от респондентите ползват стари системи, извършват някои процеси без автоматизация, често подпомагат работата си с електронни таблици и локални бази данни. Това е предпоставка не само за неефективност, но и за рискове във връзка със сигурността и загубата на корпоративна информация, при смяна на персонала. 22% от анкетираните заявяват, че разполагат с лесно адаптируеми и ефективни технологични платформи и процеси, които предоставят на компаниите им  съществени предимства от гледна точка на повишена производителност.
Като цяло, данните от проучването на PwC сочат, че през последните 2 години финансовите институции са били фокусирани върху усъвършенстване на своите бек офиси. Скоро повечето от тях ще са решили задачите си в тази връзка и през следващите 2 години те ще насочат вниманието си към фронт офисите (фиг. 1). 
 


Глобалните ИТ тенденции в банковия сектор – нарастващи бюджети, ориентация към аутсорсинг, фокус върху CRM

© CIO Media, Cio.bg

Технологиите за целите на по-доброто клиентско обслужване 
В перспектива финансовите институции планират да надградят своите фронт офис технологии за да осигурят по добро управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM), осигурявайки по-добри услуги и съответствие с изискванията на нормативната база. През следващите 2 години анкетираните планират да отделят значително внимание на усъвършенстване на технологичните средства за CRM и отчетност. Още едно приоритетно направление е по-доброто осигуряване на информация за целите на мениджмънта, особено по отношение на спазване на нормативните изисквания и данни за клиентите.
На фона на нарастващото проникване на смартфони, таблети и други цифрови устройства, оползотворяването на онлайн и мобилните канали, става все по-важна задача за ИТ отделите на финансовите институции. Решаването и изисква да бъдат комбинирани нови и стари информационни канали и професионални умения, както и използване на потенциала на социалните мрежи. 
 


Глобалните ИТ тенденции в банковия сектор – нарастващи бюджети, ориентация към аутсорсинг, фокус върху CRM

© CIO Media, Cio.bg

Усилията за усъвършенстване на фронт офиса изискват и въвеждането на адекватни технологични инструменти – средства подпомагащи управлението на портфолио, оценката на риска, поддържката на продажбите. Тези средства в повечето случаи взаимодействат с развита мидълуеър среда и комплексни структури от данни. Затова във все по-голяма степен системите за съхранение на данни и архитектурите за транспортиране на данните ще имат ключово значение за успеха на на реализираните ИТ инициативи. Аутсорсинга и сервизния подход при организацията на ИТ подразделенията са инструментите даващи на финансовите институции възможности за спестяване на разходи използвайки външни услуги вместо вътрешни решения. 
Участниците в проучването на PwC са на различни мнения относно полезността на модела cloud computing, но експертите на консултантската компания считат, че все по-широкото използване на “облачни” решения в банковия сектор е неизбежно, щом технологичните доставчици единодушно акцентират върху ценовата ефективност на този модел (фиг. 2). Интересен извод от проучването е, че анкетираните оценяват високо комбинацията “облак”, мобилни устройства и анализи на данни от гледна точка на потенциал за усъвършенстване на взаимоотношенията с клиентите. 
 


Глобалните ИТ тенденции в банковия сектор – нарастващи бюджети, ориентация към аутсорсинг, фокус върху CRM

© CIO Media, Cio.bg

Предизвикателства
Участниците в проучването на PwC открояват няколко основни предизвикателства пред финансовите институции във връзка с техния преход към по-адекватни на днешния ден оперативни и технологични модели. Най-важните сред тях са свързани с намирането на средства, които да осигурят по добра синхронизация между технологичните и бизнес приоритети. Повечето от анкетираните са намнение, че през следващите 2 години този въпрос ще бъде особено важен. 
*** Статията е подготвена на базата на доклада на PwC “2011 Global Private Banking and Wealth Management Survey” и данни от проучвания, достъпни на сайта на Aite Group.


X